Vaikų vertinimas mokslo metų pradžioje

20.00

Seminaro metu bus aptarti šie teoriniai ir praktiniai aspektai:

  • kaip organizuoti vertinimo procesą
  • kaip surinkti vaikų vertinimo įrodymus
  • kokie tėvų, pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų vaidmenys organizuojant vaikų vertinimą

Skatinant vaikų asmeninę pažangą, mūsuose įprasta taikyti apibendrinamąjį vaikų pažangos vertinimą.  Šiuo metu Lietuvoje mokytojai pradeda dirbti pagal atnaujintas priešmokyklinio ugdymo programas. Šis seminaras padės mokytojams dirbantiems su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais sėkmingai realizuoti formuojamąjį vertinimą, kaip tinkamai organizuoti įrodymų surinkimo procesą bei priimti sprendimus dėl jų. Dirbant su šių dienų vaikais ir esant tokiai didelei vaikų įvairovei, vien apibendrinamojo vaikų vertinimo nepakanka, reikalingas nuolatinis vaikų pažangos stiprinimas, įrodymų rinkimas, sprendimų priėmimas ir tinkamas interpretavimo rezultatų perteikimas bei nuolatinis pastoliavimas vaikui.

Šis seminaras skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenėms, kuris prisidės prie ugdymo įstaigos pasiekimų vertinimo bendrosios kultūros stiprinimo. Siekiant skatinti asmeninę vaikų pažangą, reikalinga telkti visos ugdymo įstaigos bendruomenės narius, kuriant palaikymu ir parama paremtus tarpusavio santykius, kur kiekvienas vaikas yra pastebimas už savo pastangas pažinti juos supantį pasaulį. Formuojamasis vertinimas padės pedagogams ir kitiems vaikų ugdymosi proceso dalyviams pastebėti vaikų vidinius resursus bei nukreips juos harmoningai saviugdai.

Bendradarbiaujant su ugdymo įstaigomis tenka pažinti šiuo metu susiformavusią vaikų pasiekimų vertinimo praktiką tiek kasdieninėse situacijose, tiek atliekant apibendrinamąjį vaikų vertinimą. Sistemingas  darbas su pedagogais išryškėjo pagalbos jiems poreikį, pastoliaujant vaikui jo saviugdos procese, atliepiant šių dienų ugdymo įstaigai keliamus uždavinius.

Šis seminaras skirtas mokytojams, norintiems pagilinti formuojamojo vertinimo žinias, kurios padės sklandžiau kurti vaikus palaikančią, paremiančią ir pasitikėjimu grįstą ugdymosi aplinką, kuri atitintų vaikų poreikius.

Seminaro metu įgytos žinios paskatins kiekvieną mokytoją permąstyti savo veiklą grupėje, ieškoti sėkmingų metodikų ir strategijų, padedančių veiksmingai teikti grįžtamąjį ryšį ir pagalbą. Svarbu tartis ir susikurti sistemą ne tik grupėje bei ir visoje ugdymo įstaigoje, kaip ugdymo įstaigoje turėtų nuolat vykti vaikų pasiekimų vertinimas ir stebėjimas, kaip teikiama grįžtamoji informacija vaikams ir jo tėvams apie vaiko saviugdą ir asmeninę pažangą.

 

Lektorė:

Doc. dr. Sigita Burvytė (VšĮ „Vaikų ugdymas“ direktorė)

Paskaitos trukmė: 2 valandos 23 minutės

 

Kategorija:

Atsiliepimai

Atsiliepimų dar nėra.

Būkite pirmas aprašęs “Vaikų vertinimas mokslo metų pradžioje”

El. pašto adresas nebus skelbiamas.