2017-03-15

Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“
Lietuvos edukologijos universitetas
Vilniaus miesto savivaldybė
VŠĮ „Vaikų ugdymas“

Seime vyko konferencija ,,Nuo raidelių iki žodelių“

Respublikinė mokslinė metodinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų konferencija

,,Nuo raidelių iki žodelių“

2017 m. kovo 15 d.

Gyvendami nuolat skubančioje visuomenėje ugdytojai vis sunkiau randa galimybę laiką leisti tiesiog bendraudami su vaikais. Nesvarbu, kokio amžiaus vaikas, – jam reikalingi padrąsinantys, nukreipiantys ir palaikantys suaugusiųjų žodžiai. Kalbėdamiesi su ugdytojais, vaikai išmoksta daugiau, nei klausydami priekaištų, prašymų, paliepimų. Tik girdėdamas gyvą suaugusiųjų kalbą, vaikas mokosi kalbėti, todėl svarbu, kad nepaisant vaikų amžiaus, būtų skiriama laiko naudingiems pokalbiams. Jeigu koncentruojamasi tik į netinkamą vaikų elgesį, jie niekada nesuvoks pozityvaus dėmesio svarbos.

Vaikystėje bet kokia patirtis yra nauja. Mokymasis vaikščioti, kalbėti arba važiuoti dviračiu nuolat reikalauja drąsos. Savo žodžiais mes arba vaiką padrąsiname, arba jo pastangas sumenkiname.

Vaikai išmoksta kalbėti girdėdami tam tikrą kalbą, elgesio mokosi matydami kitų elgesį. Pernelyg dažnai teisingi dalykai išsakomi netinkamu būdu. Pozityvūs nurodymai, išreikšti neigiamai, lemia atvirkštinius rezultatus. Tai įrodo vaikas, sakantis: „Suaugę rėkia ant manęs, liepdami man nerėkti. Jie tikisi, kad aš darysiu tai, ko jie patys nedaro. Tai neteisinga.“

Kuo labiau būnama empatiškais, stengiamasi suprasti vaikus ir siekiama jiems padėti susipažinti su raidėmis, žodžiais, taikant sumaniosios edukacijos principus, tuo vaikai laimingesni.

Konferencijos metu bus dalijamasi mokslinėmis įžvalgomis ir metodiniais atradimais, skatinančiais vaikų kalbos raidą. Reaguojant į ugdytojams kylančius naujus iššūkius lavinant vaikų kalbos raidą, mokslininkai ir praktikai sutelkti draugėn ieškoti ir kurti naujų sumaniosios edukacijos metodų, kuriais siekiama sudaryti tinkamas sąlygas vaikų kalbos raidai.

Konferencijos globėja
Irena Šiaulienė, LR Seimo narė Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūnė

Konferencijos mokslinis ir organizacinis komitetas
Vidmanta Kibirkštienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Inga Baškauskaitė-Boronova (idėjos iniciatorė), Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“ logopedė

Irina Jadevičienė, Vilniaus miesto lopšelio-darželio „Pelenė“ direktorė

Beata Mošenec, Vilniaus miesto lopšelio-darželio „Pelenė“ direktorės pavaduotoja ugdymui

Doc. dr. Sigita Burvytė, Lietuvos edukologijos universiteto Socialinio ugdymo katedros vedėja, VšĮ „Vaikų ugdymas“ direktorė

Keičiasi konferencijos vieta

Lietuvos Respublikos Seimas (III rūmai), Gedimino pr. 53, Vilnius.
Konferencijos pranešėjų ir metodinių priemonių rengėjų registracijos pradžia 8 val., o dalyvių registracijos pradžia 9 val. Registracija baigiama 9 val. 40 min. Konferencijos pradžia 10 val.

Konferencijos tikslas
Pedagogams, logopedams, socialiniams pedagogams, psichologams, kitiems pagalbos vaikui specialistams ir tėvams padėti sužinoti apie sumaniąją edukaciją ir jos taikymo galimybes ugdant vaikų domėjimąsi abėcėlės raidėmis, žodžiais, sakytine ir rašytine kalba, puoselėjant pasididžiavimą savosios tautos kultūra.

Uždaviniai:

  • Padėti ugdytojams sužinoti apie vaikų sudominimą raidėmis ir žodžiais, taikant sumaniosios edukacijos idėjas, ugdant sėkmingo skaitymo ir rašymo pradmenis, sklandų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos vystymąsi.
  • Skatinti pedagogus kurti netradicines sumaniosios edukacijos erdves, kuriose vaikai galėtų tyrinėti ir naudotis materialiomis, garsinėmis, vaizdinėmis ir jutiminėmis edukacinėmis priemonėmis ir kaupti bendradarbiavimą, kuriant sakytinės ir rašytinės kalbos laboratorijas vaikams, kuriose puoselėjama savosios tautos kultūra ir užtikrinamas veiksmingas švietimo procesas.

Pranešimo tezių ir metodinių priemonių su aprašais pagrindu ruošiamasi parengti metodinį leidinį ugdytojams. Jame bus nurodyta kiekvieno rengėjo autorystė, patvirtinanti sumaniosios edukacijos raišką kasdieniniame darbe su vaikais, siekiant visapusiškos jų raidos, ugdant ir stiprinant vaikų kalbinius gabumus.

Paraiškas žodiniams ar metodiniams stendiniams pranešimams ir pranešimo Power point dokumentą prašome pateikti iki 2017 m. kovo 8 d. el. p. rastine@pelene.vilnius.lm.lt arba konsultacijos.tevams@gmail.com.

Konferencijos dalyvius prašom registruotis iki 2017 m. kovo 13 d. el. paštu konsultacijos.tevams@gmail.com arba tel. 8 655 64 853.

Konferencijos dalyvio mokestis 10 Eur, pranešėjo ar metodinės priemonės rengėjo mokestis 8 Eur.

Kontaktiniai duomenys
Inga Baškauskaitė-Boronova, el. p. rastine@pelene.vilnius.lm.lt

Sigita Burvytė, tel. 8 615 10 650, el. p. konsultacijos.tevams@gmail.com

Konferencijos dalyviams ir pranešėjams bus išduoti pažymėjimai.

1 komentaras apie “Seime vyko konferencija ,,Nuo raidelių iki žodelių“

  1. Džiaugiuosi skaitydama, kokios konferencijos vyksta Vilniuje. Čia galima pamatyti daug siūlomų seminarų, tik įdomu, kokius seminarus renkasi suaugę. Šiuolaikiniai tėvai labai daug reikalauja iš vaikų, nors jiems tinkamo pavyzdžio nerodo. Labai svarbu auginant vaiką būti empatiškiems, suprasti bei užjausti. Manau, kad tada bus paprasčiau tėvams suprasti vaikus ir pagaliau suvokti, kokia svarbi yra pozityvi tėvystė.

Komentavimo galimybė išjungta.