Konfliktai šeimoje

Giedrė Staškūnienė

„Šeima“ - žodis, kuris asocijuojasi su šiluma. Tai vieta, kur turėtų būti gera, jauku, saugu. Šeima yra maža bendruomenė, kurioje atsiskleidžia pačios įvairiausios žmogaus savybės. Tačiau kaip ir visose bendruomenėse pasitaiko nesutarimų ir konfliktų, todėl norėtųsi daugiau atkreipti visuomenės dėmesį į šį aspektą ir jį pagvildenti.

Dirbant socialinį darbą labai dažnai tenka susidurti su konfliktais. Vaikai dažnai konfliktuoja su tėvais, tėvai konfliktuoja tarpusavyje. Konfliktai ir jų netinkamas valdymas neigiamai veikia šeimą, sukelia įvairias socialines problemas. Žmonija šiandien yra pajėgi tinkamai spręsti konfliktus, nesukeliant pavojaus, tačiau tam, be abejonės, būtinos visų pastangos.

KONFLIKTŲ PRIEŽASTYS IR SĄVOKOS

Analizuojant mokslinę literatūrą pastebėjau, kad konfliktai egzistavo įvairiais laikotarpiais ir daugybė mokslo šakų jais domėjosi bei tyrinėjo. Nors XXa. 6 – ajame dešimtmetyje daugiausia buvo domėtasi konflikto priežastimis, padariniais, o ne pačiu konfliktu, jau antrojo periodo pradžioje pradėtas nagrinėti ir pats konfliktas, atsirado konflikto terminologija, ėmė ryškėti įvairios konflikto sampratos. Skirtingais laikotarpiais išryškėjo įvairūs požiūriai į konfliktus. Mokslininkai išskiria tris požiūrius į konfliktus:

 • Tradicinis požiūris. Šis ankstyvasis požiūris teigė, kad konfliktas yra neigiamas dalykas ir jo reikia vengti, o norint pagerinti grupinės veiklos rezultatus ar santykius tarp žmonių, tereikia atkreipti dėmesį į konfliktą sukeliančias priežastis ir pakoreguoti sutrikimus.
 • Žmonių santykiais grįstas požiūris teigia, kad konfliktai tarp įvairių žmonių grupių ar žmonių yra natūralus reiškinys. Kadangi konfliktas yra neišvengiamas, siūlo su juo susitaikyti.
 • Šiuolaikinis požiūris į konfliktą vadovaujasi interakcijos perspektyva. Jis skatina išlaikyti minimalų konfliktų lygį, kad grupė būtų gyva, savikritiška, kūrybinga.

Lygiai taip pat mokslinėje literatūroje galime rasti daugybę konfliktų sąvokų. Pavyzdžiui, Л. Козер nurodo, kad konfliktas yra kova už vertybes ir statusą, valdžią bei išteklius, o šios kovos tikslas – priešininko neutralizavimas arba sunaikinimas. Vadovaujantis šia apibrėžtimi, tokia kova gali tapti arba griaunamąja, arba kuriamąja galia. Tačiau bet kokiu atveju konfliktai sukuria įtampą bendruomenėje. Pavyzdžiui šeimoje, iškilę konfliktai tarp tėvų gali neigiamai paveikti vaiko bendravimą, neigiamai atsiliepti tarpasmeniniams santykiams su šeimos nariais. Taigi bet kuriuo atveju konfliktinės situacijos sukurs įtampą, o jų nesprendžiant ji tik didės ir gali įtakoti gyvenimo kokybę, kūrybingumą, santykius su visuomenės nariais ir netgi žmogaus fizinę, emocinę sveikatą.

KONFLIKTŲ SPRENDIMAS

D. Stone pažymi, kad svarbus sumetimas priimant vieną ar kitą sprendimą yra pats sprendimo priėmimo procesas: kartais labiau vertiname tai, kaip sprendimas priimamas negu jo rezultatą. Žmonės vertina bendruomenės susirinkimus ne todėl, kad juose priimami teisingi sprendimai, o todėl, kad jie suteikia individams galimybę dalyvauti sprendimų priėmimo procese. Taigi prieš imantis konkrečių veiksmų labai svarbus žingsnis – problemos nustatymas ir jos aptarimas su šeimos nariais.

Konfliktai naudingi, nes padeda pastebėti, įvertinti prieštaravimus, tačiau minusas yra tas, kad jų sprendimą apsunkina ne tik interesų, bet ir požiūrių susidūrimas. Konfrontuoja ir oponentų asmenybės, o konfliktų sprendimą lydi emocijos bei jausmai. Daugeliu atvejų į pirmąją vietą iškyla emocijos, tuomet abi puses patenkinantį sprendimą rasti daug sunkiau. Dėl šios priežasties svarbu mokytis spręsti konfliktus. Geriausias to mokytojas – praktika, patirtis, bet tik kai ji turi stiprų teorinį pagrindą.LITERATŪRA

 1. Robbins S. P. Organizacinės elgsenos pagrindai.- Vilnius, 2003. 206, 211p.
 2. Козер Л. Функции социального конфликта - Москва, 2000.
 3. Stone D. Viešosios politikos paradoksai: sprendimų priėmimo menas politikoje. – Vilnius: Eugrimas, 2004. 272 p.

20 Komentarai

Konfliktuojantys oponentai dažniausiai atranda, išgvildena neatrastas tiesas. O šeimoje konfliktai kartais įžiebia tikrą karą. Bet tai nereiškia, kad šeimoje negalima konfliktuoti. Manau, svarbiausia - rasti sprendimą, apsvarstyti konfliktuojančių pusių visus už ir prieš, tuomet vaikas gaus pamoką, praverčiančią kuriant tolimesnį gyvenimą, nes racionaliai išspręstas konfliktas - tai įveiktas sunkumas, kuris padeda tobulėti kiekvienam šeimos nariui, o vaikui - ir tapti savarankiškesniu. Svarbiausia - išklausyti abi konfliktuojančias puses.

Šeima - turi būti didžiausia kiekvieno asmens vertybė ir tai vaikams turi būti "kalama" į galva nuo pat tada, kada jie pradeda bent kiek mąstyti ir kažką suprasti.

Teisingai pastebėta, kad visose bendruomenėse, tame tarpe ir šeimoje, pasitaiko nesutarimų ir konfliktų. Deja, nuo to niekur nepabėgsi.

Konfliktų būna visose šeimose, bet tie konfliktai turi būti laikini , kad nepadarytu neigiamos įtakos nei vaikams nei tarpusavio santykiams, vaikai turi suprasti kas teisius ir reikiant įsiterpti

Jeigu atsitinka taip, kad šeimoje neįmanoma išvengt konflikto, tai stengtis jį spręsti kuo švelniau, ypač vaikams girdint. Nerėkti nes vaikui baisu kai tėvai viens ant kito rėkia. Taip pat nereikėtų daryti šeimoms "nekalbadienių", nes konfliktas bus neišspręstas o jis tik tęsis ilgiau

Manau, konfliktų pasitaiko visose šeimose, tačiau labai svarbu greitai išlipti iš konfliktinės situacijos, prieiti prie bendro kompromiso.

Manau svarbu vaikams nuo pat mažens parodyti kad konfliktai šeimoje nėra blogas dalykas, jei juos mokoma teisingai spręsti.

Konfliktas kasdienybėje yra tokia pat gyvenimo dalis kaip ir džiaugsmas, liūdesys, nerimas. Yra šeimoje konfliktų ar ne, svarbiausia, kad nebūtų žeminimo. Partneriams (tėvams) reikia nuolatos mokytis valdyti konfliktus. Nereikia slėpti savo emocijų, pykčio, nes vieną dieną jis prasiveržia. Todėl svarbu yra išmokti "pykti" ir "pyktis".
Šeimoje kilusių konfliktų nereikia slėpti nuo vaikų, nes mažieji puikiai jaučia mūsų jausmus. Tiesiog vaikui reikia paaiškint, kad jis nėra kaltas dėl to, kad tėtis su mama nesutaria.

Manau, visose šeimose gana dažnai pasitaiko nesusipratimų ir konfliktų, todėl šeimoje turi vykti tarpusavio komunikacija. Svarbiausia, ramiai, be rėkavimų pasikalbėti ir rasti teisingą konflikto sprendimą.

Iš šeimos dažniausiai gauname tam tikras vertybes, formuojamas mūsų elgesys. Svarbu, kad tėvai rodytų vaikams, kaip galima be pykčių, rėkimų gražiai išspręsti nesutarimą. Manau, užaugę vaikai tą patį perims ir bus puikūs pavyzdžiai jau savo vaikams.

Mano nuomone, nėra tokios šeimos, kurioje nebūtų konfliktų, tačiau būtina rasti kompromisą ir rodyti savo vaikams būtent tokį pavyzdį.

Dažniausiai konfliktai atsiranda dėl dviejų žmonių nesugebėjimo nusileisti, susitikti su oponentu . Todėl kiekvienam žmogui reikia suvokti, kur yra ta "riba" ir stengtis save psichologiškai sulaikyti, kai jau, jau, kyla konfliktas. Nes šeima yra svarbiausias dalykas mūsų gyvenime ir reikia stengtis ją išsaugoti.

Iš tiesų konfliktai tarp žmonių atsiranda įvairiose vietose ir srityse. Konfliktuodami žmonės dažnai siekia įrodyti savo tiesą, parodyti kitiems jėgą. Žmonės pagaliau turėtų mokytis surasti kompromisą, galvoti ne tik apie save, bet ir kitus. Šeimose tarp tėvų kylant konfliktams tėvams reikėtų stengtis galvoti ne tik apie savo jausmus, išgyvenimus, tačiau nepamiršti apie tai ką jaučia jų vaikai. Taip pat svarbu mokytis vadovautis ne jausmais, o protu.

sprendžiant konfliktus labai svarbu tai suprasti kaip procesą, įsigilinti į kito žmogaus argumentus, pasitelkti empatiją ir pabandyti į situaciją pažvelgti be išankstinių nuostatų

Konfliktai, mano manymu, yra įprastas dalykas visuomenėje, mes konfliktuojame dėl susikirtusių nuomonių, interesų. Konfliktas, žinoma, nesunkus, parodo, jog santykiai yra gyvi, žmonės kalbasi. Šeimoje, esant mažam vaikui, tėvai turėtų konfliktą paversti į diskusiją, vaikui žalinga matyti "besipešančius tėvus, tačiau tiek pat žalinga matyti nediskutuojančius su vienos pusės nuomone sutinkančius tėvus.

Konfliktų retai išvengsi, tačiau išties reikia tiek pačiam mokėti, tiek mokyti vaiką, kaip reikia išspręsti iškilusį konfliktą. Sprendžiant konfliktą reikėtų vadovautis sveiku protu ir argumentuoti savo poziciją, o ne remtis jausmais, kurie apsunkins konflikto sprendimo eigą, o gal ją ir tik pablogins. Todėl, manau, kad pirmiausia reikia nuslopinti savo emocijas ir išmokti ramiai ir pagrįstai išsakyti savo poziciją.

Mano nuomone, gebėjimas spręsti konfliktus itin svarbus tiek bendraujant šeimoje, tiek draugų rate ar su nepažįstamaisiais. Manau, kad dažnai susiduriame su ta problema, jog negebame priimti kitų žmonių nuomonės, nemokame išklausyti ir tinkamai, mandagiai, nežeidžiant kito išsakyti savo poziciją. Pritariu šiuolaikiniam požiūriui į konfliktus, jie būtini, jų reikia, tačiau juos reikia mokėti tinkamai išspręsti. Svarbiausia - nustatyti kilusio konflikto problemą ir ją aptarti su šeimos nariais, tačiau tai daryti ne vadovaujantis emocijomis, jausmais, kurie tik apsunkina sprendimo priėmimą, Konfliktus reikia spęsti tada, kai esame nusiraminę, galime racionaliai mąstyti.

Konfliktai yra natūralus procesas, kuris įrodo, kad visi mes esame skirtingi. O pats efektyviausias būdas juos spręsti yra slopinant emocijas, kalbantis ir mokant išklausyti ir gerbti kitą asmenį. Šių sudedamųjų dalių pagalba konfliktai yra išsprendžiami ir laikantis šių principų galima išvengti skaudžių pasekmių,

Kalbant apie konfliktus, kad jie naudingi iš dalies galiu sutikti, bet dažnu atveju būna priešingai. Poroje daug kas teigia, jog konfliktai sutvirtina santykius, bet...o jei nėra dėl ko pyktis? Tai gyvenimas be konfliktų nenaudingas?

Bendraujant su įvairiais žmonėmis dažnai susiduriame su konfliktais, dėl skirtingų nuomonių, patirčių ir pan. Svarbu išmokti tinkamai elgtis ir spręsti konfliktus.

Komentuoti

Filtered HTML

 • Web puslapių adresai ir el. pašto adresai automatiškai tampa nuorodomis.
 • Leidžiamos HTML žymės: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai

Plain text

 • HTML žymės neleidžiamos.
 • Web puslapių adresai ir el. pašto adresai automatiškai tampa nuorodomis.
 • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
CAPTCHA
Klausimas, skirtas patikrinti ar esate žmogus ir išvengti automatinių komentuotojų.