Registracija

  • 2023-02-15 - 13:00 ,,Švietimo pagalbos specialistų (logopedų, specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų) vaidmuo dirbant su grupe/klase"
  • 2023-02-21 - 13:00 ,,Veiklos planų rengimas, remiantis vaikų pasiekimų vertinimu"
  • 2023-03-07 - 13:00 „Tėvų susirinkimai kitaip“
  • 2023-04-04 - 13:00 ,,Mokytojų padėjėjų vaidmuo šiuolaikiniame darželyje“ (1 dalis)
  • 2023-04-11 - 13:00 ,,Mokytojų padėjėjų sudėtingų atvejų analizė – diskusija“ (2 dalis)
  • 2023-04-18 - 13:00 „Mokytojų padėjėjų praktinio darbo pavyzdžiai bendrojo ugdymo grupėje“ (3 dalis)
  • 2023-04-25 - 13:00 „Mokytojų padėjėjų vaidmuo bendrojo ugdymo grupėje esant ypatingiems vaikams“ (4 dalis)
  • 2023-05-02 - 13:00 „Mokytojų padėjėjų sėkmingų situacijų modeliavimas“ (5 dalis)