2013-03-19

Vaikas nelanko ugdymo įstaigos. Kaip skatinti jo socializaciją?

Šeima – svarbiausias socializacijos institutas, nes joje žmogus ateina į šį pasaulį, vystosi, miršta. Pirminė individo socializacija vyskta šeimoje.

Asmenybės sąveika su aplinka – antrinė socializacija – vyksta per švietimo sistemą – tai aplinkos pažinimas, jos perteikiamų vertybių įsisamonimas vyksta socialinėse institucijose.

Taigi, žmogaus socializacija sėkminga tada, kai kartu tobulėja ir jo asmenybė.

O kaip įtraukti vaikus į socializacijos procesą, kuomet vaikas nelanko jokios ugdymo įstaigos, nepriklauso bendraamžių grupei?

Kokios Jūsų patirtys ir patarimai?

1 komentaras apie “Vaikas nelanko ugdymo įstaigos. Kaip skatinti jo socializaciją?

  1. Vaiko nelankymas ugdymo įstaigos yra ne tik tėvų, bet ir visuomenės problema, todėl šis klausimas turėtų būti aktualus ir švietimo sistemai. Kad toks vaikas pritaptų ugdymo įstaigoje turėtų būti sudarytos klasės, kur ugdymo programa būtų laisvesnės formos, vaikai turėtų mažiau užduočių, laisvesnį grafiką, ugdymas būtų orientuotas į patyrimą, nebūtų vertinimo, kuris dėl nesėkmių neatgrasytų vaiko nuo mokyklos, kol neturintis mokymosi motyvacijos vaikas įsilies į mokyklos socialinę aplinką, pasijus esantis jos dalimi. Vaiko socialiniu aktyvumu tėvai turėtų rūpintis dar prieš ugdymo įstaigos lankymą, sudaryti vaikui daugiau socialinio ryšio sąlygų, kad vaikas mokėtų bendrauti ir nesibaimintų kitų žmonių, jų vertinimų ir pan. Bet pradžioje mokyklos nelankančiam vaikui galima padėti tik išsiaiškinus vengimo lankyti mokyklą priežastis, kurios gali būti labai įvairios, nuo silpno regėjimo, apie kurį tėvai nežino, iki smurto mokykloje.

Komentavimo galimybė išjungta.