2016-11-11

Ramutė Mikšėnaitė

Ikimokyklinio amžiaus vaikų rekomendacijos ir prašymai tėveliams

Prašau atvesti mane į grupę iki pusryčių. Su draugais valgyti smagiau.
Aš jau didelis ir savarankiškas – rengtis moku pats. Jei reikia pagalbos, paprašau.
Prašau mane į grupę atvesti švarų ir tvarkingą – nemalonu, kai vaikštau nešvarus.
Tėti, mama, kartais labai noriu atsinešti žaisliukų ar kitokių daiktų, bet prašau man priminti, kad atsinešti galima tik miego draugą.
Mieli tėveliai, prašau skaitykite informaciją stenduose. Aš pats dar nemoku.
Tėti, mama, padėkite man palaikyti tvarką spintelėse. Aš dar tik mokausi.
Atėję į grupę, tariame „LABAS RYTAS“, o išeidami nepamirštame pasakyti „VISO GERO“.

Ačiū, brangūs tėveliai.
Mylim ir didžiuojamės jumis.
Jūsų šaunūs augantys vaikučiai.

12 komentarų apie “Ikimokyklinio amžiaus vaikų rekomendacijos ir prašymai tėveliams

 1. Puikūs prašymai! Labai dažnai tenka pastebėti, kad tėveliai į darželį ateina su savais rūpesčiais, dažnai nepamato ar neišgirsta svarbios informacijos, nes yra paskendę savo rūpesčiuose, išėję iš darželio vėl panyra į savus darbus. Vaikučiai, primindami tėveliams svarbią informaciją, kad ir tokiu būdu, labai palengvina bendradarbiavimą 🙂

 2. Darželis būtent ir yra ta vieta, kur vaikai yra mokomi socialinių įgūdžių, mandaugas elgesio, smagu, kad darželis gali būti dar ir ta vieta, kuri moko ir tėvus, jų vaikai nėra viena tik darželio atsakomybė:)

 3. Vaikai nepakartojami. Niekada nieko nesukurs dirbtino, netikro. Pastebiu, jog vis labiau jie pradeda mintis dėstyti labai išraiškingas, išjaustas ir kartais atrodytų ne vaikiškas, galima pavadinti net solidžias. Tiesa – visgi tai „Z“ karta, kuri mane vis toliau žavi ir mus visus verčia stiebtis kartu su jais.

 4. Puikios rekomendacijos tėveliams, kad jų vaikas darželyje gerai jaustųsi ir sėkmingai augtų. Svarbiausia – nieko nedaryti prieš vaiko valią, nes tai gali įstrigti jo atmintyje kaip blogas prisiminimas.

 5. Puikios rekomendacijos tėvams, visi tėvai nori tik vieno, kad jų vaikai darželyje jaustusi gerai, būtų saugus. Mano nuomone tai darželis yra ta vieta, kur vaikučiai turi būti ir manau, kad yra mokomi tinkamo elgesio, manierų ir jų buvimas ten turi būti kuo naudingesni jų ateičiai

 6. Smagu, kad darželis nėra vien vieta, kurioje vaikučiai leidžia laiką, kol jų tėvai dirba. Žavi, kad čia ugdomi vaikų socialiniai įgūdžiai, o taip pat ir vaikai tėvams primena kasdienius, bet svarbius dalykus. Šaunu.

 7. Žavi kompetentingos auklėtojos. Panaudodamos sužaidybinimo elementus, per vaikus korektiškai prisibeldžia į tėvelių širdis ir mintis, puikiai sprendžia darželio, grupės tėvų ir vaikų socialinių įgūdžių problemas: vėlavimą į darželį ryte, žaislų nešimąsi iš namų į darželį, net elementarios higienos klausimus.

 8. Nuostabi auklėtoja, puikus pavyzdys! Labai naudingi patarimai ugdytinių tėveliams, labai aktuali informacija.

 9. Teisingi susitarimai tarp auklėtojų ir tėvų, tačiau aš dar pridėčiau keletą:
  1) Dėl neatvykimo į darželį informuojama iki 7.00 val. (tam, kad neužsakytume maisto).
  2) Siekiant kokybiško ugdymo(si) prašome vai-kus laiku atvesti į grupę (iki 9:00 val.).
  3) Vėluojantys nepertraukinėja auklėtojų organizuojamų veiklų ir laikosi tylos.
  4) Vaikai turi vilkėti tvarkingus ir patogius drabu-žius bei grupėje avėti patogią vidaus patal-poms skirtą avalynę.
  5) Spintelėse visada turi būti atsarginių rūbelių (bent 2 komplektai), servetėlių ir maišelių.
  6) Vaikai negali turėti smulkių daiktų, įvairių prie-taisų, daug žaislų, vaistų ir pan.
  Įstaigą gali lankyti tik sveiki vaikai. Susirgus vaikui darželyje, auklėtojos privalo pranešti tėvams, paprašydamos jį skubiai pasiimti iš grupės.
  7) Ateinant į darželį po ligos, būtina gydytojo pažyma, kad vaikas yra sveikas.
  Apie svarbius įstaigos įvykius (susirinkimus, šventes ir pan.) tėvai informuojami telefonu arba el. paštu, taip pat svarbi informacija talpinama skelbimų lentoje.
  8) Aktyviai dalyvaukite darželio šventėse, grupės gyvenime.

 10. Mūsų darželyje galioja tokia pati tvarka. 🙂 visgi ne visada tėvai perskaito. Svarbu per susirinkimus ar kitokius susiėjimus tokias taisykles prriminti, paaiškinti. Antraip namuose gali būti vienokia tvarka, o darželyje kita. Dėl savarankiškumo mokymo,mokymo pačiam apsirengti, mūsų auklėtoja gražiai.akcentuoja, kad bendradrbiaukim, kartu mokykim.
  Apie žaislus – vienas berniukas vis nešėsi savo mašinėlę, dėl ko buvo sunku kitiems vaikams. Tad patys tėvai įsimišome ir dar kartą perklausėme apie taisykles,ar galima neštis tik miego draugą? Priminimas iki šiol veiksmingas:)

 11. Dabar visuomet tėvai skuba lekia ir tikrai kartais nepažiūri ir nepaskaito svarbios informacijos stende. Manau, kad būtų smagu parašyti tokiu keletą sakinukų, kad paprastai tėveliai galėtų suprasti tam tikrus dalykus.

 12. O kodėl vaikui žaislo negalima atsinešti?

Komentavimo galimybė išjungta.