Ypatingų vaikų integracija bendroje grupėje

Vis daugėja vaikų, kurių raida labai anksti pradeda slinkti žemyn, pastebima vis didesnė socialinė atskirtis, o vaikų elgesys vis dažniau prasilenkia su įprastomis socialinėmis normomis. Tokie vaikai paprastai moka bendrauti tik su vaikais, nuėjusiais panašų raidos kelią. Bendraudami su kitais vaikais bendroje grupėje „Lietaus vaikai“ dažnai pasiduoda stiprioms emocijoms, pradeda žaloti save ar kitus vaikus. Šių vaikų elgesys ima kelti grėsmę kitiems grupės vaikams.

Kai vaikų kalbinė ir socialinė raida atsilieka jie negeba išreikšti savo poreikių žodžiais, o tik skleidžia nesuprantamus garsus. Mums ir kitiems vaikams sunku juos suprasti, o jie nesupranta mūsų keliamų reikalavimų jiems. Kas metai bendrojo ugdymo grupėje vis daugėja tokių vaikų, kuriems nepakanka įgūdžių tinkamai atsakyti į jiems keliamus reikalavimus ir puoselėjančius lūkesčius. Dėl įgūdžių stokos vaikai sėkmingai integruotis į bendrą grupę patys negali ir jiems reikalinga tinkama mūsų pagalba, sunkumus sprendžiant bendromis pastangomis. Pastebėjome kad dažnai pedagogams ir tėvams netrūksta noro padėti vaikams, bet tiesiog trūksta žinių apie ypatingus vaikus ir darbo su jais metodus.

Kaip atpažinti „Lietaus vaikų“ emocijas ir padėti jiems jas suvaldyti

ASS (autizmo spektro sutrikimai) turinčių vaikų požymiai yra skirtingi, todėl socialinėje erdvėje dažnai girdime, jog dviejų tokių pačių „Lietaus vaikų“ nėra. Seminaro metu sužinosite kas yra autizmas bei pažinsite autizmo sukeliamus vaikų raidos nukrypimus. Paskaitoje bus aptariamos priežastys dėl kurių ypatingiems vaikams kyla nevaldomų emocijų protrūkiai. Nubrėšime gaires kaip teisingai spręsti nesutarimus ir susigrąžinti ramius tarpusavio santykius vaikų grupėje.

Konfliktai tarp vaikų dažnai virsta didžiuliais sunkumais, o maži nesutarimai ir ginčai – tragedijomis. Seminaro metu įgytos žinios bei gebėjimai padės pozityviai valdyti grupės vaikų tarpusavio konfliktus. Išmoksite identifikuoti tarpusavio bendravimo trikdžius kurių anksčiau net nepastebėdavote. Įgyti gebėjimai padės valdyti šiuo metu neįveikiamas vaikų sugyvenimo tarpusavyje kliūtis. Šio seminaro metu sužinosite kaip padėti „Lietaus vaikams“ sugyventi su kitais bendrojo ugdymo grupėje. Bus pateikiami gerųjų praktikų pavyzdžiai.

Kai priešiškumas ir nukrypimas nuo normų tampa vaiko tapatybės dalimi, o problemos yra įsisenėjusios, gerokai sunkiau viską pakeisti ir tai reikalauja ilgalaikio ir sisteminio darbo su vaikų grupe. Seminaro metu sužinosite kaip pakeisti vaikus supančią aplinką, kuri yra būtina sąlyga naujai vaiko tapatybei formuotis.

Struktūruota aplinka

Seminaro dalyviai bus supažindinti su struktūruotu ugdymu, t.y. ugdymo sistema skirta palengvinti „Lietaus vaikų” sąveiką socialinėje aplinkoje. Struktūruoto ugdymo sistema skatina vaikų savarankiškumą, gebėjimą mokytis, konstruktyviai spręsti iškylančias problemas, mažinti stresą, nerimą, nusivylimą.

Seminaro metu sužinosite kaip kurti struktūruotu mokymusi paremtą aplinką bendrojo ugdymo grupėje, kur dera keli aiškūs komponentai:

  • fizinės aplinkos struktūra,
  • vaizdinis tvarkaraštis,
  • veiklos sistema: iš kairės į dešinę,
  • vaizdinės užuominos.
Struktūruota mokymo aplinka (Jurgitos Grisiūnienės nuotr.)

Paskaitos užsakymas

Norėdami ir savo ugdymo įstaigoje užsakyti dr. Sigitos Burvytės vedamą pedagogų kvalifikacijos kėlimo paskaitą norima tema, užpildykite žemiau esančią formą, skambinkite 8 655 64853 arba rašykite info@ugdykim.lt