2022-02-08

VDU ŠA docentė ir VšĮ „Vaikų ugdymas“ direktorė, lektorė dr. Sigita Burvytė

Sveikatai palankios aplinkos kūrimas ir jos pritaikymas ugdant vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius

Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“

2021 m. lapkričio 24 d. Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“ kartu su VšĮ Trakų švietimo centru ir nacionaliniu sveikatą stiprinančiu mokyklų tinklu „Sveika mokykla“ organizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  įstaigų nuotolinę metodinę-praktinę konferenciją ,,Sveikatai palankios aplinkos kūrimas ir jos panaudojimas ugdant vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius“. Konferencijos organizatoriai savo kilniomis idėjomis telkė skirtingų sričių specialistus: ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovus, pedagogus, švietimo pagalbos specialistus, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro specialistus, kurių veiklos prioritetai yra vaikų sveikatos ugdymas, bendravimas tarpusavyje, bendradarbiavimas siekiant stiprinti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, diskusijos aktualiomis temomis, savo darbo patirties skleidimas ir keitimasis vertingomis idėjomis.

Konferenciją atidarė Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ direktorė Irena Nižauskienė, tardama sveikinimo žodį. Ji pristatė ugdymo įstaigos sveikatinimo plėtojimo kelią Lentvario lopšelyje-darželyje „Šilas“.

Ugdymo įstaiga turi ilgamečio ir sistemingo darbo tradicijas stiprinant vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius. Pranešimas buvo kupinas nuolatinius vaikų saviugdos poreikius atliepiančio veikimo, stiprinant ir kuriant ugdymo įstaigos vaikų visapusiškos sveikatos stiprinimo tradicijas. Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“ yra įtrauki ugdymo įstaiga, turinti gilias vaikų sveikatos stiprinimo tradicijas, tarsi bendruomenės išskirtinis veidas, gyvenimo būdas.

Ugdymo įstaiga pulsuoja nuolatiniu sistemingu darbu šioje srityje, pasižymi autentišku išskirtinumu ir pasitikėjimu savimi, padeda drąsiai ieškoti vis naujų vaikų sveikatinimo būdų ir eiti koja kojon su gyvenimu, sprendžiant iškylančius vaikų sveikatos stiprinimo iššūkius. Visa Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ bendruomenė įsijungia į sveikatos stiprinimo veiklas. Tai leidžia sutelkti išskirtinės bendruomenės resursus ir perteikti vaikams tvarias bei visą gyvenimą išliksiančiais žinias apie sveiką gyvenimo būdą. Vaizdo pranešimu ,,Sveikatai palanki darželio aplinka skatina veikti“ dalinosi Lentvario lopšelio-darželio ,,Šilas“ direktorė Irena Nižauskienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Marcinkienė.

Trakų rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Alina Jakonis savo sveikinimo kalboje išryškino sveikatos svarbą žmogaus gyvenimo kokybei bei išskyrė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymosi svarbą viso žmogaus gyvenimo perspektyvoje.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, vaikų sveikatos skyriaus visuomenės sveikatos specialistė, Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos sekretorė Nijolė Paulauskienė skaitė pranešimą „Ką svarbu žinoti rengiant sveikatos stiprinimo programą ir norą būti įtrauktiems į Nacionalinį sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą“.

Prelegentė atskleidė, kaip dinamiškai plečiamas sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas visoje Lietuvoje.

Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ mokytojos Irenos Kraičinskajos pranešime „Būk saugus. Savisaugos ugdymo veiklų idėjos“ išryškinta vaiko asmeninė atsakomybė už savo sveikos gyvensenos įgūdžių įtvirtinimą asmenybės struktūroje. Prelegentė pabrėžė, kaip svarbu ugdyti vaikų savisaugos jausmą – būnant pačiam atsakingam ir atsargiam namuose, gatvėje, gamtoje, siekiant išvengti susižalojimų ir traumų. Pranešimu atskleista vaiko savireguliacijos ir savidisciplinos ugdymosi svarba, kuri paremta pasitikėjimo ir paramos pedagogine prieiga. Dėka sumanių pedagogų net 6 metų Mija supranta, kad šiukšlinti šalia ežero nevalia, nes tai trukdo žmonėms maudytis. Ir tikriausiai pasitelkusi kritinį mąstymą ne tik kad pati nešiukšlins, bet ir tokią žinią perduos tiek bendraamžiams, tiek vyresniems už save, jeigu pamatys juos netinkamai besielgiančius gamtoje.

1 pav. Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ mokytojos Irenos Kraičinskajos vaikų kritinio mąstymo atskleidimas.

Pedagogė pristatė kūrybines veiklas ir didaktinę priemonę „Būk saugus – šito mokyk ir draugus“ bei eksperimentą „Žvakė“. Pranešimo medžiaga glaudžiai susijusi su praktine edukacija.

Pranešimo pabaigoje buvo pateiktas vaikų savidiscipliną ir kritinį mąstymą lavinantis klausimas  su vaizdine medžiaga: „Papasakok, ką matai iliustracijoje. Kaip galima buvo išvengti nelaimės?“ Vaikų refleksija – tvarių žinių įsisavinimo pagrindas.

2 pav. Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ mokytojos Irenos Kraičinskajos vaikų saviugdą skatinanti refleksija.

Trakų lopšelio-darželio „Obelėlė“ direktorė Aldona Degutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Bunevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Anna Sevriuk pristatė pranešimą „Aplinkos turtinimas „Mąstymo mokyklos“ metodo vaizdinėmis priemonėmis ir jų panaudojimas vaikų sveikatos ugdymui“.

Prelegentės vaizdžiai ir nuosekliai pristatė savo įstaigoje taikomą „Mąstymo mokyklos“ patirtį stiprinant vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius. „Mąstymo mokyklos“ šaknys yra Anglijoje, turi ilgametes tradicijas, kurios sėkmingai taikomos ir Trakų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ ugdant vaikų sąmoningumą sveikos gyvensenos srityje.

3 pav. Trakų lopšelio-darželio „Obelėlė“ taikomas apibrėžimo žemėlapis, padedantis vaikams pažinti žmogaus dantis.

Vaikų išsakytos mintys atspindi jų sąmoningumą bei žinias apie dantis, o tai padeda ugdytis savidiscipliną lavinant atsakingą elgesį prižiūrint dantis.

Prelegentės pristatė „De Bono kepurę“ – „Mąstymo mokyklos“ metodą, kuris padeda vaikams kurti savąjį žinojimą apie patikimos informacijos rinkimą bei jos pritaikymą gyvenimiškose situacijose.

4 pav. Trakų lopšelio-darželio „Obelėlė“ pritaikytas „Mąstymo mokyklos“ įrankis „De Bono kepurė“ stiprinant vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius.

Vaikų savęs pažinimas atsakant į amžiaus tarpsnį atitinkančius klausimus skatina vaikų mąstymo įgūdžius. Labai svarbi pedagogo laikysena edukacijos metu, neskubėti teikti pagalbą ir patarimus atsakant į vaikų klausimus, bet leisti jiems patiems laisvais mąstyti ir pateikti savo atsakymus.

5 pav. Trakų lopšelio-darželio „Obelėlė“ pritaikytas „Mąstymo mokyklos“ įrankis „Mąstymo raktas“.

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Aitvaras“ mokytojos Kristina Kviklytė, Liuda Stasiulienė, Raimonda Giržadienė pristatė vaizdo pranešimą „Gamta – sveikatos šaltinis“. Kadangi ugdymo įstaigoje ugdosi tiek neurotiniai, tiek specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikais, o trečdalis turi skirtingų alergijų, gamta – puiki ugdymosi aplinka, kurioje vaikai lavinami veikdami gamtoje. Nuo 2020 metų ugdymo įstaiga įstojo į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Pranešėjos atskleidė į skirtingus vaikų ugdymosi poreikius orientuotos ugdymosi aplinkos sukūrimo pavyzdžių Vilniaus lopšelyje-darželyje „Aitvaras“.

6 pav. Vilniaus lopšelio-darželio ,,Aitvaras“ pristatymas.

Galėjome stebėti prelegenčių sumanumą, išnaudojant kiekvieną ugdymo įstaigos erdvę. Remiantis naujausiais neuromoksliniais tyrimais, fizinis krūvis reikalingas žmogaus fizinei ir psichinei  savijautai, o vaikams – ir harmoningai raidai.

Kai nuo mažens kūnas pripranta prie fizinio krūvio, vėliau žmogus renkasi aktyvesnį gyvenimo būdą, o tai yra prevencija nuo daugelio ligų ir geros emocinės savijautos priežastis. Sumanūs pedagogai sugeba įtraukti vaikus į aktyvias veiklas ir sužaidybintas situacijas, stiprina jų vidinę motyvaciją aktyviai veikti ir tyrinėti supančią aplinką. Vaizdo pranešime galėjome stebėti vaikų ugdymosi poreikius atitinkančios Vilniaus lopšelio-darželio „Aitvaras“ ugdymosi aplinkos sukūrimo pavyzdžius.

7 pav. Vilniaus lopšelio-darželio ,,Aitvaras“ sportinė veikla.

Vilniaus lopšelio-darželio „Krivūlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Laima Norkūnienė ir Anželika Duk pristatė pranešimą „Tinkamos ir saugios priemonės vaikų sveikatai“. Autorių pranešimas papildytas visiems prieinamomis vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius stiprinančiomis priemonės, išryškinta pedagogo sumanumo svarba. Kiek daug džiaugsmo vaikams gali suteikti paprasti dalykai. Pamatėme, kaip svarbu turėti pagrindinį vaikų ugdymo tikslą, jo tikslingai siekti ir laikytis bei tinkama linkme nukreipti vaikų saviugdą, stiprinant jų sveikos gyvensenos įgūdžius. Pati gamta mums padovanoja aplinką, tik reikia pastebėti aplink esančius dalykus.

8 pav. Vilniaus lopšelio-darželio „Krivūlė“ pedagogių sukurta vaikų pasaulio pažinimo aplinka stiprinant savo sveikatą.

9 pav. Vilniaus lopšelio-darželio „Krivūlė“ pedagogių ir vaikų veikla, paremta veikimu kartu.

 

Panevėžio lopšelio-darželio „Papartis“ mokytojos Justina Nemanienė ir Kristina Kamarauskienė savo pranešime „Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo galimybių pritaikymas ikimokykliniame amžiuje“ išskyrė šiuos prioritetus, ugdant vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius:

  • Plėsti lauko erdves, pritaikant jas vaikų fiziniam aktyvumui stiprinti.
  • Supažindinti vaikus su sveikos mitybos pradmenimis.
  • Rengti įvairius renginius.
  • Bendradarbiauti su tėvais.

10 pav. Panevėžio lopšelio-darželio „Papartis“ mokytojų Justinos Nemanienės ir Kristinos Kamarauskienės pranešimas „Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo galimybių pritaikymas ikimokykliniame amžiuje“.

Išklausę Panevėžio lopšelio-darželio „Papartis“ mokytojų Justinos Nemanienės ir Kristinos Kamarauskienės pranešimo persikėlėme į Vilniaus rajono Maišiagalos vaikų lopšelį-darželį, kur mokytojos Karolina Misevič ir Daina Jermak pristatė pranešimą „Sveikatos ABC“.

11 pav. Vilniaus rajono Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio mokytojos Karolina Misevič ir Daina Jermak, dr. Sigita Burvytė ir konferencijos moderatorė.

Pranešėjos savo vaizdžiame pranešime išryškino visų 5 (regos, uoslės, klausos, skonio ir lytėjimo) receptorių aktyvinimo svarbą per patyrimą. Kaip svarbu sukurti tokią aplinką vaikams, kurioje galėtų praktiškai patirti taip reikalingus potyrius, kurie aktyvina smegenų veiklą.

12 pav. Vilniaus rajono Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio mokytojų Karolinos Misevič ir Dainos Jermak pranešimas „Sveikatos ABC“.

Konferenciją vainikavo Gargždų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rosita Anulienė, meninio ugdymo mokytoja Lina Barkauskienė su vaizdo pranešimu „Visuminis vaikų sveikatos stiprinimas“. Šis pranešimas tarsi sujungė visus pranešimus į vieną, kad reikalingas viską apimantis ir nuolatinis vaikų sveikatos stiprinimas, kuris sukurtų tvarų pokytį žmogaus gyvenime, padėdamas susiformuoti tinkamiems gyvensenos įgūdžiams. Judėjimas yra tiek fizinės, tiek emocinės žmogaus gerovės pagrindas. Prelegentės akcentavo judėjimo svarbą vaikų gyvenime ir tolesnėje žmogaus raidoje, jo gyvenimo kokybei.

13 pav. Gargždų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rosita Anulienė ir meninio ugdymo mokytoja Lina Barkauskienė pristato projektą „Aš ir tu – judėkime kartu“.

Pranešimo rengėjos pateikė praktinių pavyzdžių iš savo ugdymo įstaigos gyvenimo, stiprinant vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius.

14 pav. Gargždų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui Rositos Anulienės, meninio ugdymo mokytojos Linos Barkauskienės vaizdo pranešimas „Visuminis vaikų sveikatos stiprinimas“.

Apibendrinti konferenciją buvo patikėta VDU ŠA docentei ir VšĮ „Vaikų ugdymas“ direktorei, lektorei dr. Sigita Burvytei. Tai buvo prasminga ir ilgalaikę vertę kurianti konferencija. Joje atskleistos tvarios ugdymo įstaigų patirtys stiprinant vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius.

15 pav. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų nuotolinės metodinės-praktinės konferencijos „Sveikatai palankios aplinkos kūrimas ir jos panaudojimas ugdant vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius“ refleksijos akimirkos.