2013-07-10

Dr. Sigita Burvytė,
LEU SKI Socialinio ugdymo katedros lektorė
VšĮ „Vaikų ugdymas“ lektorė

Tėvystės įgūdžių ugdymas šeimų stovykloje

Startavo šeimų stovykla, kurios pagrindinis tikslas – tėvų saviugdos skatinimas, taikant teorines vaikų auklėjimo žinias praktikoje imliaisiais vaikų asmenybės raidos periodais.

Šią vasarą pirmą kartą VšĮ „Vaikų ugdymas“ šeimoms pasiūlė naujovę – šeimų stovyklą „TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS“ 2013 m. birželio 23–29 dienomis.

Stovyklos metu tėvams buvo pasiūlytos tikslinės veiklos, susijusios su vaikų ugdymu: diskusijos vaikų ugdymo klausimais ir veiklos kartu su vaikais, praktiškai įgyvendinant teoriją, konsultuojantis vieniems su kitais, dalijantis patirtimi ir ieškant sprendimų. Stovyklos metu tėveliai kalbėdamiesi ir diskutuodami galėjo įsivertinti savo vaikų ugdymo nuostatas, kuriomis vadovaujasi ugdydami savo atžalas, išsigryninti ilgalaikį vaikų ugdymo tikslą, kurio siekia augindami vaikus. Diskusijų metu tėveliai buvo supažindinti su vaikų ugdymo imliaisiais periodais, pozityviu ugdymu, emocijų valdymu ir pozityvios disciplinos principais.

Vykdant įvairias veiklas su vaikais iškildavo įvairių probleminių situacijų, kurias aptardavome ir analizuodavome kartu su tėveliais. Praktika atskleidė, kad tėveliai turi daug teorinių žinių, bet ne visada jas susieja su gyvenimiškomis situacijomis, tam reikalinga tam tikra patirtis ir pagalba iš šalies.

Užsiėmimus su tėveliais vedė LEU Socialinės komunikacijos instituto lektorė ir VšĮ direktorė ir lektorė dr. Sigita Burvytė, o jai talkino LEU Socialinės komunikacijos instituto studentės Benedikta Baranauskaitė ir Alma Danilkevičiūtė.

Vaikams buvo pateikiamos įvairios veiklos siekiant ugdyti harmoningą asmenybę, palaikant ir paskatinant gerąsias charakterio savybes, sukuriant situacijas, kuriose jie galėtų per potyrius ugdytis savarankiškumo ir saviraiškos įgūdžius. Veiklos vaikams buvo orientuotos į valios ugdymą, kritišką mąstymą, kūno lavinimą, teigiamų asmenybės bruožų stiprinimą per bendravimą ir bendradarbiavimą, taip pat emocijų valdymą ir jų reiškimą.

Stovyklos metu tėveliai išbandė įvairius elgesio su vaikais modelius ir kiekvienas prisitaikė, kas jam aktualu ir priimtina. Tai tik pirmas etapas norint sudaryti sąlygas vaikų harmoningos asmenybės ugdymuisi. Labai svarbu tęstinumas, t. y. kad tai, ką sužinojo, suvokė ir pradėjo praktiškai taikyti, būtų daroma nuolat ir nuosekliai. Todėl su tėveliais bus palaikomas ryšys, pasiūlyti susitikimai, siekiant aptarti, kaip jiems sekasi naujas žinias ir patirtį taikyti kasdienėse vaikų ugdymo situacijose. Labai svarbu, kad naujos žinios būtų praktiškai taikomos šeimose.

Pirmoji šeimų susitikimo ir susipažinimo diena buvo birželių 23-ioji, Joninių, Rasų, arba Kupolės šventė – viena gražiausių vasarvidžio dienų, kai sulaukiame ilgiausios dienos ir trumpiausios nakties. Šeimų tarpusavio susipažinimui labai tiko bendras pasirengimas Joninių šventei. Kiekvienas šeimos narys gavo užduotį, o vakare kūrėme Joninių laužą ir mėgavomės buvimu kartu, vakarodami prie Joninių laužo. Berniukai buvo tėvelių pagalbininkais nešant malkas iš miško, mergaitės su mamytėmis kupoliavo, pynė Joninių vainikėlius, o naktį juos leidome ežere ir ieškojome paparčio žiedo.

Kitoms dienoms buvo sumanyta įvairių kitų veiklų: ėjome į žygį kartu su vaikais, maudėmės, išbandėme dekupažo techniką, šokome, rengėme koncertus, pasirodymus, mokėmės reikšti savo jausmus, kalbėjomės ir keitėmės patirtimi, bendradarbiavome ne tik su savo vaikais, bet ir šeimos tarpusavyje, kiekvieną dieną gamindami maistą. Su tėveliais diskutavome apie pozityvų vaikų ugdymą, jausmų įvardijimą ir pozityvų drausminimą. Visas naujai įgytas žinias pritaikėme praktiškai.

Kiekviena šeima turėjo savo tikslus ir lūkesčius, o iš stovyklos pasiėmė tai, ko kiekvienam labiausiai reikėjo. Vieni pamatė, kad daug ką kasdienėse situacijose daro už vaiką ir neleidžia jam pačiam patirti savo elgesio pasekmių. Kiti norėjo susidėlioti kasdienos režimą.

Diskusijų metu buvo išskirtos prioritetinės sritys, kurios turėtų būti dienotvarkėje. Beliko tik imti ir kasdieną tą daryti. Stovyklos metu galima padėti šeimoms pastebėti vaikų auklėjimo klaidas kasdienėse vaikų ugdymo situacijose ir nukreipti tėvelius saviugdos link, keičiant savo elgesį su vaikais.

Ši stovykla parodė, kad tokio pobūdžio stovyklą renkasi anaiptol ne visos šeimos, o tik tos, kurios suvokia vaikų ugdymo svarbą imliaisiais asmenybės periodais, laiku ieško žinių ir mokosi spręsti vaikų ugdymo problemas.

Šios vasaros metu iki rudens tėveliams bus siūlomos įvairios veiklos ir galimybės pagilinti vaikų ugdymo žinias ir praktinius tėvystės įgūdžius, siekiant kuo daugiau tėvų sudominti vaikų ugdymo problemų sprendimu ir sprendimų paieška, taip pat praktiniu įgyvendinimu.

Tėveliams naudinga informacija vaikų ugdymo klausimais bus prieinama ir viešinama www.ugdykim.lt puslapyje. Rudenį bus pradėti skaityti paskaitų ciklai tėveliams apie pozityvų vaikų ugdymą įvairiuose lopšeliuose-darželiuose („Pilaitukas“, „Strazdelis“, „Ozas“, „Užupiukas“, „Žirniukas“, „Rytas“, „Pelėda“, „Jovarėlis“, „Žilvitis“ ir kt.); kam aktualu, sekite informaciją www.ugdykim.lt ir galėsite registruotis, kuriame darželyje Jums patogiau lankytis ir klausyti paskaitas.

Kitų metų vasarą ketinama antrą kartą organizuoti šeimų stovyklą, kuri bus dar įdomesnė, nes jau pirmosios stovyklos metu išryškėjo tai, į ką reikėtų labiau atkreipti dėmesį, kad būtų veiksminga veikla. Tėveliams informacija apie stovyklą bus siunčiama iš anksto, kad galėtų suplanuoti savo atostogų laiką, kurį galės praleisti kartu su visa šeima.

Šią vasarą šeimoms, suvokiančioms ir vertinančioms visapusiškos vaiko asmenybės ugdymo svarbą, siūlomos „Šeimų išgyvenimo pedagogikos stovyklos“, kurios yra trumpesnės, tik trijų dienų (informacijos ieškokite puslapyje www.ugdykim.lt arba rašykite asmeniškai ir derinkite laiką individualiai).

Tėvelius, besididžiuojančius savo vaikais, kviečiu kurti atsvarą visuomenėje dominuojančiai neigiamai informacijos sklaidai apie šeimoje vykstančius įvykius. Žiniasklaida įvairiais būdais mums pateikia informaciją apie neigiamas tėvų patirtis šeimose: vaikai yra mušami, tėvai girtauja, naudoja psichologinį smurtą ir t. t. O tie tėvai, kurie kasdieną puikiai ugdo savo vaikus ir sudaro sąlygas harmoningai jų raidai, nenori viešinti gerosios patirties ir dažnai tik prataria: „Ai, ką čia kalbėti, tai taip paprasta“ arba „Tai visiškai natūralūs dalykai.“

Taip, gal tai ir paprasti dalykai, bet vaikams jie svarbūs ir visas gyvenimas susideda iš paprastų dalykų. Kviečiu turinčius ką pasakyti ir norinčius pasidžiaugti mažais dalykais, dalintis gerąja patirtimi su kitais tėvais. Papasakokite, kiek gerų dalykų Jūs darote savo vaikų labui, kaip sugebate pasidžiaugti smulkmenomis, nes vaikams tai labai svarbu. Kviečiu Jus dalytis vertinga vaikų auklėjimo patirtimi.

Konkursas „Mes didžiuojamės savo vaikais“

VšĮ „Vaikų ugdymas“ dėkoja tėveliams, besidomintiems savo vaikų auklėjimu. Į mūsų gretas įsitraukė tėveliai, tiek lankę „Pozityvaus ugdymo metodų“ paskaitų ciklą lopšeliuose-darželiuose „Ozas“ ir „Užupiukas“, tiek tėveliai nelankę paskaitų-diskusijų ciklo, bet visas šeimas vienijo bendras tikslas – suprasti vaikų auklėjimo principus ir realizuoti juos kasdieninėse vaikų ugdymo situacijose.

Nuoširdžiai dėkojame mūsų rėmėjams:

  • „Šviesos“ leidyklai – parėmusiai įdomiomis knygomis,
  • „Maisto bankui“ – už suteiktus produktus,
  • PC „Panoramai“ – vaišinusiai mus skaniais ledais,
  • Portalas www.ikimokyklinis.lt – viešinančiam mūsų veiklas.

Be visų Jūsų paramos ir palaikymo nebūtų pavykę įgyvendinti visų stovyklos sumanymų ir idėjų. Jūsų parama prisidėjo prie šeimų stovyklos „Tėvystė įgūdžių ugdymas“ prasmingo įgyvendinimo, įdomios ir visapusiškos pažintinės šeimų veiklos stovyklos metu. Ačiū, Jums, kad suteikėte galimybę šeimoms patirti vaikų ugdymo pažinimo džiaugsmą ir prasmę.

3 komentarai apie “Tėvystės įgūdžių ugdymas šeimų stovykloje

  1. Smagu, kad tėvai „Šeimos stovykloje“ gali dirbti grupėje su savo vaikais: diskutuoti, dalytis, rasti bendrus atsakymus į iškilusius klausimus. Tėvams yra galimybė prisiminti savo vaikystę ir pažiūrėti vaiko akimis į savo vaikus. Stengtis suprasti šeimos atmosferą ir dar daug visko. Vaikui yra labai svarbu, kad tėvai pastebėtų, kas jam svarbu, ką jis veikia, tuo džiaugtųsi ir domėtųsi, o ne norėtų, kad vaikas darytų ką kita. Dirbant ir bendraujant kartu tėvai gali pamatyti vaiko interesus, jo stipriąsias savybes, padėti jam ieškoti ir atskleisti savo gabumus, palaikyti vaiką – tai yra svarbiausia.

  2. Nuostabi idėja, labai gerai, kas tėvai ir vaikai gali kartu vykti į stovyklą ir ten puikiai, bei naudingai kartu praleisti laiką.

  3. Vau! Pirmą kartą skaitau, kad yra rengiamos tokios stovyklos. Manau, kad pati noriai keliaučiau ne tik pasisemti naujų žinių, bet ir puikiai praleisti laiką su šeima.

Komentavimo galimybė išjungta.