2019-03-29

Projektas „AR ŽINAI, KAIP UŽAUGINTI LAIMINGĄ ŽMOGŲ?“

VšĮ „Vaikų ugdymas“ pradėjo veiklą 2012 metais Vilniaus r. Viešoji įstaiga savo veikla siekia ugdyti tėvų ir kitų ugdytojų sąmoningumą, juos šviesti, skatinti tėvų pozityvią tėvystę, ugdyti pozityvius tėvų bendravimo su vaikais įgūdžius. VšĮ „Vaikų ugdymas“ parengta metodika „Tėvai vaikams – vaikai tėvams“ ugdo tėvų ir kitų ugdytojų pozityvios tėvystės įgūdžius, todėl tėvai geba sukurti harmoningus tarpusavio santykius su savo vaikais, kad šie galėtų išsiugdyti harmoningus charakterio bruožus, pažinimo poreikį, gebėjimus prisitaikyti prie naujų gyvenimiškų situacijų jaučiant vidinę harmoniją, pozityviai bendraujant su kitais nuo pat ankstyvos vaikystės.

Sąmoningi tėvai analizuoja vaikų elgesį, ieško prevencijos priemonių ir būdų užkirsti kelią galimoms elgesio problemoms ateityje, ieško probleminių situacijų priežasčių ir veiksmingų būdų jiems pašalinti.

Nuolat analizuodami tėvų ir kitų ugdytojų edukacinius poreikius atnaujiname tėvų pozityvios tėvystės ugdymo(si) programą ir pritaikome jos turinį prie tėvų ir kitų ugdytojų edukacinių poreikių.

Vykdydama veiklą viešoji įstaiga nustatė, kad šiuo metu yra palankios makroekonominės sąlygos, prognozės ir konkurencingi gamybiniai pajėgumai diegti modernias technologijas ir plėsti tėvų pozityvios tėvystės žinių prieinamumą tarp skirtingų šeimų.

VšĮ „Vaikų ugdymas“ naujas gaminys – kompleksinės pozityvios tėvystės ugdymo programos su virtualia platforma sukūrimas.

Projekto biudžetas – 363 889,55 Eur.

Skirtas finansavimas – 265 023,49 Eur.

Projektų finansavimas – Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Projekto tikslas – sukurti, išbandyti bei ištirti kompleksinės pozityvios tėvystės ugdymo programos su virtualia platforma veiksmingumą ugdant tėvų ir kitų ugdytojų pozityvios tėvystės įgūdžius.

Virtualios pozityvios tėvystės platformos pagrindu bus siekiama padėti tėvams pozityviais vaikų ugdymo metodais susikurti bendradarbiavimu ir pasitikėjimu grįstus tarpusavio santykius remiantis pozityvios tėvystės principais bei vaikų amžiaus tarpsnių žiniomis, kuriant pozityvią kūrybiškumą skatinančią aplinką kiekvienai šeimai. Skirtingos šeimos, turėdamos skirtingus tėvystės įgūdžius, galės ugdytis savo tempu, stiprindamos tarpusavio santykius su vaikais ir ugdydamiesi pozityvios tėvystės įgūdžius.