2018-07-13

LMT parama moksliniams tyrimams Vroclovo universitete

Doc. dr. Sigita Burvytė ir doc. dr. Elena Kocai 2018 m. birželio 15-30 d. dalyvavo mokslinėje stažuotėje Vroclavo universitete (Lenkija), pagal LMT programos poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“. Tyrėjų vykdomi projektai finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų:

  • S. Burvytės mokslinė tema pagal projektą – „Pagalbos šeimai politika, siekiant padėti tėvams įgyti pozityvios tėvystės įgūdžius“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0087);
  • E. Kocai mokslinė tema pagal projektą – „Jaunų benamių, gyvenančių nakvynės namuose, ankstyvasis pasitraukimas iš švietimo sistemos“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0070).

Tyrėjos lankėsi valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose Vroclavo mieste, atliko mokslinius tyrimus pagal šias pasirinktas projektų tematikas.

Mokslinės stažuotės metu buvo sukauptos mokslinės, metodologinės ir metodinės žinios, kurios padės mokslininkėms geriau pažinti Lenkijos pagalbos šeimai ir jauniems benamiams, sistemas. Analizuojat teisinius dokumentus bei mokslinius straipsnius buvo pagilintos teorinės žinios pasirinktomis temomis. Atliekant mokslinius tyrimus buvo įtvirtinami praktiniai tyrimo atlikimo įgūdžiai, imant interviu iš ekspertų ir stebint jų gerąsias darbo su šeimomis ir jaunais benamiais patirtis. Šiuos tyrimus bus galima atlikti ir Lietuvoje, atliekant lyginamąją analizę ir išryškinant gerąsias Lenkijos ir Lietuvos patirtis, šviečiant visuomenę pozityviosios tėvystės ir pagalbos jauniems benamiams srityje.

Atlikti moksliniai tyrimai stažuotės metu atskleidė, kad Lenkijos socialinė politika orientuota į šeimos gerovės užtikrinimą, t.y. jeigu šeimoje dirba tik vienas šeimos narys ir neturi paskolos būstui, šeima gali sėkmingai pragyventi iš vieno šeimos nario vidutinio atlyginimo, auginant vieną arba du vaikus.

Mokslininkės dalyvavo Vroclovo universiteto organizuotoje vasaros stovykloje studentams iš skirtingų pasaulio šalių bei dalyvavo mokslinėje konferencijoje ir klausėsi Vroclovo universiteto mokslininkų pranešimų. Mokslininkių įgytos patirtys, leis geriau suprasti Lietuvos ir Lenkijos bendrosios kultūros poveikį vaikų ugdymosi procesui šeimoje ir pagalbos jauniems benamiams plėtotei bei išryškinti jos svarbą ir poveikį šeimos narių tarpusavio santykiams, kas tiesiogiai veikia vaikų ugdymosi aplinką šeimoje ir jaunų benamių integraciją į visuomenę.

Tyrimai atskleidė, kad darbo ypatumai su tėvais bei jaunais benamiais ir pagalbos sistemos šeimai ir jauniems benamiams yra panašios. Tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje pagrindinį tėvų pozityviosios tėvystės įgūdžių ugdymo(si) darbą atlieka pedagogai ugdymo įstaigose ir pagalbos šeimai specialistai dirbantys šeimų centruose. Abiejose šalyse trūksta paslaugų šeimoms įvairovės, kas trukdo atliepti skirtingų šeimų pagalbos poreikius. Remiantis tyrimo rezultatais buvo atskleista, kad trūksta savalaikės pagalbos šeimai vaikų ugdymo srityje, kas neužkerta kelio jaunų žmonių benamystės problemų atsiradimui tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje. Mokslinės stažuotės metu išryškėjo, kad šeimos narių tarpusavio ryšiai Lenkijos šeimose yra stipresni, nes jauni tėvai susidūrę su vaikų ugdymo sunkumais, pirmiausiai pagalbos kreipiasi į savo tėvus ar kitus artimuosius, kuriais pasitiki ir tik vėliau į pagalbos specialistus ar NVO darbuotojus. Kiek kitokia situacija išryškėjo Lietuvos jaunų tėvų tarpe, kurie susidūrę su vaikų ugdymo sunkumais pirmiausiai pagalbos ir palaikymo sulaukia iš draugų, interneto ar NVO darbuotojų ir kitų pagalbos specialistų, o iš tėvų ir kitų artimųjų sulaukia daugiau kritikos ir priekaištų.

Tyrimo rezultatai išryškino, kad tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje tėvams trūksta pozityviosios tėvystės žinių bei gebėjimų tinkamai pritaikyti šias žinias, kasdieninėse vaikų ugdymo(si) situacijose, kas padėtų: pastebėti vaikų ugdymo(si) problemas; surasti probleminių situacijų sprendimus; bei pasirinkti tinkamiausius probleminių situacijų sprendimus. Tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje ieškoma tinkamiausio jaunų benamių integracijos į visuomenę modelio.

Mokslinės stažuotės vieta – Vroclovo universitetas, buvo pasirinkta tikslingai, kadangi šio universiteto Socialinių mokslų fakulteto (Politologijos ir Sociologijos institutuose) dirbančių mokslininkų D. Moroń, M. Makuch, K. Zamorska (rašo apie socialinę ir šeimos politiką) ir kiti, kurie publikuojasi Lenkijoje, JAV, Čekijoe, Slovakijoje, Vokietijoje. Mokslinės stažuotės metu buvo susipažinta su mokslininkais, kurie domisi šiomis tematikomis ir ateityje planuojame parengti bendras mokslines publikacijas su Vroclovo universiteto mokslininkais.

2 komentarai apie “LMT parama moksliniams tyrimams Vroclovo universitete

  1. Buvo įdomu ir naudinga sužinoti kokia situacija yra Lenkijos socialinėje srityje, dabar būtų įdomu daugiau sužinoti apie pozityviosios tėvystės temą. 🙂

  2. Labai smagu pakeliauti ir palyginti, kaip yra svetur. Džiugu, kad gilinatės ir į kitų šalių pozityvios tėvystės žinias, o vėliau darote išvadas. Manau Lietuvoje trūksta žinių apie pozityvią kalbą su vaikais, praitame straipsnyje man patiko mintis apie šeimų stovyklas, kaip būtų nerealu tokiose dalyvauti, manau, kad ten galima pamatyti labai daug dalykų.

Komentavimo galimybė išjungta.