2018-09-28

Seminarų ciklas ikimokyklinio įstaigų komandoms

Ypatingų vaikų pažinimas ir pedagoginė pagalba integralaus ugdymo sąlygomis

2018 m. rugsėjo 28–29 dienomis startavo praktinių-fpažintinių seminarų ciklas ikimokyklinio įstaigų komandoms, kurio tikslas – stiprinti auklėtojų, jų padėjėjų ir padėjėjų, dirbančių su ypatingais vaikais, bei pagalbos specialistų komandinį darbą integralaus ugdymo sąlygomis. Vilniaus miesto savivaldybė, bendradarbiaudama su Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, VšĮ „Vaikų ugdymas“ ir Vilniaus miesto lopšeliu-darželiu „Medynėlis“, tęsia sisteminių mokymų ciklą. Šios paskaitos skirtos auklėtojams, jų padėjėjams ir padėjėjams, dirbantiems su ypatingais vaikais, specialiesiems pedagogams, logopedams, psichologams ir socialiniams pedagogams stiprinti komandinio darbo kompetencijas teikiant integralią pagalbą ypatingiems vaikams ir kitiems vaikams, priimant ypatingus vaikus ir mokantis jiems padėti. Paskaitas organizuoja Vilniaus miesto lopšelis-darželis „Medynėlis“ kartu su VšĮ „Vaikų ugdymas“, o seminarų ciklą remia Vilniaus miesto savivaldybė. Renkant seminaro dalyvių komandas, buvo rekomenduojama jame dalyvauti visai grupėje dirbančiai komandai, kurioje yra ypatingų vaikų, ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos pagalbos specialistams.

Praktinį-pažintinį seminarą sudarė teorinė ir praktinė dalys, kurių metu buvo galima susipažinti su ypatingų vaikų pažinimo metodikomis bei praktiškai išbandyti kai kurias technikas. Patyriminiai metodai buvo lengvai pritaikomi vaikų ugdymo grupėje kasdienėse ugdymosi situacijose. Įgytos žinios ir praktiniai metodai padės:

 • sukurti komandinio darbo ir pasitikėjimo vieni kitais atmosferą vaikų grupėje;
 • patirti ir patyrinėti bei pažinti tarpusavio santykius;
 • bendruomenės nariams lengviau priimti ypatingus vaikus ir jų šeimos narius žaidžiant vaidmenų žaidimus;
 • išmokti tinkamais veiksmais išreikšti savo jausmus;
 • išlaisvinti savo spontaniškumą ir kūrybiškumą dirbant su ypatingais vaikais grupėje.

Seminaro metu, pasitelkiant laisvai naudojamas žaidimo, vaidybos, stebėjimo, klausymosi ir aktyvaus veiksmo priemones, į vykstančius procesus buvo įtrauktas ir kūnas, ir protas, ir emocijos. Dalyviai dėvėjo patogią aprangą.

Praktiniai-pažintiniai seminarai buvo skirti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų komandoms: auklėtojams, jų padėjėjams ir padėjėjams, dirbantiems su ypatingais vaikais, specialiesiems pedagogams, logopedams, psichologams ir socialiniams pedagogams. Seminaro metu įgytos žinios ir gebėjimai seminaro dalyviams padės sklandžiau susitarti ir dirbti komandose, leis praktiškai padėti ypatingiems vaikams pozityviai integruotis į vaikų grupę ir teikti jiems bei kitiems grupės vaikams reikiamą pagalbą.

Seminarą vedė:

 • dr. Ina Karakulko, patyrusi mokslininkė iš Minsko valstybinio Maksimo Tanko vardo pedagoginio universiteto, kurios moksliniai tyrimai ir praktinė veikla susijusi su pagalba ypatingiems vaikais ir jų šeimoms bei visai ugdymo institucijos bendruomenei padedant priimti kitokį žmogų;
 • dr. Veronika Radygina iš Minsko valstybinio Maksimo Tanko vardo pedagoginio universiteto yra aktyvaus socialinio pedagoginio darbo su ypatingais vaikais ir jų šeimomis praktinė trenerė. Abi lektorės yra patyrusios praktikės, jos veda seminarus įvairiose Europos šalyse (Italijoje, Austrijoje ir kt.). Organizuoja ir veda suaugusiųjų mokymus.
 • dr. Sigita Burvytė talkino lektorėms seminaro metu. Siekiant mokslininkių teorines ir praktines įžvalgas priartinti prie lietuviško konteksto, reikalingas patyrusio mokslininko moderavimas.

Seminaro dalyviai dėkojo lektorėms Veronikai, Inai ir Sigitai už suteiktas žinias, kurias įvardijo kaip langą į pasaulį, kuriam prasivėrus dalyviai sužinojo ir patyrė supervizijos metodo galimybes, kurias bandys realizuoti praktiškai (Vilniaus miesto lopšelis-darželis „Gintarėlis“ – Gitana Buivydienė ir Vilniaus miesto lopšelis-darželis „Nykštukas“ – Vida Jucienė).

Seminaro dalyviai džiaugėsi, kad gavo daug naudingos, t. y. realios ir pritaikomos, informacijos dirbant su vaikų grupe ir integruojant ypatingą vaiką į veiklą ir grupės gyvenimą. Lektorės pabrėžė, kad kiekvienas vaikas, kaip ir kiekvienas žmogus, yra unikalus, daugiau tokio nėra visoje žemėje, kad kiekvienas iš mūsų turime unikalių resursų, stiprybių, kuriuos ir reikia pastebėti kiekviename žmogiuke. Reikia ne siekti pakeisti ypatingą vaiką, bet keisti mūsų požiūrį į jį ir savo pedagoginį elgesį su juo, kitais grupės vaikais bei tėvais, ieškoti tokių pedagoginių būdų ir metodų, kurie padėtų ypatingiems vaikams integruotis į grupę ir grupei priimti kitokius vaikus. Šis seminaras padėjo kiekvienam dalyviui įsivertinti:

 • savo teikiamą pagalbą ypatingiems vaikams ir kitiems grupės vaikams;
 • kiek pedagoginė pagalba paremta/neparemta faktais ir žiniomis, o kiek – interpretacijomis;
 • galėjo įvardyti, kada ir kokiose situacijose jiems reikalinga pagalba;
 • turėjo galimybę pamąstyti, kodėl vienoje ar kitoje situacijoje vaikai ir mes elgiamės būtent taip.

Taip pat nuskambėjo svarbi mintis, kad turime ieškoti ne kaip pakeisti ypatingus vaikus, bet ieškoti būdų, kaip visiems tokiems skirtingiems padėti sugyventi tarpusavyje.

Seminaro dalyviai išsinešė patį svarbiausią kasdienėse vaikų ugdymo(si) situacijose pritaikomą metodą – šypseną. Šypsena – gera dienos pradžia. Dalyviai pabrėžė, kad pedagogams pirmiausia reikia mylėti gyvenimą ir visus žmones. Išsinešė žinutę, kad reikia mokytis priimti visus ir visokius be šabloninio nusistatymo, o svarbiausia – turime būti nuolat atviri naujovėms.

Seminaro dalyviai džiaugėsi sulaukę pastiprinimo ir patvirtinimo, kad ypatingi vaikai yra tokie, kokie yra. Specialistai neturi jų „taisyti“, bet privalo surasti ir pritaikyti metodus, būdus, priemones, kad vaikų silpnosios pusės būtų lavinamos, stiprinamos atsižvelgiant į jų stipriąsias puses. Kartais sunku neužsimiršti ir užsimiršus nebandyti vaiko „tempti“ ta linkme, kišti į tuos rėmus, kurie jam netinka.

Dalyviai džiaugėsi ir dėkojo už puikiai organizuotą seminarą.

Visų seminaro dalyvių vardu noriu padėkoti (nes daug dalyvių asmeniškai dėkojo po seminaro) Vilniaus miesto savivaldybei ir Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojai Editai Tamošiūnaitei, departamento direktoriaus pavaduotojai Alinai Kovalevskajai už suteiktas galimybes mokytis tiek vieniems iš kitų, tiek iš profesionaliai dirbančių savo srities eksperčių. Informacija buvo aktuli ir pritaikoma. Seminaro dalyviai tikisi, kad ir toliau bus organizuojami panašūs seminarai: „Nors ir turiu nemažą darbo stažą, čia sužinojau naujų dalykų, kuriuos stengsiuosi įgyvendinti savo darbe…“

Ačiū Vilniaus miesto lopšelio-darželio „Medynėlis“ bendruomenei už bendrystę ir pagalbą organizuojant seminarą, parenkant aktualią temą, seminaro formatą ir atrenkant dalyvius, kviečiant į seminarą grupės komandas. Dėkoju už parodytą pasitikėjimą ir pasirinktą profesionalią bei moksliniais tyrimais pagrįstą pagalbos formą ikimokyklinio ugdymo specialistams integraliojo ugdymo sąlygomis.

 

Organizatorių vardu
Sigita Burvytė

 

3 komentarai apie “Seminarų ciklas ikimokyklinio įstaigų komandoms

 1. Integracija – labai svarbi šių dienų tema. Mes visi turime mokytis priimti ypatingus žmones į savo bendruomėnę ir padėti jiems gyventi.
  Integracija ikimokykliniame ugdyme yra dalis to pagrindo. Tik tinkamai pasirengusi pedagogų ir kitų specialistų komanda, gali padėti ypatingiems vaikams ugdytis normalioje aplinkoje, kad jie lengviau integruotųsi visuomenėje.

 2. Labai svarbu padėti skirtingiems vaikams susibendrauti, o integracija čia itin paranki.

 3. Šios metodikos tikrai palengvina darbą su ypatingais vaikais. Padeda efektyviai dirbti grupėse ir individualiai.

Komentavimo galimybė išjungta.