2012-07-26

Paskaitų-diskusijų ciklas tėvams ir kitiems ugdytojams

Paskaitos-diskusijos (fokusinės diskusijos) tėvams ir kitiems ugdytojams tikslas – sudominti ir įtraukti įvairius visuomenės sluoksnius į diskusijas vaikų ugdymo klausimais apie kūdikystės ir vaikystės lemiamą reikšmę asmenybės raidos procese. Visuomenėje dominuoja požiūris / nuomonė, kad žmogaus mokymasis prasideda mokykloje, nors mokslininkų nustatyta, kad 90 proc. fizinių, protinių galių ir charakterio savybių įgyjama iki 6 metų. Todėl labai svarbu, kad tėvai ir kiti ugdytojai žinotų, kokias sąlygas reikalinga sudaryti vaikams, kad jie galėtų suaktyvinti smegenis imliausiais raidos periodais. Paskaitų-diskusijų metu siekiama supažindinti su naujausiais mokslo pasiekimais, išryškinant vaiko prigimtines galias, ugdant tiek protines, tiek fizines galias ir harmoningo charakterio savybes.

Paskaitų-diskusijų temas tėvai gali pasirinkti priklausomai nuo juos dominančių klausimų ir kasdienių problemų, su kuriomis susiduria auklėdami vaikus:

Tėvų pasirinkto auklėjimo modelio įtaka vaiko asmenybės saviugdai;
Vaikų elgesio emocinis priėmimas;
Tėvų ir vaikų elgesio ribų pažinimas ir supratimas;
Taisyklės – reikalinga ugdymo priemonė;
Jausmų pažinimas ir supratimas;
Kaip išmokyti vaikus atpažinti savo jausmus?;
Kaip bendradarbiauti su savo vaikais?;
Auklėjimo priemonės ir metodas „Be pralaimėjimo“;
Bausmės;
Problemos, konfliktai ir jų sprendimas;
Savarankiškumo ugdymas;
Vaiko išlaisvinimas iš vaidmenų, „Etikečių klijavimas“;
Vaiko vertinimas;
kitos Jūsų pageidaujamos temos.
Paskaitos-diskusijos trukmė – 1 val.

Paskaitos-diskusijos eiga: pradžioje ugdytojams pateikiamas trumpas pasirinktos temos teorinis pagrindimas (15 min.), tada vyksta patyrimo diskusija, kurioje dalyvauja visi tėvai. Pabaigoje apibendrinami patyrimo diskusijos rezultatai.

Susidomėjusius kviečiame registruotis į paskaitas-diskusijas tėvams ir kitiems su vaikų ugdymu susijusiems asmenims: konsultacijos.tevams@gmail.com