2012-07-26

Vaiką supančios aplinkos stebėjimas ir įvertinimas

Vaiką supančios aplinkos stebėjimo ir įvertinimo tikslas – esant tėvų pageidavimui ir sutikimui, gilesniam ugdymo aplinkos pažinimui būtini tėvų ir kitų ugdytojų elgesio su vaiku stebėjimai. Svarbu fiksuoti stebėjimo metu vaiko elgesį, kuris yra ar gali būti probleminių situacijų priežastimi. Stebėjimo metu siekiama nuodugniai ištyrinėti vaiko elgesį mokymosi ir aplinkos pažinimo procese, užduočių atlikimo metu, pažinti ir suprasti tiek vaikų, tiek tėvų ar kitų vaiko aplinkoje esančių žmonių poelgių priežastis kasdienių situacijų metu.

Vaiką supančios aplinkos stebėjimas ir įvertinimas padeda geriau suprasti vaiko elgesį kasdienėse situacijose ir numatyti tokio elgesio priežastis, suprasti socialinių grupių santykius. Stebėjimas gali duoti vertingos informacijos, padedančios suprasti vaikų elgesio ypatumus. Stebėjimo metu siekiama surinkti kuo daugiau duomenų, sukaupti kuo daugiau vaiko elgesio konkrečioje situacijoje faktų. Tai padeda nustatyti priežastis, kurios formuoja vaiko charakterį.

Vaiko stebėjimas vyksta natūralioje jį supančioje aplinkoje:

namuose;
kieme;
ikimokyklinėse įstaigose;
mokykloje;
kitose vietose, priklausomai nuo situacijos.
Vaiką supančios aplinkos stebėjimas ir vertinimas padeda tiksliau ir efektyviau parinkti vaiko elgesio korekciją ir tolesnes ugdymo priemones.

Suvokiančius kūdikystės ir vaikystės reikšmę tolesniam Jūsų vaiko gyvenimui, prašau kreiptis: konsultacijos.tevams@gmail.com