2018-12-15

„Vaikų ugdymas“ direktorė/lektorė ir Vytauto didžiojo universiteto Švietimo akademijos doc. dr. Sigita Burvytė.

Plungės rajono VDC bendradarbiavimo galimybės siekiant vaiko ir šeimos gerovės

2018 m. rugsėjo 24 d. Plungės rajono Socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Vasylienė sutelkė draugėn visus Plungės rajono VDC darbuotojus, kad specialistai galėtų pasidalinti savo gerosiomis darbo patirtimis ir pasitarti dėl bendradarbiavimo galimybių. VDC „MES“, kuris įsteigtas Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinėje mokykloje ir VDC „DraugAUK“, kuris įsteigtas Plungės Senamiesčio mokykloje, pristatė savo darbo su vaikais patirtis bei išryškimo esmines įžvalgas apie specialistų reikalingiausias kompetencijas dirbant su šių dienų vaikais. Seminarą apie bendradarbiavimo galimybes, siekiant vaiko ir šeimos gerovės, vedė doc. dr. Sigita Burvytė.

Susitikime dalyvavo Plungės rajono savivaldybės mero patarėjas Mindaugas Jurčius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis, Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus mokyklos direktorė Vida Turskytė, VDC „MES“, „DraugAUK“, Žemaičių Kalvarijos „Vilties vėrinėliai“, vaikų globos agentūros „Cyrulis“, VšĮ „Edukacija kitaip“, Šateikių VDC, Plungės socialinių paslaugų centro, Plungės rajono savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus darbuotojai.

VšĮ „Vaikų ugdymas“ direktorė ir VDC „MES“ bei „DraugAUK“ įkūrėja VDU doc. dr. Sigita Burvytė pasidalino mokslinėmis pagalbos šeimai įžvalgomis, kitų šalių gerųjų praktikų patirtimis ir turima darbo su šeima praktika, kviesdama visus specialistus atvirai dalintis savo gerosiomis darbo patirtimis.

Apskritojo stalo diskusija palietė kertinius darbo su šeima aspektus: kokia pagalbos specialistų pozicija padėtų vaikams išsaugoti saugų tėvų ir vaikų tarpusavio ryšį; kokia pagalbos specialistų pozicija padėtų parodyti pagalbą vaiko pastangoms pažinti jį supantį pasaulį bei išsaugoti saugų prieraišumą prie tėvų, įtėvių ar globėjų. Diskusijoje išryškėjo pagalbos specialistų kompetencijų svarba siekiant patenkinti kompleksinių paslaugų šeimai poreikius dirbant su skirtingomis šeimomis.

Diskusijos metu buvo aptartos VDC, Plungės rajono savivaldybės ir visų diskusijoje dalyvavusių organizacijų bendradarbiavimo galimybės išryškinant Plungės rajono savivaldybės vaikų ir šeimų poreikio pagalbai įsivertinimą sisteminiu požiūriu, atliekant tyrimą ar organizuojant rajoninę konferenciją.

Plungės rajono savivaldybės mero patarėjas Mindaugas Jurčys iškėlė mintį ir kvietė diskutuoti apie tėvų ir vaikų tarpusavio ryšio stiprinimą nuo pat ankstyvos vaikystės, kad vėliau ir suaugę vaikai gerbtų savo tėvus, juos lankytų ir senatvėje, kaip popiežius Pranciškus siuntė mums žinią: „Gerbkime savo šaknis ir turėkime ištvermės daryti gera kitiems žmonėms.“