2023-08-29

Doc. dr. Sigita Burvytė

Varkalių kultūrinės edukacijos laboratorijos

Šią vasarą „Pozityvios tėvystės asociacija“ startavome su nauju projektu „Varkalių kultūrinės edukacijos laboratorijos”, kuris buvo finansuojama pagal VPS priemonę „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“. Vietos projekto tikslas buvo telkti vietos bendruomenę puoselėti vietos kultūrines tradicijas, tarpusavio santykius bei užtikrinti aktyvų laisvalaikį ir jo sklaidą kaime, organizuojant kultūrinės edukacijos renginius.

Projektas sutelkė Plungės r. Varkalių kaimo bendruomenės narius bei pritraukė svečių iš kitų vietinių apylinkių. Buvo organizuotos šios kultūrinės edukacijos veiklos:

 

  •  Joninių nakties vakaronė ir edukacijų vakaras
  •  Surengtas Mindaugo karūnavimo dienos paminėjimas ir organizuotos skirtingų kartų tarpusavio bendradarbiavimą stiprinančios veiklos
  •  Paminėta šv. Petro ir Povilo šventė. Renginių metu ne tik linksminosi skirtingų kartų atstovai, žaisdami žaidimus, kuriuos žaidė jų seneliai, bet ir kalbėjosi apie skirtingus kartų pomėgius, linksminimosi tradicijas ir šeimos narių tarpusavio santykius.

2023 m. birželio 23 d. buvo organizuota Joninių nakties vakaronė – edukacijų vakaras. Renginys sutelkė kaimynus šokti ir dainuoti lietuvių liaudės dainas, žaisti žaidimus bei atlikti skirtingus burtus.

Tiek vaikams, tiek suaugusiems patiko vakaroti prie laužo, kalbėtis, kepti bulves, bandeles ir zefyrus. Vaikai mokino vyresnius kepti zefyrus, o vyresni vaikus išmokino kepti bulves ant laužo. Vyravo stiprus bendrystės jausmas dainuojant lietuvių liaudės dainas. Vaikai matė ir girdėjo kaip bendrauja ir linksminasi tėvai ir vyresni žmonės. Tai buvo tinkamas pavyzdys jaunajai kartai kaip reikia puoselėti bendrystę ir tradicijas.

2023 m. birželio 29 d. buvo organizuotas kartų bendravimą stiprinantis renginys, Šv. Petro ir Povilo šventė. Renginys pritraukė dar daugiau svečių, nes kaimynai pasikvietė kitus kaimynus, savo vaikus bei anūkus. Šv. Petro ir Povilo dienos paminėjimas „Varkalių gegužinė“

Plungės „Varkalių gegužinę“ aplankė Plungės miesto ir rajono savivaldybės administracijos atstovai, kuriems svarbūs bendruomenės narių gerovė: Žydrūnas Purauskis, Anastasija Bojog, Vilma Šarnienė, Jolanta Puidokienė, Jurgita Budrienė, Julija Ciuzeliene, Lina Liūnienė

Šie kultūrinių edukacijų renginiai labai reikalingi kaimo bendruomenės telkimui, tarpusavio ryšių stiprinimui tarp bendruomenės narių ir skirtingų kartų atstovų. Prisimindami senąsias tradicijas, siekėme sukurti aplinkos kontekstą jaunimui, kur jie galėjo žaisti, šokti ir dainuoti bei susipažįstant su savo tėvų ir senelių puoselėtomis tarpusavio bendravimo tradicijomis. Taip siekėme prisidėti prie autentiškų tradicijų kūrimosi Plungės r. Varkalių bendruomenės narių tarpe.

Petras (iš dalies ir Povilas) buvo populiarūs lietuvių vardai, todėl tradicinėje lietuvių kultūroje buvo įprasta švęsti šiuos vardus turinčių žmonių varduves.

Žemdirbių kalendoriuje Petrinės (kaip ir Joninės) žymėjo šienapjūtę. Be to, Petrinės – tai jau ir dienų trumpėjimo pradžia: saulė „atšoka atgalios“, nustoja kukavusi gegutė. Tikima, kad jeigu ji dar kukuoja kokias dvi savaites po Petrinių, galima laukti ilgo rudens, pasnigs labai vėlai.

Petrinės lietuvių liaudyje buvo švenčiamos panašiai kaip ir Joninės. Jaunimas nemiegodavo ištisą naktį. Ypatingos linksmybės vykdavo paupiuose. Ten vaikinai rodydavo savo jėgą – kilnodavo rąstus ir kalades, traukdavo virvę. „Varkalių gegužinėje“ kūrėme savo tradicijas dainuodami, šokdami ir žaisdami skirtingus žaidimus.

Į organizuojamas edukacines veiklas žmonės įsitraukė daug drąsiau, laisviau tarpusavyje bendravo ir dalinosi savo patirtimis. Vaikams buvo įdomus klausytis vyresnio amžiaus žmonių pasakojimų apie jų vaikystę, pareigas, bausmes bei įvairius išgyvenimus. Tiek vaikai, tiek jaunuoliai ir vyresnio amžiaus žmonės noriai įsitraukė į lietuvių liaudies šokių sukarį.

2023 m. liepos 6 d. buvo surengta Mindaugo karūnavimo dienos paminėjimo renginys. Renginio metu buvo ne tik šokama, dainuojama, vakarojama prie laužo, bet žaidžiamas orientacinis žaidimas „Pažink savo kraštą ir jo kultūrą“. Žaidimas ypač įtraukė jaunuolius, kurie turėjo galimybę atskleisti Varkalių vietovės istorines žinias.

Žaidimo dalyviai keliavo orientaciniu maršrutu, kuris atsiskleidė atsakius į klausimą apie Varkalių istoriją ir gavus sekančią užuominą. Šios veiklos metu stiprėjo tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai, nes šeimos nariai turėjo galimybę veikti kartu.

Šio projekto tvarumą ir tęstinumo poreikį atskleidė vietos narių įsitraukimas, susidomėjimas ir noras susitelkti prisimenant lietuvių liaudės papročius ir tradicijas.

Šį projektą planuojama tęsti ir sekančiais metais, nes įgyvendintos veiklos kuria pokytį stiprinant bendruomenės sutelktumą, kuria pridėtinę vertę puoselėjant tradicijas ir tarpusavio ryšius.

Su meile, Sigita Burvytė