2019-03-12

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ tradicijos

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pilietiškumo ugdymas prasideda šeimoje. Su pirmaisiais vaiko žingsneliais darželyje pilietiška vaiko savimonė tik stiprėja. Ikimokyklinių įstaigų pedagogų siekiamybė pilietiškai sąmoningas ir aktyvus vaikas. Pilietiškumo ugdymas prasideda nuo meilės, pagarbos šeimai, gimtajam miestui, šaliai, kurioje mes gyvename. Svarbu pažinti, žinoti ir nepamiršti gimtosios šalies istorijos, tradicijų, papročių. Norime jums pristatyti renginį, tapusi Vilniaus lopšelio-darželio ,,Žilvitis“, visos bendruomenės tradicija.

 

Jau šeštus metus Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ rengiami Pasakorių vakarai, kurių pagrindiniai dalyviai – tėveliai, vaikai ir kiti šeimos nariai. Projekto tikslas skatinti bendruomenės narius domėtis mūsų gimtojo krašto papročiais ir tradicijomis, pasakojamąja, dainuojamąja, smulkiąja tautosaka, tarmėmis; puoselėti tradicines šeimos vertybes ir jas perduoti mūsų jaunajai kartai. Temos vakarams parenkamos atsižvelgiant į tai, kokiais metais Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė einamuosius metus (2013 m. – Tarmių metai; 2014 m. ir 2015 m. – Etnografinių regionų metai; 2017 m. – Tautinio kostiumo metai; 2018 m. – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai). Tad kiekvienais metais vakaro dalyviai sumaniai pateikia vis kitokį pasakojimų žanrą: tai ir lietuvių liaudies pasakų sekimas ir improvizavimas, smagių vaikystės prisiminimų pasakojimas, ir dainų, skirtų Lietuvai, dainavimas ir kita. Kadangi 2019 metai LR Seimo paskelbti Vietovardžių metais, šiais metais mūsų įstaigos pasakoriams pasiūlėme sekti sakmes, legendas ir padavimus apie Lietuvos miestus bei įžymiausias jos vietoves.

Per šešerius metus įgiję patirties organizuojant Pasakorių vakarus savo įstaigos bendruomenei, norime pasidalinti šia patirtimi su visos Lietuvos ikimokyklinio ugdymo institucijomis. Kviečiame visus prisijungti prie mūsų projekto ,,Pasakorių vakarai“, gražaus prasmingo renginio puoselėjimo ir panašaus pobūdžio vakarus surengti savo įstaigose.