2022-09-13

Doc. dr. Sigita Burvytė

Paauglių vasaros stovykla „Pažink SAVE, draugAUK ir tyrinėk PASAULĮ 2022“

2022 m. nuo liepos 11 d. iki liepos 16 d. startavome su paauglių socioemocinių kompetencijų stiprinimo vasaros poilsio stovykla „Pažink SAVE, draugAUK ir tyrinėk PASAULĮ 2022“.

Norint padėti jaunam žmogui pažinti pačiam save, reikia jam skirti savo laiką. Turėjome galimybę būti kartu su jaunais žmonėmis, juos pažinti, suprasti ir ištiesti pagalbos ranką ten, kur labiausiai jiems ji reikalinga. Paauglių emocinio intelekto (EQ) lavinimo vasaros stovykla vyko Plungės r. Varkalių k., sodyboje „Pas Jeronimą“, kurią organizavo Pozityvios tėvystės asociacijos komanda.

Ši stovykla buvo skirta Plungės vaikų dienos centro „DraugAUK“ vaikams, bet siekiant stiprinti savęs ir kitų pažinimo gebėjimus, buvo pakviesti vaikai iš kitų ugdymo įstaigų.

Dėkojame rėmėjams, t.y. Plungės r. savivaldybei už skirtą paramą 1600 EUR, dėka gauto finansavimo turėjome galimybę padengti dalį vaikų vasaros stovyklos išlaidų, Plungės miesto ir rajono vaikams. Pirmoji diena skirta susipažinimui, ryšio kūrimui ir mokymuisi sugyventi kartu bei save atskleisti. Svarbu geras startas ir tinkamos atmosferos sukūrimas, kur vaikai gali save realizuoti, bendrauti, kurti veikti bei atrasti savo vidinius resursus per skirtingas veiklas. Štai toks tas mūsų startas.

Antroji mūsų diena buvo pilna iššūkių. Oras buvo lietingas, bet visas numatytas veiklas įgyvendinome dėka geros organizacijos ir tinkamo laiko planavimo, kas padėjo neprarasti geros stovyklautojų nuotaikos.

Ryte spėjome padaryti žygį ir prisirinkti augalų meno edukacijos užsiėmimams. Vaikų kūrybiškumas liejosi per kraštus inscenizuojant draugų sukurtus scenarijus.

Mūsų nuostabiosios edukatorės Vilmos Augustinės sukurtas protmūšis vaikus užbūrė ir įtraukė.

Supratome, kad vaikams reikalingi iššūkiai ir proto mankšta.

Sekanti diena buvo menų, žaidimų ir maudynių diena. Vaikai labai laukė tinkamo maudynėms oro.

Su mumis kartu šiandien buvo Psichologė Giedrė Čiunkaitė , kuri mus įtraukė į smagias vaikų savęs pažinimo edukacijas, taikant dailės terapijos elementus. Popietė buvo skirta kūrybai – maikučių dažymui, antspaudų menui, atviručių ir kvietimų gamybai. Įsitikinome, kad auga sumanių jaunų žmonių karta, kurie nori įsitraukti į prasmingų veiklų planavimą. Kokios prasmingos buvo diskusijos – renkantis debatų temą. Ilgai užtruko mūsų diskusijos ir svarstymai.

Tėvelius perspėjome, kad gali sulaukti rimtų klausimų iš vaikų apie gyvenimo prasmę, socialinę lygybę ir kt.. Tėveliams ar kitiems vaikų konsultantams gali tekti, net gi, patikslinti pateikiamą informaciją, nurodant kokiais šaltiniai remiasi. Mokėmės atskirti patikimą informaciją nuo nepatikimos ir ieškoti mokslinių šaltinių. Vaikai stovyklą paliko su dideliu smalsumu – laukdami rytojaus debatų temos, o jaunieji stovyklautojai su nekantrumu laukė Gondingos mūšio simuliacijos.

Sekanti diena turtinga įvairialypėmis patirtimis. Vieni simuliavo Gomgingos mūšį, o kiti vedė debatus tema: „Ar reikalingi namų darbai?“. Kiek daug vidinių barjerų pavyko įveikti vaikams: baimę kalbėti prieš kitus, argumentuotai dėstyti savo nuomonę, išdrįsti išsakyti savo kitokį požiūrį remiantis faktais, o ne emocijomis  ir kt.

Šios mūsų stovyklos autentinis tapatumas, kad yra skirtingo amžiaus vaikai ir daug brolių ir sesių.. Tai suteikia dar įdomesnį atspalvį stovyklautojų tarpusavio santykiams. Įgytos patirtys padėjo vaikams suprasti, kad dideli stebuklai žmogaus gyvenime prasideda nuo mažų žingsnių ir paprastų dalykų.

Smagios tos mūsų paskutinės dienos, tik savotiškai liūdna, nes reikia išsiskirti iki kitų metų.

Kaip aš vaikams vis kartojau, kad mūsų stovyklą pasiekia patys geriausi vaikai ir tai yra tiesa, nes nėra blogų vaikų – visi jie yra nuostabūs ir labai įdomūs. Tik mums, suaugusiems, reikia tai pastebėti. Tikrai, vaikai tai – maži pasaulio stebuklai, iš kurių kiekvienais metais aš tiek daug pasisemiu ir išmokstu. Kai pradedama stovyklą ir susipažįstame su vaikais, koreguojame parengtą programą pagal vaikų poreikius ir tai tiktai pasiteisina. Tai padeda jiems atrasti savo vidinius resursus, kurie atsiskleidžia per sužaidybintas situacijas, gyvenant gyvenimą visiems kartu yra įgyjami pirmieji trapūs įgūdžiai juos realizuojant.

Ačiū, tėveliams už pasitikėjimą, o vaikams už tai, kad buvo kartu su mumis.

Pozityvios tėvystės asociacijos vardu,

Sigita Burvytė