Pagalba mokytojams dirbant su ypatingais vaikais darželyje

20.00

Koks svarbus yra pedagogo vaidmuo bendrojo ugdymo grupėje, kurią lanko įvairių gebėjimų mokiniai. Mokytojas yra švietimo sistemos dalis, esanti arčiausiai vaiko, kuris sukuria palankią aplinką kiekvienam vaikui ugdytis pagal savo galias ir savo tempu.
Tikriausiai kiekvienam mokytojui norisi kuo sėkmingiau įveikti iškylančius iššūkius bei kuo greičiau surasti atsakymus į kylančius klausimus organizuojant vaikų ugdymosi procesą kasdieninėse situacijose. Pedagogai dirbantys su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais – svarbiausia švietimo grandis. Būtent šiuo amžiaus tarpsniu aktyviausiai auga žmogaus smegenų tūris, kuris potyriu dėka yra užaktyvinamas. Būtent ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus tarpsnyje aktyviausiai formuojasi žmogus, nes jau pirmaisiais gyvenimo metais pradeda reikštis mažųjų gabumai, talentai, kūrybingumas, lyderio bei kiti asmenybės bruožai.
Su kiekvienais metais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes pasiekia vis daugiau kitokių vaikų, ypatingų ir specialiais poreikiais, kas verčia pedagogus keistis ir ieškoti naujų prieigos būdų ir formų prie grupėje esančių vaiku, kad sukurti kiekvienas harmoningas ugdymosi sąlygas.
Šiandienos praktikoje pastebima, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai susiduria su įvairiais iššūkiais integruodami ypatingus vaikus į bendrojo ugdymo grupę bei organizuodami visų grupės vaikų visapusišką ugdymosi procesą.
Remiantis Lietuvos ir užsienio mokslininkų šiuolaikinėmis nuostatomis bei mokslinėmis koncepcijomis apie ypatingų ir neurotipinių vaikų raidos ypatumus, bus atskleistas pedagogo vaidmuo bendrojo ugdymo grupėje.
Peržiūrėję video paskaitą susikursite savąjį žinojimą apie:

 • skirtingų gebėjimų vaikų tinkamo ugdymosi proceso organizavimą
 • pažinsite vaikų ypatumus
 • tinkamą ir į vaiko poreikių tenkinimą orientuotos grupės aplinkos sukūrimą
 • pedagogo laikysena bendrojo ugdymo grupėje su vaikais ir jų tėvais

Daugumos šių dienų tyrimų duomenys atskleidžia, jog svarbu suprasti, kad netinkamo vaikų elgesio priežastys yra socialinio kontakto ir ryšių plėtojimo su aplinka padarinys. Šią pasekmę gali sukelti tiek šeimoje, tiek ugdymo įstaigoje esantys vaikų santykiai tiek su tėvais, tiek su pedagogais ar kitais vaikų ugdytojais. Šeimos narių ir ugdymo įstaigos darbuotojų tarpusavio santykiai bei ryšys su vaiku/vaikais gali nulemti teigiamą ir ilgalaikį vaiko elgesio pokytį. Tai galima pasiekti tiek bendradarbiaujant tėvams šeimoje ir pedagogams bei jų padėjėjams ugdymo įstaigoje, tiek vieniems su kitais tarpusavyje. Pedagogų partnerystė su alfa kartos vaikais padeda plėtoti vertikalius prieraišumo ryšius, kurie yra būtini sėkmingai vaikų raidai. Lygiai toks pat svarbus pedagogų rodomas bendradarbiavimo vaikams pavyzdys su pedagogais, vaikų tėvais, švietimo pagalbos specialistais integruojant ypatingus vaikus į bendruomenę. Išklausę šią paskaitą dalyviai įgis žinių ir gebėjimų:

 • identifikuoti vaikų elgesio ir bendravimo sunkumus
 • atpažinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų ypatybes bei pažinti jų vidinius resursus
 • taikyti pagalba ir parama pagrįstus bendravimo ir ugdymo metodus su vaikais ir jų tėvais
 • kurti ir palaikyti teigiamą vaikų grupės mikroklimatą ir pan.

Įgytos žinios padės dirbti komandoje ieškant tinkamiausių pagalbos vaikams prieigos būdų, bendradarbiaujant tarpusavyje.
Įgyti gebėjimai padės tinkamai pritaikyti sumaniosios edukacijos metodus, dirbant su šių dienų vaikų įvairove grupėje/klasėje.

Lektorės:
Doc. dr. Sigita Burvytė (VšĮ „Vaikų ugdymas“ direktorė)

Paskaitos trukmė: 2 valandos 20 minučių

Kategorija:

1 atsiliepimas apie Pagalba mokytojams dirbant su ypatingais vaikais darželyje

 1. Natalja Bulotienė (įsigijo produktą)

  Ačiū labai.

Parašyti atsiliepimą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.