2018-12-16

„Vaikų ugdymas“ direktorė/lektorė ir Vytauto didžiojo universiteto Švietimo akademijos doc. dr. Sigita Burvytė.

Tėvams kylantys iššūkiai, nustatant vaikams leistino elgesio ribas

2018 m. rugsėjo 21 d. VDC „MES“ ir „DraugAUK“ organizavo seminarą tėvams Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinėje mokykloje. Ar lengva šiais kintančios, tinklinės, skubančios, pramoginės kultūros verpetuose tėvams nustatyti saugias vaiko raidos nežalojančiais leistino elgesio ribas, išsaugant stiprų tėvų ir vaikų tarpusavio ryšį? Daugeliui tėvų norisi padėti vaikams ugdytis harmoningai neperglobojant jų ar neatiduodant per daug atsakomybių, kurių pagal amžių vaikas nepajėgus atlikti ir negali numatyti natūralių pasekmių. Visi diskusijoje dalyvavę tėvai yra atsakingi, nes rado laiko savišvietai ir harmoningų, ir vaiko raidą skatinančių veikų leisti elgesio ribų nustatymo patyriminei paieškai kartu su VDU Švietimo akademijos doc. dr. Sigita Burvyte. Seminaras vyko Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus mokykloje, kur susirinko tėveliai ir iš Plungės senamiesčio bei kitų mokyklų.

Diskusijos metu nuoširdus dalinimasis turimomis patirtimis leido pajusti, kad ne mes vieni susiduriame su panašiais rūpesčiais, kad galima dalintis turimais klausimais ir išgirsti kitų patirtis bei sudėtingų vaikų ugdymo situacijų suvaldymo būdus. Diskutuodami ir gaudami moksliniais tyrimais pagrįstų žinių tėveliai galėjo kurti savąjį žinojimą apie pozityvius elgesio ribų nustatymo būdus vaikams sudėtingose vaikų ugdymo(si) situacijose. Taip vaiko raidos amžiaus tarpsnių pažinimas padeda tėvams geriau suprasti ir pažinti savo vaikus. Lektorė Sigita Burvytė ragino tėvelius savo asmeniniu pavyzdžiu ugdyti vaikų kritinį mąstymą. Vaikai turi išmokti atsirinkti patikimą informaciją, nes tai leistų jiems priimti geresnius sprendimus tiek dabar, tiek ateityje.

Seminare išryškėjo tėvų ir vaikų tarpusavio santykių svarba ir jų puoselėjimas, o tai yra harmoningos vaikų raidos pagrindas. Prieita prie vieningos nuomonės, kad tėvų ir vaikų tarpusavio ryšio negalima aukoti renkantis būdus ir priemones nustatant vaikų leistino elgesio ribas.