2019-03-20

Parengė
Vyresnioji auklėtoja Rita Sakalauskienė
Vyresnioji auklėtoja Rita Kizlaitienė

Laisvės gynėjų diena

Laisvės gynėjų diena, Vasario 16 – oji, Kovo 11 – oji, tai labai svarbios šventės kiekvienam lietuviui. Jos mums suteikia progą vaikuose ugdyti pilietinį sąmoningumą, skiepyti patriotinius jausmus, skatinti geriau pažinti savo šalį, gimtąjį miestą.

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ bendruomenė parengė ir vykdė pilietiškumo projektą „Lietuva vaiko širdyje“. Projektas vyko nuo sausio 13 dienos iki kovo 11 dienos. Projekte buvo daug akcijų, viktorinų, švenčių. Jų metu buvo siekiama suteikti vaikams informacijos apie Lietuvą, jos istoriją, kultūrą. Šis projektas skirtas skatinti vaikus gerbti, mylėti, didžiuotis savo tėvynę.

Kovo 11 – osios minėjimo šventėje dalyvavo visi darželio ugdytiniai, pedagogai. Turėjome svečių iš Viršuliškių progimnazijos. Muzikos mokytoja Dalia Šmatavičienė su savo auklėtiniais dainavo lietuvių liaudies dainas, grojo lietuvių liaudies instrumentais. Vilniaus lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ ugdytiniai dovanojo eilėraščius, pedagogai – dainas Lietuvai.

Džiaugiamės, kad visa lopšelio – darželio „Žilvitis“ bendruomenė sutelktai paminėjo Kovo – 11 – ąją. Tikimės, kad einame teisingu keliu skiepydami mūsų mažiesiems pilietiškumo jausmą, pagarbą ir meilę šaliai, kurioje gyvename.

Norime su visais pasidalinti džiugiomis renginio akimirkomis.