Registracija

  • 2020-12-03 - 15:00 Technologijų taikymas ugdant vaikų savidiscipliną ir atsakomybę
  • 2020-12-07 - 13:00 Mokinių savarankiško mokymosi įgūdžių aktyvinimas ir stiprinimas taikant technologijas
  • 2020-12-08 - 13:00 Pedagogų savipagalba, atpažįstant ir valdant savo emocijas
  • 2020-12-09 - 13:00 Mokytojų padėjėjų vaidmuo besikeičiančioje grupės vaikų ugdymosi aplinkoje
  • 2020-12-15 - 13:00 STEM pritaikomumas ikimokyklinio ugdymo įstaigose stiprinant vaikų fizinę ir emocinę sveikatą