2018-05-08

Respublikinė konferencija: „Ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio ugdymo(si) strategijos“

2018 m. gegužės 9 d.

9.30-10.00 val.
Registracija
Susipažinimas su stendiniais pranešimais
10.00 -10.05 val.
Vilniaus Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjos Kristinos Cibulskytės sveikinimo žodis
10.05 -10.10 val.
Vilniaus lopšelio-darželio „Žemyna“ direktorės Jolantos Danilevičienės sveikinimo žodis
10.10 – 10.20 val.
Vilniaus lopšelio-darželio „Žemyna“ vaikų muzikinis sveikinimas.
Konferencijos moderatorės:
Vilniaus lopšelio-darželio „Žemyna“ direktorė Jolanta Danilevičienė
Všį „Vaikų ugdymas“ direktorė, LEU SEF Socialinio ugdymo katedros vedėja doc. dr. Sigita Burvytė

Žodiniai pranešimai

10.20-10.25 val.
Vilniaus lopšelio-darželio „Žemyna“
Pranešimas „Mąstymo kultūros ugdymo strategijos Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žemyna“
Pranešėja: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramutė Žemaitienė
Koreferentė Monika Seibutytė, LEU SEF Socialinių industrijų magistrantė
10.25-10.33 val.
Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“
Pranešimas „Impulsyvaus elgesio valdymo strategijos priešmokykliniame amžiuje“
Pranešėja: priešmokyklinio ugdymo pedagogė Erika Steponaitienė ir ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Justina Bagdonaitė
Koreferentė Dzidzevičienė Ramunė, LEU SEF Socialinių industrijų magistrantė
10.33-10.40 val.
Molėtų lopšelis-darželis „Saulutė“
Pranešimas „Sensomotorikos įtaka vaikų mąstymo formavimuisi ikimokykliniame amžiuje“
Pranešėja: ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Virginija Adomėnienė
Koreferentė Goda Varanauskaitė, LEU SEF Socialinių industrijų magistrantė
10.40-10.48 val.
Vilniaus lopšelis-darželis „Zylutė“
Pranešimas: „Pagrindiniai ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio ir emocijų sutrikimai. Požymiai ir pagalbos būdai“ Pranešėjos: logopedė Marija Novokunskienė
Koreferentė Eugenija Rozembergaitė, LEU SEF Socialinių industrijų magistrantė
10.56-11.04 val.
Vilniaus Žėručio pradinė mokykla
Pranešimas: „Vaikai – iššūkiai. Ką jie nori mums pasakyti?“
Pranešėja: psichologė Inga Bazilevičienė.
Koreferentė Greta Jankevičiūtė, LEU SEF Socialinių industrijų magistrantė
11.04-11.12 val.
Vilniaus lopšelis-darželis „Žemyna“
Pranešimas: „Netinkamo elgesio korekcijos metodai, remiantis Mąstymo mokyklų Londone patirtimi“ Pranešėja: psichologė Edita Pečiūrienė
Koreferentė Beata Lasmanavičienė, LEU SEF Socialinių industrijų magistrantė
11.12-11.20 val.
Molėtų lopšelis-darželis „Saulutė“
Pranešimas „Mąstau, veikiu, žaidžiu ir mokausi“ Pranešėja: auklėtoja Vilė Černiuvienė
Koreferentė Raimonda Černiauskaitė, LEU SEF Socialinių industrijų magistrantė
11.20-11.28 val.
Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“
Pranešimas: „Pykti negalima. Kur padėsime kablelį?“
Pranešėja: ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Kristina Kalinauskienė
Koreferentė Dovilė Gudgalė, LEU SEF Socialinių industrijų magistrantė
11.28- 11.36 val.
Vilniaus lopšelis-darželis „Žemyna“
Pranešimas: „Vaikams patrauklių ugdymo būdų ir metodų panaudojimas, ugdant elgesio įpročius“
Pranešėja: ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Renata Kitkovska
Koreferentas Rasa Pavilionienė, LEU SEF Socialinių industrijų magistrantas
11.36-11.44 val.
Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla
Pranešimas: „Ugdymo proceso organizavimas mokiniams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų“ Pranešėja: specialiosios klasės mokytoja Daiva Maminskienė
Koreferentė Ramunė Gustienė, LEU SEF Socialinių industrijų magistrantė
11.44-11.52 val.
Vilniaus darželis-mokykla “ Pagrandukas“
Pranešimas: „Žaidimas – kaip elgesio formavimo galimybė“
Pranešėjos: ikimokyklinio ugdymo auklėtojos – Laima Vaškevičienė ir Lina Sterneckaitė
Koreferentė Martyna Komparskienė , LEU SEF Socialinių industrijų magistrantė
11.52-12.00 val.
Vilniaus lopšelis-darželis „Žemyna“
Pranešimas: „Atkakliuosius lydi sėkmė“ Pranešėja: priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rasa Šačkutė
Koreferentė Vilma Pilkienė, LEU SEF Socialinių industrijų magistrantė
12.00-12.08 val.
Vilniaus lopšelis-darželis „Berželis“
Pranešimas: „Žaidimai – žaislai Antistresas“
Pranešėja: ikimokyklinio ugdymo auklėtojos – Kristina Gaidukianec, Barbara Novoslavskaja, ir Andžela Mongialo.
Koreferentė Eglė Balčiūnienė, LEU SEF Socialinės pedagogikos bakalaurė
12.08-12.16 val.
Vilniaus lopšelis-darželis „Obelėlė“
Pranešimas: „Bendras šeimos ir pedagogo požiūris į vaiko savireguliacijos procesą“
Pranešėja: vyr.auklėtoja Asta Damaškienė
Koreferentė Enrika Liumparaitė Kisielė, LEU SEF Socialinės pedagogikos bakalurė
12.16-12.24 val.
Vilniaus lopšelis-darželis „Zylutė“
Pranešimas: „Vaiko kūrybingą elgesį motyvuojanti veikla“
Pranešėja: ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Jelena Chvostova
Koreferentė Rasa Žvirblienė, LEU SEF Socialinių industrijų magistrantė
12.24-12.32 val.
Vilniaus lopšelis-darželis „Žemyna“
Pranešimas: „Kaip išsiugdyti atkaklumą?“
Pranešėja: priešmokyklinio ugdymo pedagogė Jolanta Baikštienė
Koreferentė Violeta Kisielė, LEU SEF Socialinės pedagogikos bakalaurė
12.32-12.40 val.
Vilniaus lopšelis-darželis „Obelėlė“
Pranešimas: „Kaip motyvuoti vaikus elgtis pozityviai?“
Pranešėja: vyr. aklėtoja Danutė Imbrasienė
Koreferentė Jurga Diržanauskaitė, LEU SEF Socialinių industrijų magistrantė
12.40-12.48 val.
Sietuvos progimnazija
Pranešimas: „Kaip muzikavimas keičia vaikų elgesį?“ Pranešėja: muzikos mokytoja Inga Gučienė
Koreferentė Violeta Stabinskaitė, LEU SEF Socialinės pedagogikos bakalaurė
12.48-12.56 val.
VšĮ „Vaikų ugdymas“ ir LEU SEF Socialinio ugdymo katedra
Pranešimas: „Pedagogų savipagalba ir vaikų pozityvioji socializacija“
Pranešėja: VšĮ „Vaikų ugdymas“ direktorė, LEU SEF Socialinio ugdymo katedros vedėja doc. dr. Sigita Burvytė. Koreferentė Vilma Puišienė, LEU SEF Socialinių industrijų magistrantė
12.56-13.10 val.
Aptarimas ir diskusija „Sužinojome. Tobulėjame. Pradedame veikti. Ką pirmiausiai esame pasiryžę keisti?“. Moderatorės: Vilniaus lopšelio-darželio „Žemyna“ direktorė Jolanta Danilevičienė ir VšĮ „Vaikų ugdymas“ direktorė, LEU SEF Socialinio ugdymo katedros vedėja doc. dr. Sigita Burvytė
Stendiniai pranešimai

Pranešimo tema: „Mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, įtraukusis ugdymas Vilniaus Šeškinės pradinėje mokykloje“. Rengė: Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos direktorė Diana Slepakovienė

Pranešimo tema: „Atkaklumo ugdymo praktinė patirtis“
Rengė: Vilniaus lopšelio-darželio „Žemyna“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojos – Oksana Kačanienė ir Janina Volkova

Pranešimo tema: „Atkaklumo ugdymo praktinė patirtis“. Rengė: Vilniaus lopšelio-darželio „Žemyna“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojos – Inga Kudalevienė ir Eglė Dabušinskienė

Pranešimo tema: „Svarbūs žingsniai, padedantys ugdyti tinkamos vaikų elgsenos – savireguliavimo“.
Rengė: Vilniaus lopšelio-darželio „Žiedas“ikimokyklinio ugdymo auklėtojos – Svetlana Gerasimenko ir Olga Volchokas

Pranešimo tema: „Empatijos ugdymas(is): ikimokyklinio amžiaus vaikų prosocialaus elgesio skatinimas“
Rengė: Vilniaus lopšelio-darželio „Geniukų kalvė“ psichologė asistentė Ieva Marija Jovarauskaitė, logopedė Viktorija Domarkaitė, direktorė Diana Peteraitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Bronė Semaškienė, socialinė pedagogė Violeta Kukauskienė

Pranešimo tema: „Atkaklumo ugdymo praktinė patirtis“.
Rengė: Vilniaus lopšelio-darželio „Žemyna“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojos – Kristina Gražytė, Lina Medeišienė ir Lina Verikienė

Pranešimo tema: „Empatiško elgesio ugdymas ikimokykliniame amžiuje“
Rengė: Vilniaus lopšelio-darželio „Prie pasakų parko“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Natalija Sabaitienė

Pranešimo tema: „Atkaklumo ugdymo praktinė patirtis“.
Rengė: Vilniaus lopšelio-darželio „Žemyna“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojos – Vilė Raižienė, Rita Kilmonienė, Irena Kubilinskienė ir Dalia Kiaušienė

Pranešimo tema: „Atkaklumo ugdymo praktinė patirtis“
Rengė: Vilniaus lopšelio-darželio „Žemyna“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojos – Daiva Aliukienė ir Laima Paukštienė

Pranešimo tema: „Pozityvi bendravimo aplinka ikimokykliniame amžiuje – pamatas sėkmingiems bendravimo įgūdžiams su bendraamžiais ir suaugusiais“.
Rengė: Maironio progimnazijos priešmokyklinio ugdymo pedagogė Andžela Karalevičienė

Pranešimo tema: „Pažindami save (savo emocijas ir jausmus): mokomės, tyrinėjame ir medituojame…“
Rengė: Vilniaus darželio-mokyklos „Svaja“ auklėtoja Nelja Miškinytė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Kristina Streckul

Programos rengėjai: Vilniaus lopšelis-darželis „Žemyna“ ir VšĮ „Vaikų ugdymas“