STEAM metodo taikymas

Kas yra STEAM metodas

Šio seminaro metu susipažinsime su STEAM ugdymo metodu. Lietuvoje šis metodas dar yra naujas tiek švietimo bendruomenei, tiek mokslininkams. Apie jį viešojoje erdvėje pradėta kalbėti tik prieš kelerius metus. Tai integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą orientuotas mokymo metodas. Taikant STEAM metodą vaikų gebėjimai yra lavinami šiose srityse:

 • gamtos mokslų – (S)cience,
 • technologijų – (T)echnology,
 • inžinerijos – (E)ngineering,
 • meno – (A)rts,
 • matematikos – (M)ath.

Jau darželyje vaikų žinios šiose disciplinose gali būti įsisavinamos per praktinį patyrimą. Naujos pažangios tarpdisciplininės metodikos elementai jau atsiranda ir Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei mokyklose.

Paskaitos metu pristatysime Lietuvos pedagogų gerąsias darbo STEAM metodu patirtis. Nagrinėsime pavyzdžius kaip vaikai kviečiami eksperimentuoti ir tyrinėti. Dažnai taikoma STEAM metodo praktika yra vieną pasirinktą temą išanalizuoti skirtingų dalykų (gamtos mokslų, matematikos, inžinerijos, technologijų ir menų) kontekste. Įgysite žinių kaip organizuoti darbą grupėje su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Galėsite pasitarti tarpusavyje, diskutuoti, bendrai ieškoti sprendimų, sukurti tinkamai STEAM aplinkai.

Kūrybiškumo ir kritinio mąstymo lavinimas

STEAM ugdymo metodas paremtas vaikų kūrybiškumo skatinimu. Paskaitoje įgysite žinių bei gebėjimų kaip tradicinė veikla grupėje keičiama į eksperimentų ir tyrimų laboratoriją, lauke, muziejuje ar kitoje netradicinėje erdvėje. Bandymai, eksperimentai, tyrinėjimai – tai tokia veikla, kuri patraukia vaikų dėmesį. Seminaro metu pateiksime pavyzdžių, kaip eksperimentuodami vaikai:

 • tobulina savo mąstymo įgūdžius,
 • kalbai argumentuotai,
 • samprotauja ir diskutuoja,
 • sprendžia problemas,
 • atsirenka patikimą informaciją nuo nepatikimos,
 • sutelkia dėmesį,
 • lavina pagrindinius pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą, uoslę, skonį,
 • stiprina pasitikėjimo savimi jausmą.

Analizuosime kaip bendrai sukurti tokią aplinką, kuri skatina vaikus visapusiškai analizuoti tiek save, tiek aplinką. Kalbėsimės apie pačius tyrinėjimo procesus, kurie vyksta sužaidybintų situacijų metu ir žadina vaikų pažinimo džiaugsmą.

Analizuosime kaip taikant STEAM išlavinti:

 • motorinius įgūdžius,
 • koordinuotus judesius,
 • socialinius ir emocinius įgūdžius,
 • įgyti mąstymo lankstumą.

STEAM taikymas prisideda prie vaikų socialinės raidos vystymosi, nes vaikas mokosi dalytis žaislais, keistis vaidmenimis, išbandyti naujus veiklos būdus. Paskaitos metu analizuosime kaip sukurti STEAM ugdymuisi palankią aplinką, kuri skatina vaiko gebėjimą smalsauti, tyrinėti, mąstyti simboliais ir lavina problemų sprendimo gebėjimus. Taip pat kokios reikalingos pedagogų kompetencijos bei gebėjimai tam kad galėtų sėkmingai taikyti STEAM metodą savo veikloje.

Paskaitos užsakymas

Norėdami ir savo ugdymo įstaigoje užsakyti dr. Sigitos Burvytės vedamą pedagogų kvalifikacijos kėlimo paskaitą norima tema, užpildykite žemiau esančią formą, skambinkite 8 655 64853 arba rašykite info@ugdykim.lt