2021-11-03

Doc. dr. Sigita Burvytė
Všį „Vaikų ugdymas“ direktorė/lektorė

Vietos projektas „Pažink SAVE, draugAUK ir tyrinėk PASAULĮ“

2021 m. nuo liepos 28 iki rugpjūčio 4 d. kaimo turizmo sodyboje „Pas Jeronimą“, Tvenkinių g. 8, Varkalių k., Plungės r. sav., vyko jaunimo stovykla „Pažink SAVE, draugAUK ir tyrinėk PASAULĮ“.

Ši stovykla (paraiškos Nr. PLUN-LEADER-6B-D-25-4-2020) buvo finansuojama pagal Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės (VVG) „Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės 2014–2020 metų vietos plėtros strategijos“ (VPS) priemonę „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.1.

Projektas buvo įgyvendinamas kartu su jaunimo organizacija „Nestabdyk„ ir Papilės Šv. Aloyzo ateitininkų kuopa.

Stovyklos tikslas buvo stiprinti jaunų žmonių savivertę, autentišką tapatumą, tarpusavio bendradarbiavimo įgūdžius įgyvendinant kūrybines užduotis ir modeliuojant netradicinius probleminių situacijų sprendimus kartu su doc. dr. Sigita Burvyte ir gausiu būriu šaunių edukatorių.

Visos stovyklos metu doc. dr. Sigita Burvytė buvo kartu su jaunais žmonėmis, o tai svarbu iškilus probleminėms sugyvenimo tarpusavyje situacijoms. Šeimos edukatorės pagalba jauniems žmonėms padėjo stiprinti stokojamus įgūdžius, jie mokėsi pozityviai modeliuoti savo probleminių situacijų sprendimus. Mokslininkė jaunų žmonių iškilusias problemines situacijas vertino kaip jų stokojamų įgūdžių nebuvimą, todėl visos gyvenimiškos situacijos stovykloje buvo nukreiptos į jaunų žmonių vidinių resursų stiprinimą. Tai buvo šio projekto išskirtinumas ir prisidėjo prie ilgalaikio tvaraus poveikio kūrimo kiekvieno jauno žmogaus gyvenime.

Stovyklos atidarymo dieną lankėsi ypatingas svečias – tautodailininkas Vytas Jaugėla. Tai išskirtinė asmenybė. Pasitelkęs savo vaikystės ir jaunystės prisiminimus tautodailininkas nukėlė jaunus žmones į kitokį laikmetį, kitokią aplinką, praeities tikrovę, kurioje tik atliktos pareigos suteikdavo teisę jauniems žmonėms sėstis už bendro stalo, kad pietums gautų samtelį sriubos. Bendravome, dalinomės, kūrėme stovyklos taisykles, o kad geriau susipažintume, žaidėme tinklinį ir drožinėjome. Vytas Jaugėla dalinosi ne tik drožybos subtilybėmis, bet ir gyvenimo patirtimi, paremta išmintimi. Jaunimui šiuo laikmečiu trūksta gerųjų žmonių elgesio pavyzdžių. Stovyklos atidarymo dieną ši išskirtinė asmenybė padėjo jaunimui įsitraukti į veiklą ir tyrinėjimus.

Kartais vos vienas laiku pasakytas žodis padaro stebuklus jauno žmogaus gyvenime. Pagavau tuos skvarbius jaunų žmonių žvilgsnius klausantis tautodailininko Vyto Jaugėlos.

Kiekvienas rytas prasidėdavo mankšta ir bėgimu į stadioną. Tik fizinis krūvis padeda geriau veikti jaunų žmonių smegenims, todėl buvo siekiama prisidėti prie jų fizinio aktyvumo įgūdžių formavimo.

 

Fizinis krūvis – tiek mąstymo, tiek emocijų valdymo pagrindas.

Dieną užbaigdavome savirefleksija, kai galėjome stebėti kiekvieno jauno žmogaus ūgtį.

Dienai aptarti buvo skiriama daug dėmesio, nes asmeninis dėmesys, išryškinant kiekvieno jaunuolio stiprybes dienos pabaigoje, padeda sparčiau mokytis modeliuoti savo pozityvų elgesį su kitais, įveikiant vidinius barjerus.

Antra  diena padovanojo įdomių patirčių su fotomenininke Simona Čivinske, kuri pritaikė fototerapijos metodus „Foto balsas“, „Pasaulis mano akimis“ ir kitus. Jie padėjo jauniems žmonėms įveikti objektyvo baimę ir pamatyti save gražų, o tai padeda didinti jaunų žmonių savivertę.

Savivertę stiprina vidinių baimių įveika ir savęs pamatymas fotoobjektyve, koks esi gražus (-i).

Trečia diena buvo skirta pažinti save, suvokti savo asmenines ribas esant tarp jaunų žmonių ir įsivertinti bei įveikti sugyvenimo su kitais sunkumus. Šiam tikslui pasiekti buvo pasitelkta dailės edukacija ir įvairūs jos elementai.

Dailės edukacijos elementai padėjo pažinti save.

Ketvirtą stovyklos dieną prisilietėme prie savo kultūrinių šaknų per patyriminę etnokultūrinę žemaitiškų patiekalų gaminimo edukaciją. Diena buvo skirta maisto gaminimo įgūdžiams stiprinti, patiems gaminant žemaitiškus patiekalus.

Antroje dienos pusėje mus aplankė ansamblis „Rokunda“, kuris surengė vakaronę su lietuvių liaudies dainomis ir šokiais.

Penktą stovyklos dieną pasitelkėme išmaniąsias technologijas ir grupinį darbą. Sodyboje buvo paruoštos stotelės, kuriose jaunuoliai turėjo atlikti skirtingas užduotis, jas nufilmuoti ir įkelti į „Padlett“. Vakare tai aptarėme. Užduotys buvos skirtos pažinti save. Buvo pasitelkta sociodrama ir kiti teatro edukacijos elementai. Jauni žmonės mokėsi savo pyktį paversti dūmais.

Šioje edukacijoje talkino didelę darbo patirtį turinti socialinė pedagogė Vilma Augustinė ir režisierė bei IT specialistė Kristina Vaškelevičienė.

Kūrybinių veiklų, komandinio darbo ir savęs pažinimo kupina diena. Edukacine prasme tai sunkiausia stovyklos diena, nes jauni žmonės turėjo galimybę ieškoti savęs. Organizuotos veiklos padėjo jiems atpažinti situacijas, kuriose stipriausiai išgyvena pyktį. Tai, kas vyko stovykloje, suteikė jaunimui įvairių galimybių ir padėjo atrasti savitus instrumentus, kurių pagalba išmoko savo pyktį „paversti dūmais“.

Šešta stovyklos diena taip pat buvo įtraukianti ir užburianti jaunų žmonių noru atsiskleisti per integruotas užduotis. Tai, kas gilu ir prasminga, vyko šioje stovykloje – kūryba sujungė visus ir įtraukė. Šį kartą puokščių kūrimas poromis padėjo atskleisti savo estetinį skonį ir meninius gabumus. Šioje stovykloje vaikai turėjo kūrybinę laisvę, nes tik kūryba suteikia žmogui laimės pojūtį.

Floristikos terapiją vedė Vilma Augustinė, o gėlėmis mus parėmė Simona Lubi. Tai mūsų socialiniai partneriai – „Kvietka In“.

Įkvepianti, palaikanti ir pasitikėjimu grįsta aplinka – jauno žmogaus savęs pažinimo ir pozityvios savirealizacijos pagrindas. Visos stovyklos dienos, įskaitant ir paskutines, buvo linksmos ir smagios, nes pripildytos jaunų žmonių kūrybinės veiklos. Stovyklos organizatoriai, pasitekdami floristikos sumaniąją edukaciją, stiprino jaunų žmonių bendruomeniškumą ir kūrybingumą kuriant individualius floristikos kūrinius ir vieną bendrą floristikos darbą.

Septintos dienos edukacija padėjo integruoti istorijos žinias kūrybingai simuliuojant Gondingos mūšį. Šis mūšis mūsų stovykloje vyko remiantis tikrais istoriniais faktais, tik buvo perkeltas į šį laikmetį. Jauni žmonės patys simuliavo mūšio eigą, numatė taisykles. Tai padėjo pagilinti jaunų žmonių istorijos žinias, pažinti savo istorines šaknis, padėjo suprasti savo tautinį tapatumą. Gondingos mūšis vyko tarp kuršių, vikingų ir kryžiuočių.

Šią įtraukią ir integruotą edukaciją sukūrė mokytoja Vida Turskytė.

Antrą dienos pusę buvo daug žaidimų, naujų patirčių, bičiulystės, smagaus buvimo kartu ir ne tik.

Kartu su Ina Sokolska vaikai išbandė debatų meną. Buvo simuliuojami vykdomosios valdžios vykdomi sprendimai, išsakomos verslininkų ir aktyvių piliečių pozicijos atstovaujant visuomenės interesams. Tai buvo be galo įdomi ir prasminga patirtis jauniems žmonėms, kurią jie tikrai panaudos gyvenime. Debatai buvo skirti giluminiam savęs pažinimui ir aktyviam įsigalinimui, tenkinant savarankiškai savo poreikius ir mokantis išreikšti savo mintis, kuriant pridėtinę vertę visuomenėje.

Paskutinis mūsų vakaras buvo skirtas pabūti gamtoje ir pasiklausyti paukščių garsų. Pasirodo, mes turime mokytis klausytis. Mūsų kalbos išbaidydavo paukščius.

Paukščių garsus mokėmės atpažinti su miškininku Martynu Burviu.
Paskutinė diena buvo kupina gongų terapijos, kuri tiek edukatorius, tiek jaunus žmones panardino į vidinę dvasinę ramybę. Gongų terapija taip užbūrė ir nuramino, kad visi jautėmės tarsi burtų ir ramybės karalystėje. Sunku buvo atsisveikinti ir vieniems kitus palikti. Tiek daug nuveikta ir patirta kartu.

Gongų terapija su Raimondo Binkausku.

Gongų terapija suteikė vidinės ramybės.

Kasdien pavyko laikytis stovyklos dienotvarkės. Ypač visi didžiavomės, kad pavykdavo laikytis rytinės mankštos ir pusiaudienio maudynių tradicijų.

Tokia ta mūsų stovykla. Iki paskutinės dienos bėgdavome rytais ir mankštindavomės. Jaunimas pasižadėjo tai tęsti ir namuose. Kasdien buvo smagu būti kartu.

Prasmingą ir ilgalaikį pokytį jaunų žmonių gyvenime kuriantis projektas. Sunku buvo išsiskirti. Šį projektą reikia tęsti, nes tik sisteminiai dalykai suteikia galimybę atsirasti tvariam pokyčiui.