2017-06-23

Birželio mėnesio renginiai Vaikų dienos centre „MES“

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kasmet inicijuoja Birželio 14-osios – Gedulo ir vilties dienos minėjimą Lietuvos ugdymo įstaigose, ragindama dalyvauti pilietinėse akcijose. Šiais metais akcijoje dalyvavo ir mokyklos Vaikų dienos centrą „MES“ lankantys vaikai.

Šiemet mokiniai buvo pakviesti Gedulo ir vilties dieną paminėti pilietine akcija „Palikti namai…“. Akcijos pavadinimas, pasak organizatorių, kilo skaitant buvusių tremtinių, politinių kalinių atsiminimus, kuriuose aprašomi jausmai apie paliktus gimtuosius namus. Vaikai buvo raginami skaityti, analizuoti buvusių tremtinių prisiminimus ir sukurti namų maketus, kurie primintų Lietuvos miestelio, kaimo vaizdus XX a. viduryje.

Birželio 2-osios rytas Vaikų dienos centre prasidėjo pokalbiu apie skaudžią mūsų tautos istoriją, tą jos tarpsnį, kai per vieną 1941-ųjų metų birželio savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17500 žmonių. Baisiausia, kad tarp sovietinės valdžios priešų buvo ir daugybė vaikų: beveik pusei to birželio tremtinių nebuvo ir šešiolikos.

Peržiūrėję dokumentinę medžiagą apie išvarymą iš namų, geležinkelio stotyse iš gyvulinių vagonų suformuotus ešelonus ir varginančią kelionę jais pačiomis nežmoniškiausiomis sąlygomis, gyvenimą amžino įšalo žemėje, kenčiant badą, skurdą, pažeminimą, vaikai iš kartono kūrė paliktų namų maketus. Pagamintus namelius simboliškai pastatėme pievelėje šalia Rūpintojėlio skulptūros.

Birželio 8-ąją Vaikų dienos centrą lankantys vaikai kartu su mokykloje veikusios vasaros stovyklos dalyviais surengė įspūdingą teatralizuotą sporto ir sveikatingumo šventę. Vaikai dalyvavo daugybėje įvairiausių rungčių ir varžybų, linksmų estafečių, ieškojo paslėpto lobio. Visi šventės dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais.
Vaikų dienos centro „MES“ nariai kartu su vasaros stovyklą lankiusiais mokiniais per dvi pirmąsias birželio savaites dalyvavo ir teminėse teatro, muzikos, dailės dienų veiklose.