2022-08-18

VDU ŠA docentė ir VšĮ „Vaikų ugdymas“ direktorė dr. Sigita Burvytė

Emocinio intelekto (EQ) lavinimo vaikų vasaros stovykla „Bendraudamas žaidžiu – save atrandu 2022“

Džiaugiamės turima galimybe dalintis prasmingomis akimirkomis iš emocinio intelekto (EQ) lavinimo vaikų vasaros stovykla „Bendraudamas žaidžiu – save atrandu 2022“, kurią organizavo VšĮ „Vaikų ugdymas“ komanda, Plungės r. Varkalių k., sodyboje „Pas Jeronimą“.

Ši stovykla buvo skirta Plungės vaikų dienos centro „MES“ vaikams, bet siekiant stiprinti savęs ir kitų pažinimo gebėjimus, buvo pakviesti vaikai iš kitų ugdymo įstaigų.

Dėkojame rėmėjas, t.y. Plungės r. savivaldybei už skirtą paramą 1600 EUR, dėka gauto finansavimo turėjome galimybę padengti dalį vaikų vasaros stovyklos išlaidų, Plungės miesto ir rajono vaikams.

Štai tokia, mūsų stovyklos pirmoji diena, kai visiems šiek tiek nejauku, nes vieni kitų nepažįstame. Tad pirmoji diena – skirta susipažinimui.

Tai stovykla, kurioje surandame atgarsį kiekvieno vaiko širdyje, kas padeda jiems kurtis tvarius mąstymo pokyčius, stiprina vidinius resursus bei gilina jų socioemocinį raštingumą.

Pirmoji diena – pilna smalsumo tiek senbuviams, tiek naujokams.

Pirmąją dieną skyrėme daug dėmesio susipažinimui, bendrų taisyklių susikūrimui, kurios padėjo visos stovyklos metu mokytis sugyventi tarpusavyje, veikti komandose ir individuliai bei įsitraukti į siūlomas veiklas savo tempu ir pagal savo galimybes.

Tai ką vaikai patyrė, liks atmintyje visam jų gyvenimui. Kiekviena išsinešė skirtingas patirtis, kiekvieno asmeninė ūgtis vyko asmeniškai – talkinant patyrusiems edukatoriams: Vilmai Augustinei, Žanai Rubežienei, Vidai Turskytei, Linai Jasaitei, Giedrei Čiunkaitei, Valiui Jančiukui, Kristinai Vaškelevičienei, Daliai Zapūstienei, Vytautui Jaugėlai, Linai Macijauskienei ir Sigitai Burvytei.

Visos komandos vardu dėkojame tėveliams ir vaikams už pasitikėjimą mūsų komanda. Džiaugiuosi tėvelių sąmoningumu, supratingumu ir pasirinkimu investuoti į vaikų ateitį bei socioemocinę gerovę dabar, kad ateityje jų vaikai gebėtų savarankiškai įveikti jiems iškilusius iššūkius.

Jūs patys matėte, kokia prasminga buvo vaikams įgyta patirtis, prasmingų edukacinių žaidimų metu. Atrodo tik žaidėme ir lengvai bendravome, bet kiekvienas žaidimas turėjo savo edukacinę žinutę kiekvienam vaikui. Visos veiklos buvo pagrįsto naujausiais vaikų raidos moksliniais tyrimais.

Autentiškas veiklų turinys buvo kuriamas konkrečiai šiai stovyklai, atsižvelgiant į vaikų amžių bei turimas patirtis.

Antrąją dieną turėjome įdomų svečia, liaudies menininką, gilų žmogų, puoselėjantį pagarbos žmogus žmogui vertybes, gerbiamą, tautodailininką Vytautą Jaugėlą, kuris pasidalino savo vaikystės potyriais, išgyvenimais ir dar daug perliukų mums pažėrė apie mažai mums pažįstamą praeities laikmetį.

Mūsų mandagusis Justas, pasisveikinęs su gerbiamu svečiu, jo paklausė:

-Kaip Jums sekasi?

Kokią prasmingą išminti išgirdome iš Vytauto Jaugėjos lūpų:

– Jeigu tu manęs būtum paklausęs to klausimo prieš 50 metų, tai būčiau atsakęs, kad sekasi puikiai, o dabar, kai man 86 ir daugiau, tai ne kaip…

Daug išminties nuskambėjo Vytauto Jaugėlos pasakojimuose ir prisiminimuose, kurią ne kartą vaikams citavau ir dar daug kartų cituosiu ateityje.

Vaikams žinoma, kad maudynės buvo pati smagiausi veikla kasdien.

O vakare, sulaukėme svečių Iš Kupiškio VDC „DraugAUKIME“. Kaip miela buvo susitikti su kupiškėnais Žemaitijoje, Varkalių kaime. Vaikai taip mielai priėmė svečius, smagiai pabendravo ir susipažino.

Per dvi pirmas dienas, pavyko susipažinti su kiekvienu stovyklautoju. Atidžiai stebėjau kiekvieną šaunų stovyklautoją.

Išsikėliau vaikų elgesio stebėjimo tikslą – identifikuoti, kas sukelia vaikams sunkumus, kasdieninėse gyvenimiškose situacijose? Padariau šias apibendrinančias išvadas:

1. Noras būti lyderiu, kai tuo tarpu stokojama argumentuoto kalbėjimo ir girdėjimo, ką sako kitas įgūdžių.

2. Tik savo norų akcentavimas ir kategoriškas kito pasiūlymų atmetimas, vien todėl, kad jie kitokie, nors nieko geriau pasiūlyti negaliu

3. Stokojama gebėjimo susitarti, išgirsti kitą ir ieškoti bendro sutarimo, kuris būtų priimtinas visiems

4. Išryškėjo vaikų orientavimosi erdvėje sunkumai. Pvz. bėga ir susitrenkia, nes nemato, kad už dviejų metų stulpas; bėga skinti gėlės, o nepastebi, kad ji auga ant stataus skardžio ir kt.

5. Patiria gyvo bendravimo sunkumus. Pvz. kalbėjimo viešai prieš kitus; kalbėjimo per mikrofoną; baimė būti dėmesio centre ar kritikos baimė, stabdo išsakyti savo kitokią nuomonę nei kitų grupelės narių; baimė pirmam užkalbinti arba būti užkalbintam kitų.

6. Stokojama gebėjimo įvertinti situaciją ir tinkamais būdais ginti savo asmenines ribas bei išreikšti  jausmus. Pvz. apimti pykčio stipriai stumia draugą arba labai garsiai rėkia ant jo negražiais žodžiais.

7. Asmeninės atsakomybės prisiėmimas už savo elgesį, savo gerą savijautą, kultūringą ir pagarbų bendravimą su kitais.

Diena prabėgo su vėjeliu. Taikėme STEAM edukacijos metodus, atliktos užduotys buvo keliamos į PADLET platformą.

Edukacijai vadovavo šauniosios edukatorės Vilma Augustinė ir Kristina Vanskevičienė

Likusias tris stovyklos dienas, stiprinome vaikų turimus resursus bei padėjome jiems ugdytis šiuos stokojamus įgūdžius.

Kai pažinome vaikus, pamatėme jų vidinius resursus, kurie gal būt snaudžia ir iki galo nėra atskleidžiami.

Diskutavome ir koregavome programą, kad sukurtume vaikų saviraiškai ir stokojamų įgūdžių stiprinimui palankią aplinką.

Vaikų resursai milžiniški ir neišsenkami, kad tik mums suaugusiems užtektų stiprybės, valio ir jėgų padėti vaikams pozityviai atsiskleisti, sugyvenant tarpusavyje.

Dažnu atveju mes, suaugę patingime leisti į žygiuos, mums patiems būna per sunku ir pamirštame, kad tiek dėl savęs, tiek dėl vaikų – sunkiau yra lengviau.

Akmenukas į mūsų – suaugusiųjų daržą.

Vaikams reikia pozityvių, įkvepiančių, gyvenimu besidžiaugiančių, neūbiančių iššūkių, parsiimančių atsakomybę už savo gerą nuotaiką suaugusių žmonių pavyzdžių, kurie savo pastangomis įveikia, kad ir mažus sau išsikeltus tikslus su šypsena.

Buvo pasirinkta žygis į Gondingos piliakalnį su šaunia vietinių apylinkių žinove Lina Macijauskienė.

Žygio metu stebėjau vaikus, kalbėjausi, dirbau savo darbą juos stiprindama ir padėdama jiems atsiskleisti, atrasti savo stiprybes bei vidinius resursus, ugdytis valią.

Štai ką pastebėjau bendraudama su vaikais – jie gali daugiau, nei mes įsivaizduojame.

Jiems reikalingas mūsų palaikymas, ieškant savo vidinių resursų.

Mūsų baimės ir draudimai – atima drąsą tyrinėti juos supantį pasaulį…

Pamąstykime apie tai…

Atradau šių dienų vaikų stiprybes. Štai, kokios jos:

1. Kai užmezgi ryšį su vaikais ir jie atsiskleidžia – atrandi labai įdomius vaikų pasaulius

2. Jie labai kūrybingi ir įdomiai mąsto

3. Kai įsidrąsina parodo didelė rūpestį vieni kitais ir atskleidžia norą globoti. Pvz. kasdieną savo noru prirauna pintinę žolių ir maitina triušius arba rūpinasi višta ir viščiukais

4. Kai būna išgirsti ir suprasti, pasijaučia daug ramesniais ir gali elgtis tinkamai su kitais

5. Nori naujų patirčių, bet tėvų draudimai apriboja vaikų pasaulio pažinimo laisvę ir įrėmina. Vaikai tarsi bijo gyventi savo gyvenimą. Pvz. bijau eiti per žoles, nes ten yra erkių ir kt.

Štai tokia mūsų vaikų vasaros stovykla, kuri pilna judelio, veiklos, patyrimų ir pačių stipriausių įspūdžių, kurie išliks vaikų atmintyje visą gyvenimą.

Štai mūsų tradicinis, bet kasmet transformuojamas Gondingos mūšis.

Kiek daug pasiruošimo jam.

Visada atsakingai ruošiamės stovyklos uždarymui, kurio metu kiekvienas dalyvis apibendrina naujas patirtis, savo stiprybes atskleidžia stovyklautojams ir svečiams.

Lyg ir paprasti dalykai, bet kartu ir maži stebuklai vaikų raidoje.

Kai kas pirmą kartą laikė mikrofoną rankose pristatydamas save, kai kas debiutavo kaip vedėjas, kai kas drąsiai ir garsiai įveikė savo baimes, kai kas tai darė tyliai ir nedrąsiai.

Kiekvienas įgijo naudingų patirčių savo tempu, atskleisdamas save, besidžiaugdamas gyvenimu ir naujais potyriais, o kai kam tai kainavo daug pastangų. Svarbu tai, kad kiekvienas tai darė savo noru.

Man patinka mūsų požiūris į veiklas – vaikai turi laisvę rinktis, ką jie nori daryti, kokias užduotis atlikti ir kaip prasmingai leisti laiką. Vieni pasirenka tas veiklas, kuriose turi daug patirties ir jaučiais kaip žuvys vandenyje, o kiti ryžtasi priimti iššūkius ir išbandyti save ten, kur patirties turi mažiau. Pastariesiems reikia daug drąsos, nes besimokant naujų dalykų, daroma daug klaidų, o rezultato norima greito ir gero. Drąsa klysti, mokytis naujų dalykų iš savo klaidų ir tyrinėti mus supantį pasaulį mus orientuoja į procesą, o ne į rezultatą.

Sąlyginai trumpas stovyklos laikas, bet kartu toks prasmingas ir tvarų pokytį vaikų gyvenime kuriantis laikas.

Gera stebėti vaikų asmeninę ūgtį, padėti atrasti savo vidinius resursus bei atsiskleisti.

Širdis dainuoja matant nedidelius, bet žmogaus asmeninėje ūgtyje milžiniškus pokyčius, kurie padės savarankiškai valdyti iškilusius iššūkius mažo žmogaus dideliame gyvenime.

Šios stovyklos dalyviams sakome iki susitikimo kitais metais.

Na ir žinoma tęsime Jūsų smagiausiais tradicijas – maudynes ir „Bombos“ sprogdinimą.

Su meile, visos komandos vardu, Sigita Burvytė