2018-12-28

Benedikta Baranauskaitė
Alma Danilkevičiūtė

Vaikų elgesio stebėjimas – veiksminga priemonė pažinti vaiką

2012 gruodžio 14 d. baigėsi vaiko elgesio ir jį supančios ugdomosios aplinkos stebėjimo ciklas ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje lopšelyje-darželyje „Ozas“. Tėvų pageidavimu buvo stebimi 9 ikimokyklinio amžiaus vaikai, įvairaus amžiaus – nuo 3 iki 6 metų, kasdieniškose situacijose. Stebėjimo metodas leido pažinti vaikų elgesio raišką, taip pat atpažinti elgesio įgūdžius, kurie padeda arba trukdo vaikams sėkmingai prisitaikyti aplinkoje. Vaikų elgesio stebėjimas – priemonė, kurią taikant, galima nustatyti vaiko asmenybės ugdymosi kryptį ir esant reikalui galima ją koreguoti. Vaiką supančios aplinkos stebėjimas tėvams padėjo geriau suprasti vienokio ar kitokio vaiko elgesio konkrečiose situacijose priežastis. Taip pat stebėjimo metodo pagalba buvo atskleistas vaikų vienpusiškas elgesys, turintis įtakos jų charakterio ugdymuisi. Į vaiko elgesio ir jo supančios aplinkos stebėjimą integravome „Šeimos piešimo“ metodiką. Ši metodika atskleidė ne tik vaiko emocinę savijautą šeimoje, emocinius ryšius su šeimos nariais, bet ir emocinius vaikų išgyvenimus, tėvų reikšmingumą vaiko požiūriu. Neretai, vaikai bijo atskleisti savo emocijas, nes gali būti netinkamai suprasti, todėl jas saugo savyje. Piešimas padeda vaikams atsipalaiduoti, piešdami nebijo suklysti, nes supranta, kad kiekvienas piešinukas yra unikalus. Tėvų teigimu, „šeimos piešimo“ metodas atskleidė didžiąją dalį tiesos apie jų vaikų emocinius išgyvenimus ir būsenas. Jie liko nustebę, kiek daug galima pasakyti ir sužinoti apie vaiko emocinę savijautą ir išgyvenimus, iš vaiko šeimos piešinio.

Vaikų elgesio stebėjimo ciklo pabaigoje, individualiai su kiekvienais tėveliais buvo aptartas vaiko elgesys ir numatytos darbo su vaiku kryptys, padedančios koreguoti netinkamą vaikų elgesį ar ugdyti reikiamus gebėjimus. Efektyviausiai vaiko elgesį galima koreguoti iki 7 metų, tad šios ikimokyklinės institucijos tėvai džiaugėsi turėdami galimybę padėti savo vaikams.

Dėkojame lopšeliui-darželiui „Ozas“, kuris geranoriškai sutiko su mumis bendradarbiauti, siekdamas savo ugdytinių gerovės. Bei tėveliams, kurie domisi ir rūpinasi savo vaikais ir jų ateitimi.

1 komentaras apie “Vaikų elgesio stebėjimas – veiksminga priemonė pažinti vaiką

  1. Iš ties, pritariu nuomonei, jog tėvams turėtų būti itin naudinga stebėti savo vaikų elgesį ir stengtis suprasti to elgesio priežastis ir pasekmes. Stebėdami savo vaikus tėvai taip pat gali lengviaus suprasti ir savo elgesio su vaikais pasekmes. Tai iš tiesų turėtų būti reikalinga praktika kiekvieno vaiko šeimoje.

Komentavimo galimybė išjungta.