Paskaitos pedagogams

Šiandien tėvų funkciją atlieka visi suaugę, kurie bendrauja ir kuria tarpusavio santykius su vaikais – tiek gimdytojai, tiek mokytojai, auklės, treneriai, švietimo pagalbos specialistai ir t.t. Všį „Vaikų ugdymas“ organizuojami ir rengiami seminarai skirti visiems išvardintiems ugdytojams. Tačiau ypatingą dėmesį skiriame ikimokyklinio ir priešmokyklinio bei jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų pedagogams, mokytojų padėjėjams ir švietimo pagalbos specialistams, nes jie dirba su vaikais, kurių raidos imlieji periodai yra nepasibaigę.

Lektorė, mokslininkė dr. Sigita Burvytė veda seminarus visoje Lietuvoje pedagogams ir tėvams vaikų ugdymo klausimais. Nuoširdi, atvira, gyvenimiškais pavyzdžiais grindžianti naujausius mokslinius tyrimus ugdytojų ir vaikų tarpusavio santykių stiprinimo tematika – tokią S. Burvytę pažįsta tėvai, vaikai ir pedagogai. Ji drąsiai o kartais ir su humoro gaidele ragina ugdytojus auklėti vaikus kitaip – be išankstinių nuostatų ir įsitikinimų, kūrybiškai.

VšĮ „Vaikų ugdymas“ nuolat vykdo ugdytojų ir vaikų tarpusavio santykių tyrimus, kurių pagrindu yra išryškinamos aktualiosios suaugusiųjų ir vaikų tarpusavio santykių problemos. Yra rengiamos naujos programos siekiant įgalinti pedagogus savo resursų dėka tuos iššūkius įveikti. Šiai dienai aktualiausias ugdytojams kylantis iššūkis yra žinių stoka apie:

  • vaikų raidos imliuosius periodus;
  • ypatingus vaikus ir metodus kaip juos priimti patiems tėvams ir kitiems ugdytojams;
  • kaip nustatyti vaikų leistino elgesio ribas;
  • ugdytojų emocinį raštingumą.

Pusę problemų būtu galima išvengti jeigu žinotume pozityvios disciplinos principus ir jais vadovautumėmės. Vis dar dideliu iššūkiu yra gebėjimo bendradarbiauti ir komandinio darbo įgūdžių lavinimas. VšĮ „Vaikų ugdymas“ seminarų temas padiktuoja pedagogų patiriami iššūkiai, kuriuos jie turi spręsti kasdieninėse situacijose.

Visiems seminarų dalyviams išduodami VšĮ „Vaikų ugdymas“ pažymėjimai už išklausytą paskaitų medžiagą. Originalios ir autentiškos seminarų programos patvirtintos ir akredituotos pagal Všį „Vaikų ugdymas“ vidinę tvarką. Programų rengimo komanda remiasi naujausiais moksliniais tyrimais bei  aktualiausiomis vaikų ugdymo problemomis.

Žemiau yra tik keletas iš mūsų rengiamų paskaitų pedagogams temų:

Pedagogų perdegimas ir streso valdymas
Ypatingų vaikų integracija bendroje grupėje
STEAM metodo taikymas

Paskaitos užsakymas

Norėdami ir savo ugdymo įstaigoje užsakyti dr. Sigitos Burvytės vedamą pedagogų kvalifikacijos kėlimo paskaitą užpildykite žemiau esančią formą, skambinkite 8655 64853 arba rašykite info@ugdykim.lt