2012-07-26

Individualios ugdymo programos šeimai parengimas

Individualios ugdymo programos tikslas – kiekvienai šeimai sudaryti individualią vaikų harmoningos asmenybės ugdymo programą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualias prigimtines galias ir turimą patirtį.

Individualios ugdymo programos skirtos tėvams, seneliams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams, ikimokyklinių įstaigų darbuotojams, mokytojams ir kitiems ugdytojams, turintiems klausimų, susijusių su vaiko harmoningos asmenybės ugdymu.

Suteikiama pagalba įgyvendinant parengtą programą.

Jeigu Jums tai įdomu, kreipkitės: konsultacijos.tevams@gmail.com