2021-02-26

Vaikų dienos centras ,,MES“ – savarankiškam, savimi pasitikinčiam ir asmeninę atsakomybę prisiimančiam vaiko ugdymui

2020 m. vaikų dienos centras „MES“ tęsė savo 2017 m. pradėtą veiklą Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinėje mokykloje, su šios mokyklos mokiniais. Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus mokykloje veiklą pradėjo 2017 metais ir ją vykdo jau keturis metus.

2017 m. VDC buvo įregistruotas kaip VšĮ „Vaikų ugdymas“ filialas Vaikų dienos centras „MES“.

2020 finansiniais metais VDC „MES“ veiklos buvo finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis iš Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimą 16 000 Eur ir įgyvendino numatytas projekto veiklas su vaikais ir jų tėvais.

Vaikų dienos centre:

  • vykdomas intensyvus ir kryptingas darbas su vaikais, ugdant jų socialinius įgūdžius bei teikiant pagalbą tėvams, stiprinat jų pozityvios tėvystės įgūdžius
  • skatinamas vaikų tarpusavio sugyvenimo įgūdžių lavinimas, tarpininkaujant valdant jų tarpusavio konfliktines situacijas
  • vykdoma vaikų socialinių įgūdžių stiprinimo ir prevencinio darbo veikla, vedant pozityvios tėvystės užsiėmimus tėvams, pagal VšĮ „Vaikų ugdymas“ sukurtą metoką „Tėvai vaikams – vaikais tėvams“
  • teikiant kompleksinę pagalbą vaikui ir šeimai, siekiama sukurti harmoningas vaikų ugdymosi sąlygas, kurios padeda ugdytis vaikų asmeninei atsakomybei

Pozityvios psichologijos užsiėmimai padeda vaikams mokytis gyventi visuomenėje, bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje, tikėti ir pasitikėti savimi bei kitais, vertinti save, ieškodami būdų, skatinančių savirealizaciją, mokymosi ir mokyklos lankymo motyvaciją, kas padedama integruotis į visuomenę, padeda adaptuotis besikeičiančioje aplinkoje, mokoma sveikai gyventi, ugdomi socialiniai įgūdžiai.

Vaikų dienos centrą (VDC) ,,MES“ lanko pradinių klasių mokiniai (pirmos-ketvirtos klasės), kurie yra kilę iš jautrių, poreikių turinčių ar nepasiturinčių šeimų.

VDC ,,MES“ lankantys vaikai užsiima šiomis veiklomis:

  • Užsiima rankdarbiais bei kita kūrybine veikla, sportiniais žaidimais
  • Lavinas sugyvenimo su kitais vaikais įgūdžius, atlikdami įvairias grupines kūrybines užduotis.
  • Mokslo metais VDC suteikia erdvę vaikams susitikti po pamokų ir kartu, su VDC darbuotojų pagalba, rengti namų darbus.
  • Vasaros metu skiriame daugiau laiko kūrybiškam ir sportiniam ugdymui – rengiame įvairias kūrybines dirbtuves, sportinius žaidimus, paskaitas ir keliones po vietinius ir aplinkinius lankytinus objektus.
  • VDC „MES“ lankantys vaikai turi išskirtinę galimybę vasaros metu dalyvauti vaikų vasaros stovykloje „Tėvai vaikams – vaikai tėvams“, kurioje kūrybinių dirbtuvių metu gali save išreikšti skirtingose veiklose.
  • Komandinio darbo, lyderystės ir socialinius įgūdžius. Skirtingų veiklų metu VDC „MES“ lankantys vaikai bendradarbiauja tarpusavyje, stiprina savo socialines kompetencijas, lavina įvairius komandiniam darbui ir lyderystės ugdymui reikalingus gebėjimus.