2015-06-30

Privačių vaikų darželių tinklas „Taškius“ ir vaikų darželis „Klaužada“

Jūratė Ūsienė

Demokratija vaikų darželyje!?

Demokratinę tvarką ir demokratines vertybes palankiai vertina dauguma Lietuvos žmonių. Jie tiki, kad demokratija yra tinkamiausia santvarka mūsų šaliai. Bet tai nėra duotybė. Ar šalies piliečiai turi mokytis demokratijos? Ar reikia demokratijos mokyti vaikus? Nuo mokyklos? O gal nuo darželio? Atsakymus į šiuos klausimus žino tarptautinio Erazmus+ programos projekto „Demokratija vaikų darželyje“ įgyvendintojai ir propaguotojai – vaikų darželių tinklas „Taškius“ ir vaikų darželis „Klaužada“.

Kiekvienas vaikas – unikalus

„Demokratinės vertybės yra individualizmas, siekiantis sudaryti sąlygas kiekvieno individo potencialų realizavimui. Lygybės idėja suprantama kaip asmens talento ir pareigų lygybė, kaip kiekvieno individo lygios galimybės pasirenkant, ir laisvė, leidžianti save realizuoti laisvai, pozityviai veikiant ir dinamiškai bei konstruktyviai darbuojantis. Tai pamatinės demokratijos vertybės, kurios žmogui turi būti diegiamos nuo pat mažų dienų. Mūsų siekis – ugdyti visapusišką asmenybę ir padėti skleistis unikaliems vaiko gebėjimams. Vaikai – nepaprastos, stebuklingos asmenybės, su savo talentais, gebėjimais ir norais. Būtina juos pamatyti, kiekvieną išklausyti, leisti išsakyti savo nuomonę, rinktis norimą veiklą ir jokiu būdu neriboti. Tik taip galime ugdyti laisvą, atvirą, kūrybišką – demokratišką asmenybę“, – tikina vaikų darželių tinklo „Taškius“ ugdymo vadovė, projekto koordinatorė Ligita Neverauskienė.

Sąlygos atsiskleisti įvairiems polinkiams

Vilniuje lankėsi ES „Erasmus+“ programos tarptautinio projekto „Demokratija vaikų darželyje“ partneriai iš Švedijos, Kroatijos, Turkijos ir Ispanijos ikimokyklinių įstaigų. Svečiai viešėjo pas „Taškiaus“ vaikus. Grupėse jie pamatė šviesias, estetiškas patalpas, suskirstytas atskiromis erdvėmis, kuriose vaikai renkasi veiklą pagal savo pomėgius bei norus. Savo erdves turi mąstytojai – matematikai, lyrikai – žodžio mylėtojai, gamtininkai – pavasarinių daigelių sodintojai, menininkai. Kiekvienas randa jam mielą veiklą. Mažieji gali rinktis ir ką valgyti – ar daugiau salotų, mėsytės ar košės… Lygiavos ir ribojimų čia nėra. Svečiai turėjo galimybę pamatyti taikomo ugdymo(si) modelio esminius aspektus, stebėti ugdomojo proceso eigą, diskutuoti, bendrauti su pedagogais, analizuoti sukurtas jų priemones, žaisti su vaikais ir pamatyti kokie jie laimingi.

Pedagogai iš užsienio viešėjo ir vaikų darželyje „Klaužada“. Jie pamatė, kaip čia dirbama pagal projektus, kur vaikui suteikiama laisvė rinktis veiklą, jos pobūdį, intensyvumą. Šio mėnesio tema darželyje kaip tik apie Lietuvą. Tad svečiai plačiau sužinojo apie gintarą, jo savybes, kaip jis išgaunamas. Jie mielai stebėjo ir įsitraukė į šešėlių teatrą ir sužinojo legendą „Gedimino sapnas“, stebėjo, kaip vaikai muzikuoja pagal „Conmusic“ programą. Neliko nepastebėtas ir „Klaužados“ pedagogų sukurtas grindų žaidimas „Pažink planetas“, kuris greitu laiku bus išverstas į anglų kalbą, taip pat svečiai išbandė interaktyvios lentos galimybes.

Vaikų darželio „Klaužada“ direktorės pavaduotoja ir projekto koordinatorė Živilė Gončerovaitė sako: „Daug dėmesio skiriame vaikų jausmams, jų intelekto ugdymui. Labai svarbu asmeninė laisvė. Norime, kad vaikai būtų laisvi, kad gebėtų išsakyti savo nuomonę, kad kiti gerbtų tą nuomonę, pripažintų ją, kad vaikas gebėtų pasirinkti, pasakyti savo sprendimą. Tokie pagrindiniai mūsų demokratijos vaikų darželyje principai.“

Mokomės iš senosios demokratijos šalių

Projekte dalyvaujantys pedagogai džiaugiasi, kad projektas yra tarptautinis ir jie turi galimybę demokratiją vaikų darželyje diegti pasinaudodami kitų šalių patirtimi. Esame jauna, besikurianti demokratiška visuomenė, dar neturinti tokių gilių demokratijos tradicijų kaip Skandinavija ar JAV. Labai pravartu pasimokyti iš senosios demokratijos atstovų, kaip stiprinti supratimą apie demokratiją, skiepyti demokratines vertybes nuo mažų dienų ir kurti šiomis vertybėmis grįstus santykius su savo mažaisiais draugais. Tad projekto partneriai dalinosi patirtimi, analizavo ir bandė atrasti inovatyvius sprendimus, kaip demokratiją sustiprinti kiekvienos šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Viešnagės metu taip pat atidaryta tarptautinė vaikų kūrybinių darbų paroda „Aš unikalus“.

Pedagogo akys turi degti

„Bendradarbiavimas su Švietimo mainų paramos fondo komanda ir darbas tarptautiniuose projektuose atveria didelį galimybių langą. Savo atradimais ir tikėjimu norime paskatinti ir kitus. Nesuprantu, kaip gali būti konkuruojama tarp pedagogų. Tai neįmanomas dalykas, juk mūsų visų vienas tikslas. Pedagogai turi dalintis savo patirtimi, mokytis vieni iš kitų, augti, tobulėti, ieškoti. Šiandien inovacijų kupiname pasaulyje be to negalėsime judėti į priekį. Norime savo patirtimi dalintis. Žinoma, pedagogų galimybės valstybiniuose darželiuose mažesnės – sunku ugdyti unikalų vaiką, atskleisti jo individualumą, kai grupėje yra daugiau kaip 20 vaikų. Pedagogas gali būti labai kūrybiškas, nuostabus, bet tiesiog fiziškai negalės to padaryti. Ikimokyklinio ugdymo pedagogai turi labiau pasitikėti savimi, norėti pamatyti kas yra aplinkui, atrasti naujus, ugdymo metodus ir nebijoti inovacijų. Pedagogo akys turi degti“, – sako L. Neverauskienė.

Fondas padės skleisti demokratijos virusą

„Erasmus+“ programą ir kitas Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas švietimo ir profesinio mokymo srityje administruojančio Švietimo mainų paramos fondo projektų koordinatorius Liutauras Ivoška teigia, kad socialinių ir pilietinių gebėjimų gerinimas yra populiari tarptautinių projektų tema. „Projekto „Demokratija vaikų darželyje“ patirtis tikrai sėkminga ir verta pasekėjų. Smagu, kad ji auginama ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Fondo uždavinys yra rinkti tokią gerąją patirtį ir padėti jai skleistis“.

 

5 komentarai apie “Demokratija vaikų darželyje!?

  1. Tikra tiesa , kad pedagogai ne konkurentai, bet realybė , deja kitokia.

  2. Labai originali idėja – kurti demokratiškas sąlygas darželiuose. Norėčiau, kad ir mano vaikystės metais būtų toks darželis. Čia kiekvienas vaikas suprantamas kaip unikali asmenybė. Todėl vaikas gali rinktis ką veiks, ką valgys pagal savo poreikius. Atvirkščiai nei mano vaikystėje, kai mes visi viena grupe atlikdavom vieną veiklą, ta pačia grupe valgydavome. Visi turėjome daryti tą patį.
    Tokiame naujame darželyje vaikas gali skleistis kaip individas, ugdomas jo savarankiškumas, ugdoma iniciatyva ir kūrybiškumas..

  3. Manau tokio tipo projektai, Erasmus+, yra labai naudingi. Džiugu, kad Lietuvoje daugėja žmonių, kurie siekia kuo daugiau sužinoti apie savo specialybę dalyvaudami tokiuose renginiuose. Labai svarbu praplėsti savo akiratį ir stebėti kaip kitose šalyse keičiasi ugdymo sistemos. Taip galime gerąją patirtį pristatyti ir pradėti taikyti Lietuvoje.

  4. Labai patiko idėja – atskleisti kievieno vaiko unikalius telentus, polinkius. Ugdyti jį ne kaip masę žmogučių, kurie turi būtinai elgtis vienaip ar kitaip. Manau, kad labai svarbu nuo pat ankstyvos vaikystės ugdyti kritinį mąstymą. Smagu, kad galime dalintis gerosiomis patirtimis su svečiais iš užsienio, dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

  5. Kai valstybiniai darželiai yra perpildyti ir tėvam tenka rinktis vieną iš privačių darželių, tai daugelis iš jų neabejotinai rinktųsi darželius, kuriuose ugdomas demokratiškumas. Tik ar demokratiškumas neperaugs į pareigų praradimą ir žinojimą tik apie savo teises? Ar tokiuose, vadinčiau, demokratiškai liberaliuose darželiuose neauklėjami vaikai, kurie patekę į valstybines mokyklas negerbs pedagogų, nesilaikys taisyklių ir jausis nebaudžiami?

Komentavimo galimybė išjungta.