2012-07-26

Individualios konsultacijos

Individualių konsultacijų tikslas – padėti tėvams pasirinkti tinkamiausią vaikų ugdymo kryptį, suprasti vaikų elgesį, rasti tinkamiausius ugdymo sunkumų įveikimo būdus ir bendraujant su savo vaikais sudaryti jiems sąlygas pasirengti savarankiškam gyvenimui.

Pirmojo susitikimo su tėvais metu susipažįstame ir aptariame esamą situaciją, išsiaiškiname lūkesčius, sunkumų atsiradimo priežastis ir, įvertinę vaiko amžių, numatome tolesnį veiklos planą. Kiekvienas atvejis yra individualus, todėl susitikimų metu taikomi individualūs ir lankstūs metodai, atsižvelgiant į pagrindinį tikslą, – sudaryti vaikams tinkamiausiais ugdymo sąlygas.

Antrojo susitikimo su tėvais metu aptariama vaiką supanti aplinka siekiant išsiaiškinti ir suprasti vaiko elgesį, jo individualius bruožus ir poreikius bei tai, kaip tą elgesį priima tėvai, kokius auklėjimo būdus jie taiko, kokias vaiko savybes vertina ir kokį vaiko elgesį skatina.

Trečiojo susitikimo su tėvais metu išskiriama pagrindinė problema, kuri vėliau ir sprendžiama.

Tolesnių susitikimų metu sudaroma individuali vaiko ugdymo programa, atitinkanti vaikų ir tėvų galimybes.

Pagalba tėvams nukreipiama šiomis kryptimis:

Kaip sudaryti tinkamas ugdymosi sąlygas savo vaikams?
Kaip numatyti racionalią dienotvarkę?
Kaip sudaryti sąlygas pakankamai judėti?
Kaip nuosekliai lavinti vaiko dėmesį?
Kaip ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis?
Kaip šalinti proto tingumą?
Kaip parengti vaiko galimybes atitinkančias užduotis?
Kuo ir kaip pakeisti televizijos laidų žiūrėjimą ir žaidimus internetinėse kavinėse (klubuose, kompiuterinių žaidimų salėse)?
Kaip skatinti teigiamą požiūrį į pažinimą ir mokymąsi visą gyvenimą?
Kaip palaikyti kuo geresnius vaiko santykius su tėvais ir kitais šeimynykščiais?
Kaip ugdyti vaiko savarankiškumą, tvarkingumą, pareigingumą, pozityvius bendravimo įgūdžius, meilę žmonėms ir gamtai?
Kaip išugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius?
Kaip sužadinti vaiko smalsumą?
Kaip išmokyti planuoti ir branginti laiką?
Individualios konsultacijos trukmė – 45 min.

Turinčius klausimų ar norinčius geriau suprasti ir pažinti vaikų ugdymo procesą, kviečiu konsultuotis individualiai: konsultacijos.tevams@gmail.com