2018-10-01

Kviečia į paskaitą tema: „Emocinio vaikų intelekto lavinimas taikant inovacijas“

Atsižvelgdami į iškylančias ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ugdymo(si) problemas, siekiant harmoningos jų raidos užtikrinimo, svarbus tampa vaikų emocinio intelekto ugdymas kasdieninėse edukacinėse veiklose. Pasitelkiant inovacijas ar inovatyvius sprendimus, galima lengviau, efektyviau ir greičiau pasiekti edukacinių tikslų kasdieninėse vaikų ugdymo(si) situacijose.

2018 m. spalio 23 d. 13-15 val. kviečiame į paskaitą-seminarą tema: „Emocinio vaikų intelekto lavinimas taikant inovacijas“. Kurią ves doc. dr. Sigita Burvytė. Paskaita-diskusija vyks Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pabiručiai“, Brolių g. 18, Vilnius.

Šio seminaro metu pedagogai įgis praktinių inovatyvių sprendimo būdų, kurie padės nuosekliau ir efektyviau lavinti vaikų emocinį intelektą. Stiprinant pedagogų kompetencijas, vaikų emocinio intelekto lavinimo srityje, telkiasi tėvų ir pedagogų bendruomenė, kuri ieško pozityvių vaikų emocinio intelekto ugdymo būdų. Bendruomenės narių tarpusavio santykiai tampa harmoningesni, kas padeda susikurti komfortiškas darbo sąlygas kiekvienam pedagogui savo grupėje. Paskaitą-diskusiją ves VšĮ „Vaikų ugdymas“ vadovė ir VDU Švietimo akademijos docentė dr. Sigita Burvytė. Lauksime Jūsų aktyvaus įsitraukimo ir susidomėjimo vaikų ugdymo klausimais bei noro ieškoti pozityvių vaikų emocinio intelekto lavinimo būdų.

Paskaita skirta pedagogams ir tėvams. Paskaitos kaina 15 eurų. Kiekvienam dalyviui bus išduodami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. Reikalinga išankstinė registracija e-paštu: konsultacijos.tevams@gmail.com

Organizatorių vardu, linkiu prasmingo vaikų emocinio intelekto lavinimo būdų pažinimo…

Daugiau informacijos rasite:
www.ugdykim.lt
Iškilus klausimams, galite kreiptis asmeniškai į Sigitą Burvytę
tel. 861510650 arba e.p. konsultacijos.tevams@gmail.com
e.p. rastine@pabiruciai.vilnius.lm.lt