2012-07-26

Įvadinė paskaita

Vaikų ugdymo svarba ir kodėl tai būtina žinoti tėvams?

Įvadinės paskaitos tikslas – supažindinti su naujausiais mokslo pasiekimais, išryškinant vaiko prigimtines galias; fizinių, protinių galių ir harmoningo charakterio ugdymo svarbą ankstyvosiose asmenybės raidos stadijose; sudominti įvairių visuomenės sluoksnių atstovus su kūdikystės ir vaikystės potyrių svarba, ir kokią tai lemiamą reikšmę turi visuomenės egzistavimui.

Įvadinė paskaita skirta esamiems ir būsimiems tėvams, seneliams, politikams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams, ikimokyklinių įstaigų darbuotojams, mokytojams, studentams, planuojantiems kurti savo šeimas.

Aktualumo pagrindimas:

Spartūs socialiniai ir kultūriniai pokyčiai visuomenėje tiesiogiai veikia šeimą ir vaikų ugdymosi sąlygas joje;

Tai lemia ir įpareigoja tėvus nuolat domėtis vaikų ugdymosi sąlygomis, juos stebėti, pažinti ir suvokti jiems kylančius sunkumus, o tai reikalauja pedagoginio ir psichologinio tėvų raštingumo;

Tėvų poveikis vaikams reikšmingiausias kūdikystėje, ikimokykliniu laikotarpiu ir jaunesniajame mokykliniame amžiuje, kai realizuojasi prisitaikymo galimybės.

Paskaitoje siekiama:

Padėti žmonėms suprasti savo elgesį;

Padėti tėvams / būsimiesiems tėvams suprasti jų pačių elgesio su savo vaikais svarbą ugdant vaiko asmenybę.

Paskaitoje siekiama atsakyti į klausimus:

Kas yra asmenybė?

Kokios aplinkos sąlygos reikalingos harmoningai asmenybei išsiugdyti?

Ką turėtų daryti tėvai, norėdami išugdyti harmoningą vaiko asmenybę?

Ar harmoningas vaikas geba sėkmingai prisitaikyti visuomenėje?

Jeigu Jums tai įdomu, kreipkitės: konsultacijos.tevams@gmail.com

Galimas teorinių paskaitų ciklas pageidaujamomis vaikų ugdymo temomis.