2022-04-05

ASOCIACIJOS ,,SLAVŲ VAINIKAS“
IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDOS KONFERENCIJA NUOTOLINIU BŪDU

2022-04-04

VDU ŠA docentė ir VšĮ „Vaikų ugdymas“ direktorė dr. Sigita Burvytė

,,STE(A)M įgūdžių ugdymo galimybės ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje. galiu būti išradėju“

2022 m. balandžio 4 d. asociacija „Slavų vainikas“ nuotoliniu būdu organizavo ikimokyklinio ugdymo įstaigų gerosios patirties sklaidos konferenciją „STEAM įgūdžių ugdymo galimybės ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje.

Galiu būti išradėju“. Konferenciją moderavo ir įžanginį žodį tarė Vilniaus lopšelio-darželio direktorė Božena Šikšnienė ir VDU ŠA docentė ir VšĮ „Vaikų ugdymas“ direktorė Sigita Burvytė.

Konferencija buvo praturtinta autentiška patirtimi paremtais pranešimais, kuriuose prelegentai galinosi savo kokybiniais tyrimais taikant STEAM edukacijos elementus ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme.

Pirmasis pranešimas buvo Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“ vyresniosios mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą Liudmilos Burkovskajos. Tema – „Kelionė po STEAM planetą“.

Pranešėja mus įtraukė į matematinio-inžinerinio mąstymo verpetus, kas rečiau pasitaiko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, jeigu lygintume su meniniu ar gamtamoksliu ugdymu. Pranešimo autorė išryškino pasitikėjimo vaikų kūrybinėmis galiomis svarbą, pateikdama klausimą: pirmiausia sugalvok, ką nori pastatyti? Idėjos šiais laikais kainuoja brangiausiai. Jeigu vaikai nuo pat ankstyvos vaikystės išmoks generuoti idėjas, tikėtina, kad ir vėlesniais raidos etapais naudosis šiuo instrumentu – nebijos kurti, klysti ir mokytis iš savo klaidų. Mokytoja skatina vaikus išlaisvinti vaizduotę ir nebijoti fantazuoti bei kurti. Kartu padovanoja vaikams ir savo idėjų įgyvendinimo kelią bei  praktinio pritaikymo instrumentą, kaip realizuoti savo idėją.

Darbo eiga su vaikais būtų tokia:

  • Pirmiausia pasirinkta pasitikėjimo vaikų kūrybingumu prieiga.
  • Naudojama veikimo schema: vaikų idėja, braižomas brėžinys ir tada praktinis įgyvendinimas.
  • Generuojant idėjas vaikai drąsinami ir skatinami laisvai kurti.
  • Brėžinio braižymas padeda vaikams suvokti, kaip gali būti realizuojamos idėjos.
  • Realaus įgyvendinimo etape svarbu vaikams padėti suvokti, kad idealiai sukurti žmonių planai dažniausiai nepavyksta, bet ką daryti patyrus nesėkmę arba padarius klaidą. Svarbu padėti suvokti, kad klaida – dar viena galimybė tobulėti.
  • Grupinis darbas įgyvendinant idėjas – kūrybinėje veikloje konkurencijos nėra.

Kokiomis svarbiomis įžvalgomis buvo papildytas mokytojos Liudmilos Burkovskajos pranešimas?

Vilniaus lopšelio-darželio „Bangelė“ mokytoja metodininkė Svetlana Skulbeda, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lilia Masoit pristatė pranešimą temą „Aš tyrinėju pasaulį“. Pranešėjos atskleidė, koks spalvotas pasaulis yra skirtingais metų laikais, kokios sėkmingos gali būti STEAM veiklos, susijusios su metų laikais ir jų pažinimu. Vaikus supa nuostabus pasaulis, kurį mokytojos padeda jiems pažinti per patyrimą, praktinę ir kūrybinę veiklą. Man norėjosi šias veiklas įvardyti kaip „Spalvotas gyvenimas spalvotų žmonių“. Autorės kvietė mus diskutuoti apie užduočių, klausimų ar problemų formulavimo pobūdį bei mokytojų keliamus užduoties tikslus ugdant vaikus. Ta pati veikla gali būti kartojama keletą kartų, bet užduotis vaikams gali skirtis. Pvz., vienu atveju skatinant vaikų konkurenciją, o kitu atveju – bendradarbiavimą. Tai lemia mokytojų formuluojami klausimai: kaip galima greičiau pernešti spalvoto popieriaus gabaliukus nuo vieno stalo ant kito? Jei yra viena užduotis visai vaikų grupei, tai skatina juos kūrybiniam sutelktumui.

Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“ direktorė Božena Šikšnienė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė Jelena Beliajeva, vyresnioji mokytoja Marina Puchalskaja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pristatė pranešimą tema „Pažintinis-kūrybinis projektas „Sagų pasaulis“.

Originali projekto idėja kvietė mus susimąstyti apie prasmingų ir tvarių veiklų pasirinkimą. Šiais klimato atšilimo laikais svarbu ugdyti vaikų atsakingą vartojimą, ekologinį suvokimą per tvarų kūrybinį veikimą kartu su vaikais ir jų tėveliais. Man šio projekto veikas norėjosi pavadinti „Maži žmonės – dideli pasaulio stebuklai“. Prelegenčių naudojama prieiga yra paremta pagalba vaikų kūrybai – vaikų techninė kūryba remiasi jų pačių sugalvota idėja.

Mokytojų pastoliavimas vaikams padeda jiems mokytis generuoti savo idėjas, teikiant pagalbą šiais etapais:

  1. Pagalba – parodant pavyzdį ir padedant vaikui tai įgyvendinti.
  2. Pagalba – padrąsinant sugalvoti savo idėją ir ją įgyvendinti.

Kokios prasmingos vaikų refleksijos išryškėjo, pvz., <…važiuojam prie jūros su balionu…>. Muzikinės ritminės kompozicijos, maži vaikų spektakliai, kurie įtraukia vaikus ir sužadina jų vidinį smalsumą tyrinėti ne tik muzikos, bet visą supantį pasaulį visais penkiais receptoriais: ausimis, akimis, nosimi, oda ir burna.

Vilniaus lopšelio-darželio „Berželis“ mokytoja ekspertė Audronė Boikovienė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaitė pranešimą „Nuo knygos iki STEAM iššūkio įveikimo“.

Pakvietė klausytojus atsigręžti į STEAM edukacijos elementų taikymo esmę – vaikų įgalinimą bei įveiklinimą savarankiškai smagiai spręsti problemas ir drąsiai reflektuoti savo patirtį. Pranešėja užfiksavo esminius dalykus:

1.      Tinkamos ir vaikų amžiaus tarpsnį atitinkančios problemos formulavimo svarba. Pvz., ar galima pastatyti namą iš cukraus gabaliukų? Kodėl jūsų namas ištirpo pradėjus lyti? Kodėl jūsų namas nenugriuvo pučiant stipriam vėjui?

2.      Netikėtumo jausmo kūrimas – skatina vaikus mokytis įveikti iššūkius bei pažinti save. Pvz., pastačius namą iš cukraus gabalėlių, pradeda lyti. Atsakymų vaikas ieško atsakinėdamas į mokytojos klausimus.

3.      Mokytojo rodoma pagarba vaiko kūrybai klausimų pagalba. Pvz., ar aš gerai tave supratau?

4.      Gebėjimo reflektuoti savo patirtį stiprinimas – sudaro sąlygas vaikams kurtis tvarias žinias apie juos supantį pasaulį. Pvz., vaikai reflektavo, kad cukraus gabaliukai tirpsta kaip ledas, bet ledas tirpsta, kai šilta, o cukrus – vandenyje. Svarbu padėti vaikams užfiksuoti atradimą.

Visas šias prasmingas patirtis pranešėja susiejo su STEAM veiklomis, knygomis ir naratyviniu žaidimu.

Šios sritys viena kitai neprieštarauja, atvirkščiai – praturtina vaikų pažinimą per veiklą bei padeda jiems  ugdyti vidinę motyvaciją pamėgti skaityti knygas. Visos veiklos nuspalvintos džiugiomis vaikų pasaulio pažinimo emocijomis.

Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“ vyresnioji mokytoja Natalja Rubcova, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, vyresnioji mokytoja Jelena Azarenko, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pristatė pranešimą „Inovatyvūs vaikų fizinį vystymąsi skatinantys metodai ribotoje erdvėje“.

Fizinis aktyvus yra labai svarbus bendrai vaikų emocinei ir fizinei sveikatai. Pasirinkus bet kurią iš STEAM sričių, reikia stiprinti vaikų fizinį aktyvumą, susiejant jį su skirtingomis veiklomis bei įtraukiant visus penkis pojūčius į vaikų judėjimo procesą. Šio pranešimo metu turėjome praktinį patyrimą – netikėtumo jausmą. Vienas pranešimas buvo aukštyn kojomis. Tai puiki galimybė pamatyti pasaulį kitaip, kas leido mums mokytis trūkumus paversti galimybėmis. Tai labai svarbu akcentuoti taikant STEAM edukacijos elementus.

Puikios buvo pranešėjų realizuotos idėjos „vėjas ir lietus“, kuriose judesys susipina su muzika ir ritmo pajautimu. Poilsio pertraukėlėms turime pagalvoti kūrybinių bei judėti skatinančių užduočių, pvz., pasivaikščiokime kaip susimąstę gandrai.

Po šio pranešimo konferencijos dalyviai turėjo galimybę pajudėti, kad galėtų sėkmingai klausytis kitų pranešimų.

Vilniaus lopšelio-darželio „Karuselė“ vyresnioji mokytoja Jelena Stankevič, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ir vyresnioji mokytoja Jolanta Pavlova, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pristatė pranešimą „STEAM metodų taikymas kasdienėje veikloje“.

Pranešėjos praturtino mūsų žinias, kaip galima formuluoti užduotis, skatinančias viso darželio vaikų bendrystės pojūtį, pvz., kaip pastatyti labirintą, kurį galėtume visi pereiti? Puiki rudeninė užduotis, kuri dera su aplinkos tvarkymu ir vaikų kūrybiniu bendradarbiavimu.

Pamatėme, kaip kūrybingai galima gaminti picas, konstruoti lesyklėles, tyrinėti sniegą bei kurti tokius produktus, kurie kuria pridėtinę vertę visuomenei. Ačiū prelegentėms už mokytojų prasmingų ir tvarių idėjų atodangą ir jų svarbos išryškinimą formuluojant probleminius klausimus vaikams.

Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“ vyresniosios mokytojos Margaritos Mieliauskienės, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pranešimas „Spalvų magija“ buvo praturtintas gyvenimiškomis spalvomis įvairiomis prasmėmis.

Pasinaudojau puikia idėja – užduoti vaikams klausimą: kokios spalvos tavo nuotaika šiandien? Spalvas kaip asociacijas galima naudoti įvairiose veiklose. Pranešėja mums  priminė A. Enšteino mintį, kad žaidimas yra geriausias būdas tyrinėti.

Atlikdami bandymus vaikai patiria daug teigiamų emocijų, susipažįsta su aplinkinio pasaulio reiškiniais. Nieko nėra svarbesnio, kaip patiems rasti atsakymus į rūpimus klausimus.

Pranešėja kvietė mus žaisti kartu su vaikais su spalvomis, padėjo prisiminti, kad spalvų pasaulis yra gana įdomus.

Vilniaus lopšelio-darželio „Liepsnelė“ mokytojos Katsiaryna Varanishcha, Dalia Novoslavska, Laima Zabukaitė, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pristatė pranešimą „STEAM galimybės ankstyvajame amžiuje“.

Pranešėjos įtraukė mus į ankstyvojo amžiaus vaikų kūrybingumo lavinimą pasakų pagalba. Pvz., autorės paseka vaikams pasakos pradžią ir paprašo, jog pabaigą vaikais sugalvotų patys, arba sugalvoja papildomų pasakos veikėjų ir užduoda vaikam su tuo susijusius klausimus. Autorės pasitelkė kolegės Natalijos Sokolovskajos kurtas lėles, kad įtrauktų vaikus į sužaidybintas situacijas.

Pranešėjos vaikus suskirstė į grupes, kiekvienoje grupėje išrinko vadovą, kuris turėjo lėlę ir ugdėsi lyderio savybes. Skirtingoms grupėms buvo pateikti skirtingi klausimai, priklausomai nuo grupės vaikų stokojamų įgūdžių. Pvz., kaip susidraugauti? Ačiū pranešimo autorėms už STEAM autentišką taikymą ir pasidalinimą gerosiomis patirtimis.

Vilniaus lopšelio-darželio „Gelvonėlis“ mokytoja Liubovė Volochovičienė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaitė pranešimą „Pasakos kitaip“.

Pranešėja supažindino su visiškai kitokia ir mums neįprasta pasakos pateiktimi vaikams, kuri apima kalbą, vaizdą ir garsą. Pvz., pasakos pasakojimas su vaizdine imitacija ir garsine iliustracija. Stebint drugelio skraidymą lape magneto pagalba, gimė daug kūrybinių idėjų bei probleminių klausimų vaikams, pvz., kaip sukurti įdomų gamtos kampelį drugeliams, kuriame jie galėtų skraidyti? Pranešėja pristatė įdomų žaidimą „Tūkstantis ir viena naktis“, kurio pagalba galima kurti bendrą grupės istoriją.

Autorės lūpomis STEAM edukacijos elementai nuskambėjo kaip netradicinė jų saviraiška įtraukiant skirtingas priemones ir repertuarus.

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelio-darželio mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Danutė Janavičienė, socialinė pedagogė Viktorija Muravskaja, logopedė-specialioji pedagogė Agata Grebneva pristatė pranešimą „STEAM metodų taikymas gamtos mokslų srityje ikimokyklinio ir lopšelio grupėse“.

Kadangi darželis yra gamtos apsuptyje, pranešėjos puikiai išnaudoja esamą darželio erdvę STEAM idėjoms realizuoti. Pvz., vaikai lavina vaizduotę ir ieško asociacijų tyrinėdami augalus, vabaliukus, kuriuos pagauna, o paskui juos piešia popieriaus lape. Autorės pristatė daug įvairių idėjų, kurias įgyvendina gamtoje su savo ugdytiniais.

Konferencija sulaukė dalyvių susidomėjimo ir įsitraukimo, tad net jai pasibaigus niekas nenorėjo palikti virtualios ZOOM aplinkos.

Ačiū Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“ direktorei Boženai Šikšnienei už bendruomenės telkimą realizuojant STEAM edukacijos idėjas savo įstaigoje ir bendraminčių telkimą dalytis kūrybinėmis idėjomis bei gerosiomis darbo patirtimis.