2015-04-08

Šeimos ir darželio bendradarbiavimas

Vaiko ugdymas prasideda šeimoje, tęsiamas ir papildomas ikimokyklinėje įstaigoje, vėliau mokykloje. Šeima ir ikimokyklinės įstaigos yra įvardijamos kaip vaikų švietimo ir socializacijos pagrindas. Pedagogai ir tėvai turi tapti ugdymo proceso partneriais, sujungtais ugdomuoju objektu – vaiku. Žvelgdami į ikimokyklinio ugdymo pertvarkos ištakas, negalime nepastebėti, kad visi reikšmingi poslinkiai prasidėjo nuo požiūrio į darželio paskirtį, jų funkcionavimą kitimo. Iki pertvarkos jų tikroji paskirtis buvo -globoti vaikus, nes prastos socialinės-ekonominės šeimos gyvenimo sąlygos vertė abu tėvus dirbti. Tokia padėtis buvo dangstoma antihumaniška pedagogine pozicija, pabrėžiančia ikimokyklinuko mokymo svarbą ir sudėtingumą, pernelyg akcentuojančia jo rengimo mokyklai specifiškumą, praktiškai atmetančia tinkamo pilnaverčio ugdymo šeimoje galimybę. Buvo deklaruojama beveik išimtinė darželių teisė ugdyti vaiką. Šiandien darželių paskirtis suvokiama kitaip – ne perimti iš šeimos, bet padėti šeimai globoti ir kvalifikuotai ugdyti vaiką.
Pakito valstybės pozicija – vaikų auginimo ir ugdymo problemos sprendžiamos ne plečiant ir tobulinant darželių tinklą, bet teikiant pagalbą šeimai. Todėl reikia aktyviau dirbti šviečiamąjį darbą -skatinti tėvus vis labiau domėtis savo vaikais ir jų ugdymu, propaguoti pažangiausius ugdymo metodus ir būdus, suteikti tėvams kai kurių praktinių žinių ir pan. Ikimokyklinio ugdymo, kaip ir visos švietimo sistemos tobulinimo perspektyvos yra glaudžiai susijusios su Lietuvos ekonominio bei socialinio vystymosi perspektyvomis. Vaikų darželio pedagogai nuolatos turi domėtis šeimos gyvenimu. Kuo intensyvesnis bus bendradarbiavimas ir stipresni ryšiai su šeima, – teigė A.Gučas, -lengviau ir sėkmingiau vaikų darželis galės įkūnyti savo uždavinius (Gučas A., 1994, p. 176).
Dabartiniai šeimos įtraukimo į vaikų ugdymą modeliai formuojami remiantis visapusiškesnių požiūriu, kada šeima ir darželis yra institucijos, prisiimančios atsakomybę už vaikus. Darželis ir šeima – tai svarbus deramos elgsenos pavyzdys. Jos gali bendradarbiauti, ugdydamos vaikų meilę gamtai, kadangi šeima yra pagrindinė vertybių perteikėja vaikams. Kuo stipresni darželio ir šeimos ryšiai, tuo daugiau perduodama informacijos, įgūdžių ir vertybių Penki įsipareigojimų būdai , galintys padėti suartinti šeimas ir ikimokyklines įstaigas:

  •  vaikų auklėjimas ir vaikų saugumas bei sveikata;
  • šeimos ir darželio bendravimas;
  •  tėvų dalyvavimas;
  • parama ir vaikų ugdymo supratimas;
  • vadovavimas ir pastangos pagerinti vaikų vystymąsi ir auklėjimą.

Paskutiniu metu buvo atlikta daug tyrinėjimų, kurių pagrindinis tikslas išaiškinti, koks tėvų požiūris į vaikus bei šeimos ir darželio bendradarbiavimą, koks tėvų požiūris į mokymo metodus, kurie yra taikomi dirbant su vaikais. Išvada, kad tik tarpusavio pasitikėjimu ir pagalba pagrįstas šeimos ir darželio bendradarbiavimas gali laiduoti sėkmę ugdant vaiko asmenybę. Vaikas socialinę patirtį įgyja namuose ir darželyje, o norint, kad toji patirtis būtų teigiama ir padėtų mažyliui užaugti doru, darbščiu, sveiku žmogumi, būtinas šeimos ir pedagogo glaudus bendradarbiavimas. (Sergejus Neifach. Optimalaus priešmokyklinio ugdymo konceptualizavimosi kontekstai, 2003)

1 komentaras apie “Šeimos ir darželio bendradarbiavimas

  1. Visiškai sutinku su nuomone, kad siekiant kokybiškai ugdyti vaikus tėvai turėtų bendradarbiauti su udymo įstaigomis, o ne reikšti pretenzijas ir nuolat ginčytis. Aišku yra įvairių darželių ir auklėtojų su kuriomis dažnai tėvai gali nesutikti. Dirbdama darželyje dažnai sutinku tėvus, kuriems nuolat kažkas nepatinka, todėl tokiu atvėju siekiu su tėvais kalbėtis ir surasti bendrą kompromisą, kuris padės ugdyti vaiką, o ne slopins jo ugdymą. Tėvai taip pat turėtų mokytis bendradarbiauti, rasti bendrą kompromisą su ugdymo įstaigos darbuotojais, o ne stengtis juos pulti. Pedagogai ir tėvai turėtų susitarti kaip ugdomi vaikai ugdymo įstaigoje ir namuose. Aišku reikėtų stengtis ieškoti komprosmisų ir aiškinti vaikams skirtumus tarp ugdymo įstaigos ir namų. Jeigu tarp ugdymo įstaigos ir tėvų nebus sukurtas sėkmingas ir pasitikėjimu grįstas bendradarbiavimas vaikų ugdymas gali būti mažai kokybiškas.

Komentavimo galimybė išjungta.