2024-01-17

Doc. dr. Sigita Burvytė

Jaunimo giraitė

2023 m. VšĮ „Vaikų ugdymas“ įgyvendino projektą „Jaunimo giraitė“, kuris buvo finansuojamas iš Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo. Šio projekto tikslas – stiprinti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo domėjimąsi bendra istorija, kultūra, tarpkultūriniais projektais, istoriniu dialogu, stiprinant tolerancijos ir tarpusavio bendradarbiavimo įgūdžius, įgyvendinant vienijančias kūrybines idėjas, kuriant atvirą, tvarią, pagarba ir pasitikėjimu paremtą tarpusavio kultūrą.

 

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų projekto siekis buvo:

  • auginti jaunimo tarpkultūrinę kompetenciją – stiprinant gyvenimo įgūdžius sugyvenant, dirbant ir kuriant kartu;
  • formuoti atvirą ir pasitikinčią savimi bei kitais kaimynišką laikyseną;
  • padėti jaunuoliams ieškoti juos vienijančių idėjų, kurias jie įgyvendintų bendradarbiaudami tarpusavyje.

Šis projektas prisidėjo prie jaunuolių savęs pažinimo ir gyvenimo įgūdžių formavimosi. Mainų metu 10 jaunuolių gyveno gamtoje, mišrioje tarpkultūrinėje mini bendruomenėje. Kartu rūpindamiesi savo kasdienybe (maisto gaminimu, laužo kūrimu, palapinių statymu), teikė pagalbą ir paramą vieni kitiems, kartu sprendė kilusius kasdieninius iššūkius. Įgytos patirtys sustiprino jų komunikavimo įgūdžius, gebėjimą išsakyti ir išgirsti kitų nuomonę, konfliktų sprendimo įgūdžius ir gebėjimą reflektuoti įgytas patirtis. Dalyvaudami bendrose veiklose, kultūriniuose prisistatymuose ir edukaciniuose užsiėmimuose, jaunuoliai pažino abiejų šalių istoriją, įžvelgė bendrystę, laužė nusistovėjusias nuostatas ir stereotipus vieni kitų atžvilgiu. Patyriminių edukacijų metu buvo kuriama pasitikėjimu ir parama paremta tarpusavio bendravimo kultūra, kuri sustiprino jaunuolių savivertę, tolerancijos įgūdžius, pasitikėjimą savimi ir pozityvų plačios aprėpties mąstymą.

Patyriminės jaunuolių veiklos kartu žadino pilietinius jausmus savo šaliai, padėjo ugdytis tautiniam tapatumui, kas padėjo imtis asmeninės atsakomybės už pagarbų tarpusavio santykių kūrimą, pozityvią ir parama bei pagalba vieni kitiems paremtą tarpusavio komunikaciją.

Stovyklautojai tyrinėjo Plateliuose esančią karinę bazę.

Jaunuoliai domėjosi Plokštinės požemine balistinių raketų su termobranduoliniais užtaisais baze ir jos istorija, aktyviai įsitraukė į diskusijas su gidu. Tai išskirtinė istorinė vieta – SSRS ginkluotųjų pajėgų raketų bazė, pastatyta Plokštinės miške netoli Platelių ežero, 13 km šiauriau Plungės, aukščiausioje miškais apaugusioje, mažai apgyvendintoje regiono vietovėje, į šiaurės rytus nuo Plokščių kaimo. Tai pirmoji kovinė Sovietų Sąjungos požeminė balistinių vidutinio nuotolio raketų „R-12 Dvina“ bazė. Joje bazavosi vienas 79-ojo raketų pulko divizionas.

Bazė statyta nuo 1960 m. rugsėjo iki 1962 m. gruodžio 31 d. Bazės statyboje per 2 metus dalyvavo apie 10 000 kareivių, daugiausia estų. Prieš pradedant įrengti bazę, iš apylinkių buvo iškelti visi gyventojai.

Stebėjo Platelių miestelio apylinkes iš apžvalgos bokšto.

5 dienos gamtoje padėjo jaunuoliams įsiklausyti į savo ir kitų poreikius, geriau pažinti save ir kitus, stiprint tolerancijos įgūdžius. Jaunuoliais rūpinosi ir neformalaus ugdymosi procesuose lydėjo patyrę Lietuvos ir Lenkijos darbo su jaunimu specialistai.

Stovyklaudami susikūrėme dienos ritualus ir dieną pradėdavome nuo rytinės mankštos, o vakarą užbaigdavome „Bombos sprogdinimu“ bei slėpgaudžių žaidimu.

Kahutos žaidimas ir jo kūrimas sudomino ir įtraukė vaikus į bendras veiklas.

Mūsų kūrybinės veiklos teikė jaunuoliams daug džiaugsmo. Pats procesas buvo įtraukiantis, o rezultatai labai skirtingi.

Jaunuoliai aktyviai įsitraukė į lobio paieškas ir kitas aktyvias fizines veiklas.

Rankdarbių užsiėmimai taip pat įtraukė jaunuolius į kūrybinį procesą.

Prasmingas projektas jaunų žmonių gyvenime, kuris suteikė pasitikėjimo savimi išreikšti save kūrybinėse veiklose, padėjo mokytis sugyventi kartu ir dirbti komandoje.

Sigita Burvytė