2018-09-25

Praktiniai-pažintiniai seminarai ikimokyklinių įstaigų komandoms

„Ypatingų vaikų pažinimas ir pedagoginė pagalba integralaus ugdymo sąlygomis“

Vilniaus miesto savivaldybė, bendradarbiaudama su Vytauto didžiojo universiteto Švietimo akademija, Všį „Vaikų ugdymas“ ir Vilniaus miesto lopšeliu-darželiu „Medynėlis“, tęsia sisteminių mokymų ciklą. Šios paskaitos skirtos auklėtojams, jų padėjėjams ir padėjėjams, dirbantiems su ypatingais vaikais, specialiesiems pedagogams, logopedams, psichologams ir socialiniams pedagogams stiprinti komandinio darbo kompetencijas teikiant integralią pagalbą ypatingiems vaikams ir kitiems vaikams, priimant ypatingus vaikus ir mokantis jiems padėti. Paskaitas organizuoja Vilniaus miesto lopšelis-darželis „Medynėlis“ kartu su VšĮ „Vaikų ugdymas“, o seminarų ciklą remia Vilniaus miesto savivaldybė. Rekomenduojama seminare dalyvauti visai grupėje dirbančiai komandai, kurioje yra ypatingų vaikų.

Praktinius-pažintinius seminarus sudarys teorinė ir praktinė dalys, jų metu bus galima susipažinti su ypatingų vaikų pažinimo metodikomis, praktiškai išmėginti kai kurias technikas. Patyriminiai metodai bus lengvai pritaikomi vaikų ugdymo grupėje kasdienėse ugdymosi situacijose. Įgytos žinios ir praktiniai metodai padės:

sukurti komandinio darbo ir pasitikėjimo vieni kitais atmosferą vaikų grupėje;
patirti ir patyrinėti bei pažinti tarpusavio santykius;
bendruomenės nariams lengviau priimti ypatingus vaikus ir jų šeimos narius žaidžiant vaidmenų žaidimus;
išmokti tinkamais veiksmais išreikšti savo jausmus;
išlaisvinti savo spontaniškumą ir kūrybiškumą dirbant su ypatingais vaikais grupėje.
Seminaro metu, pasitelkiant laisvai naudojamas žaidimo, vaidybos, stebėjimo, klausymosi ir aktyvaus veiksmo priemones, į vykstančius procesus bus mėginama įtraukti ir kūną, ir protą, ir emocijas (dalyviams pageidautina dėvėti patogią aprangą).

Praktiniai-pažintiniai seminarai skirti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų komandoms: auklėtojams, jų padėjėjams ir padėjėjams, dirbantiems su ypatingais vaikais, specialiesiems pedagogams, logopedams, psichologams ir socialiniams pedagogams. Įgytos žinios ir gebėjimai Jums padės sklandžiau susitarti ir dirbti komandose, leis praktiškai padėti ypatingiems vaikams pozityviai integruotis į vaikų grupę ir teikti jiems bei kitiems grupės vaikams reikiamą pagalbą.

Seminaro vedėjos:

Dr. Ina Karakulko, patyrusi mokslininkė iš Minsko valstybinio Maksimo Tanko vardo pedagoginio universiteto, kurios moksliniai tyrimai ir praktinė veikla susijusi su pagalba ypatingiems vaikais ir jų šeimoms bei visai ugdymo institucijos bendruomenei padedant priimti kitokį žmogų;
Dr. Veronika Radygina iš Minsko valstybinio Maksimo Tanko vardo pedagoginio universiteto yra patyrusi aktyvaus socialinio pedagoginio darbo su ypatingais vaikais ir jų šeimomis praktinė trenerė. Abi lektorės yra patyrusios praktikės, jos veda seminarus įvairiose Europos šalyse (Italijoje, Austrijoje ir kt.). Organizuoja ir veda suaugusiųjų mokymus.
Vyks du seminarų ciklai. Registruokitės pasirinktinai į vieną iš jų Jums patogiausiu metu.

 

Seminarų ciklai
Paskaitos data, laikas
Registracija
1 ciklas.
Ypatingų vaikų pažinimas ir pedagoginė pagalba integralaus ugdymo sąlygomis
Rugsėjo 28–29d.,
11.00–13.00 val.
ir
14.00–16.00 val.
Iki rugsėjo 27d. 12 val.
2 ciklas.
Ypatingų vaikų pažinimas ir pedagoginė pagalba, integralaus ugdymo sąlygomis
Spalio 19–20d.,
11.00–13.00 val.
ir
14.00–16.00 val.
Iki spalio 18d. 12 val.
Registruotis adresu: konsultacijos.tevams@gmail.com

Seminaras vyks rusų kalba, bus verčiama į lietuvių kalbą.
Komandos, dalyvavusios seminare, įgytomis žiniomis turės pasidalinti su savo įstaigos bendruomene ir parengti pranešimą konferencijai remdamosi gerosiomis patirtimis integruojant įgytas žinias bendruomenėje.

Registracija el. paštu konsultacijos.tevams@gmail.com .
Registruojantis reikalinga informacija:

vardas, pavardė
kontaktinis telefonas, el. paštas
darbovietė, pareigos
Privaloma išankstinė registracija.

Detalesnė informacija el. paštu konsultacijos.tevams@gmail.com arba tel. +370 61510650 (Sigita).

Vieta: seminaras vyks Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje (T. Ševčenkos g. 31, 414 aud., Vilnius).

Maksimalus vienos paskaitos-diskusijos dalyvių skaičius – 30 žmonių. Visos paskaitos-diskusijos skirtos tiek pedagogams, tiek auklėtojų padėjėjams.

Paskaitų-diskusijų ciklą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Visiems dalyviams bus išduoti kvalifikacijos pažymėjimai.

Praktinių-pažintinių seminarų dalyviai bus kviečiami pasidalinti gerosiomis darbo patirtimis Vilniaus miesto mokslinėje metodinėje konferencijoje „YPATINGŲ VAIKŲ PAŽINIMAS IR PEDAGOGINĖ PAGALBA ŠIUOLAIKINIO UGDYMO SĄLYGOMIS“, kuri vyks 2018 m. lapkričio 21 d.

Paskaitų-diskusijų organizatoriai: Vilniaus miesto lopšelis-darželis „Medynėlis“ ir VšĮ „Vaikų ugdymas“ (vadovė dr. Sigita Burvytė).

Daugiau informacijos www.ugdykim.lt ir „Medynėlio“ el. paštu rastine@medynelis.vilnius.lm.lt

Lauksime Jūsų aktyvaus įsitraukimo ir susidomėjimo vaikų ugdymo klausimais bei noro ieškoti pozityvių vaikų ugdymo(si) situacijų sprendimo.

Organizatorių vardu,

pagarbiai – Sigita Burvytė