2018-12-18

VšĮ „Vaikų ugdymas“ direktorė ir Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentė dr. Sigita Burvytė.

Tai, kas tikra ir išjausta, vyksta…

Vaikų dienos centras „DraugAUKIME“ yra įsikūręs Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje, savo veiklą plėtoja jau dvejus metus. Vaikų dienos centro veiklas remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal programą „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“. Ši priemonė skirta įgyvendinti šeimos ir vaiko gerovę bei plėsti vaikų dienos centrų savivaldybėse veiklą, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms. Šis dienos centras skirtas Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos vaikams, kad po pamokų jie galėtų pabūti drauge, laisvai pabendrauti bei užsiimti su kitais vaikais įdomia veikla, kurią organizuoja patyrusios ir jautrios vaikams pedagogės Gražina Jurėnienė, Odeta Grilauskienė ir Zita Višinskienė.

Šį vaikų dienos centrą lanko 15 vaikų, kurie įvairių veiklų metu gali bendrauti tarpusavyje, mokytis sugyvenimo vienų su kitais pozityvių įgūdžių. Vaikų dienos centro veiklos prisideda prie visos dienos mokyklos realizavimo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje.

Vaikai po pamokų renkasi į vaikų dienos centrą, kur kiekvienas paruošia namų darbus pasitardamas su mokytoja ar kitais vaikais. Taip vaikai ugdosi tiek savarankiškumą, tiek atsakomybę, tiek bendradarbiavimo įgūdžius, todėl bendruomenėje formuojasi pagalbos ir paramos vieni kitiems kultūra. Vaikai, dienos centre paruošę namų darbus ir prasmingai praleidę laiką, namuose gali pabūti su savo šeimos nariais.

Vaikų dienos centras yra įsikūręs viename progimnazijos kabinetų. Tai labai patogu vaikams, nes po pamokų nereikia niekur vykti. Vaikų dienos centre yra du kompiuteriai, kuriais vaikai naudojasi atlikdami namų darbų užduotis ir kitas edukacines užduotis. Kitos priemonės yra skirtos vaikų mėgstamoms veiklos vykdyti: piešimo ir įvairių rankdarbių priemonės, edukaciniai žaidimai ir kt.

Kadangi mokyklos bendruomenė yra susitelkusi į pagalbos ir paramos vaikams teikimą, kad vaikai ugdytųsi visapusiškais žmonėmis, mokytojai glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje sukurdami harmoningas vaikų ugdymosi sąlygas visos dienos mokykloje. Tad daugelis mokyklos pedagogų vaikų dienos centre savanoriauja organizuojant visapusišką vaikų ugdymąsi po pamokų. Tarkim, vieni pakviečia į sporto salę, kiti – į technologijų kabinetą. Tai leidžia vaikams geriau pažinti save skirtingose patyriminėse veiklose. Vaikai eina sportuoti į progimnazijos sporto sales, gali naudotis skaitykla, į edukacines pamokas pavėžėja progimnazijos geltonasis autobusiukas, valgyklos darbuotojos pavaišina sriuba, koše.

Pedagogai daug dėmesio skiria vaikų socialinias įgūdžiams ugdyti(si) skirtingų veiklų metu – tiek dailės edukaciniuose užsiėmimuose, tiek terapinių pasakų skaitymo bei vaikų pasakų vaikams kūrimo metu, tiek judriųjų žaidimų, tiek laisvo vaikų žaidimo metu. Kartais reikia tiek nedaug, kad visam gyvenimui išmoktų pamoką, jog reikia taikiai sugyventi su kitais.

Tik dėka sumanių ir vaiko gerove besirūpinančių pedagogų dėka vaikai turi jaukią, priimančią, pagalbą jam ir jo artimai aplinkai teikiančią mokyklos bendruomenę, kurioje jie jaučiasi saugūs ir gali kūrybiškai išreikšti save per skirtingas veiklas.

Ačiū Gražinai Jurėnienei, Odetai Grilauskienei ir Zitai Višinskienei už nuoširdų, jautrų ir į vaiko gerovę orientuotą darbą su vaikais VDC „DraugAUKIME“.