2016-11-18

Vilniaus lopšelio-darželio „Žilvičio“ direktorė Inga Bielinienė

Gerųjų patirčių sklaida

2016 m. spalio 13 d. Vilniaus lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorė Inga Bielinienė priėmė viešnias iš Kazakstamo Almatos mieste įsikūrusių ikimokyklinių ugdymo įstaigų. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų atstovės domėjosi visomis naujovėmis, kurios yra vykdomos šioje ugdymo inasitucijoje.

Viešnios iš Kazakstano: „Step by Step“ programos direktorė D. Aidžianova ir ikimokyklinių ugdymo įstaigų direktorės Ž. Mahmutova ir N. Jusupova, domėjosi Vilniaus miesto lopšelio – darželio „Žilvitis“ vykdomomis veiklomis ir vaikų ugdymo ypatumais.

Direktorė pakvietė viešnias susipažinti su ugdymo institucijos ugdymo erdvėmis. Ypatingo susidomėjimo susilaukė šeimų paruoštos konservuotos rudeninės gėrybės, kurios pasižymėjo sumania tėvelių puošyba ir gaminimo eigos bei recepto pateikimu.

Vizito metu, ugdymo institucijoje viešnios turėjo galimybę stebėti vaikų muzikinį užsiėmimą.

4 komentarai apie “Gerųjų patirčių sklaida

  1. Ačiū, mielai direktorei, Ingai Bielinienei, už šiltą priėmimą ir pasidalinimą gerąją patirtimi. Smagu lankytis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, kur kiekvienas pedagogas siekia vaiko gerovės ir ieško tinkamiausių vaikų ugdymo metodų bei būdų.

  2. Vertinu tarptautinį bendradarbiavimą, kai specialistai keičiasi informaciją bei gerąja patirtimi. Studijų metais teko Dr. Sigitos Montvilaitės prašymu palydėti viešnią iš Turkijos universiteto į Vilniaus lopšelį -darželį „Pilaitukas“. Jame supažindinome profesore su ugdymo įstaigos specifika, ugdymo metodais, stebėjome atvirą veiklą priešmokyklinio ugdymo grupėje. Nauda buvo abipusė ir prisiminimai išliko iki šių dienų. Sveikintina!

  3. Dalijimasis patirtimi visuomet praturtina. Smagu, kad mūsų mokymo įstaigos yra pavyzdys atvykstantiems iš kitų šalių.

  4. Puiki mintis yra aplankyti kitus darželius ir pamatyti, kaip yra kitur. Visada gera yra bendradarbiauti, nes kitoje aplinkoje mes pastebime dar kitokių dalykų. Jei vadovaučiau darželiui, tikrai kviesčiau visus užeiti ir pamatyti, kas yra jame.

Komentavimo galimybė išjungta.