11-13 metų vaikas

11-13 metų vaiko raida

1 Fizinė raida
2 Socialinė ir emocinė raida
3 Kognityvinė raida
4 Situacijos