2 metų vaikas

2 metų vaiko raida

1 Fizinė raida
2 Socialinė ir emocinė raida
3 Kognityvinė raida
4 Kalbos ir bendravimo raida
5 Situacijos