2018-01-03

Doc. Sigita Burvytė

Užburiantis švenčių laukimas

Pilni įspūdžių, džiaugsmų ir netikėtumų prašuoliavo 2017 metai. Įdomūs ir prasmingi jie buvo ir VDC“MES“, VDC „DraugAUK“ ir VDC „DraugAUKIME“ vaikučiams.

Per šiuos metu pavyko daug išmokti ir suprasti gyvenimiškus dėsnius, geriau pažinti vieniems kitus. Smagiai žaisdami bei juokaudami mokėmės atpažinti savo jausmus bei išreikšti juos tinkamais žodžiais ir veiksmais.

Sumanių edukatorių pagalba vaikučiai noriai įsitraukė į gyvenimiškų įgūdžių ugdymosi veiklas, o kai kurie net, užkrėsti maisto gaminimo „virusu“. Vaikai mokėsi ne tik gaminti maistą, bet ir ugdėsi savo bendravimo ir bendradarbiavimo su kitais žmonėmis socialinius įgūdžius. Vaikams patiko maisto gaminimo procesas kartu su suaugusiais. Jie pamėgo vieni kitus nustebinti įvairiais patiekalais, o pagaminę savo patiekalą visus juo pavaišindavo.

Vaikų tarpusavio santykiai buvo paremti pagarba ir pagalba vienas kitam. Jeigu kažkam nesisekdavo ar kokia veikla nepavykdavo, kiti stengėsi jam padėti. Vaikai išmoko teikti pagalbą vieni kitiems, kas yra labai svarbu, ugdant pagalbos visuomenėje kultūrą. Galime drąsiai pasakyti, kad VDC veikla prisidėjo prie gražesnės Lietuvos kūrimo. Viską lemia žmonės, jų vidinės nuostato, vertybinės orientacijos, kurios pas kiekvieną iš jų formuojasi nuo pat vaikystės. Gražu stebėti gražius vaikų tarpusavio santykius.

Švenčių laukimas buvo ypatingas, nes turėjome galimybę ramiai leisti laiką būdami kartu, kalbėdamiesi, išlaukdami švenčių bei užsiimti rankdarbiais ar kita kūrybine veikla.

Esame dėkingi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai už suteiktą paramą VDC veikloms, mums tai suteikė galimybes pabūti kartu su vaikais, kai jiems labiausiai to reikėjo. Šių dienų vaikams, labiausiai trūksta paprasto pašnekesio su suaugusiais žmonėmis. Vaikams labai svarbu pasijusti įdomiu pašnekovu, geru draugu, sumaniu pagalbininku ir kt.

Ačiū, už suteiktas dovanas vaikams, kurios išlik jų atmintyje visą gyvenimą….