2017-02-15

Pozityviosios tėvystės raiška Plungėje

Vasario 9 dieną Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinėje mokykloje vyko vienas iš plungiškės, LEU SEF Socialinio ugdymo katedros vedėjos doc. dr. Sigitos Burvytės paskaitų ciklo „Pozityvioji tėvystė“ renginių – seminaras tėvams ir pedagogams tema: „Kaip užauginti laimingą žmogų?“. Šis bendradarbiavimas tęsiasi jau keletą metų. Praėjusiais metais tėvų ir pedagogų pozityviosios tėvystės įgūdžių ugdymą(si) finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Všį „Vaikų ugdymas“ laimėjus projektą tema: „Šeimos stiprinimas, teikiant kompleksinę pagalbą“. Bendrystė su šios mokyklos pedagogais ir tėvais jau keletą metų tęsiasi prevencinio darbo su šeima srityje.

Kitas tėvelių ir pedagogų susitikimas Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus mokykloje su doc. dr. Sigita Burvyte vyks 2017 m. kovo 3 d. 18 val. Jo tema – „Kaip bausmes pakeisti natūraliomis elgesio pasekmėmis?“. Seminaro metu bus pristatoma knyga „Tėvai vaikams – vaikai tėvams“, kurioje rasite vaikų ugdymo problemų sprendimo gairių.

Džiaugiamės, kad mokslas ir praktika pozityviosios tėvystės srityje Plungėje realizuojama lygiagrečiai. Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos direktorė Vida Turskytė ir visa mokyklos bendruomenė yra pozityviosios tėvystės idėjų puoselėtoja, ilgametėje bendrystėje su LEU SEF Socialinio ugdymo katedra bei Všį „Vaikų ugdymas” derinanti naujausiais mokslo idėjas ir siekianti sukurti vaikų harmoningai raidai taip reikalingas sąlygas.

2017 m. vasario 10 dieną pozityviosios tėvystės idėjos pasiekė Plungės „Saulės“ gimnazijos abiturientus, jaunus žmones, kurie tik ateityje planuoja kurti šeimą, bet santykių meno mokytis privalo jau dabar, norėdami atsakingai pasirengti tėvystei. Doc. dr. Sigitos Burvytė paskaita „Savęs pažinimas – kelias į sėkmę“ leido jauniems žmonėms geriau pažinti save, susimąstyti, kodėl jie vienoje ar kitoje situacijoje jaučiasi nepatogiai. Paskaitos metu jauni žmonės turėjo galimybę analizuoti save patyriminių situacijų metu. Su moksleiviais susitarta, kad tik prasidėjęs bendradarbiavimas bus tęsiamas. Docentė su džiaugsmu priėmė įsipareigojimą Lietuvos moksleivių sąjungos metinės programos „Emocija+“ ciklo metu 2017 m. kovo 3 d. Plungės gimnazistams pravesti seminarą „Emocijų atpažinimas ir gebėjimas jas valdyti“.

Tą pačia dieną doc. dr. Sigita Burvytė lankėsi Plungės specialiojo ugdymo centre ir susitiko su direktoriumi Rimantu Gentvilu, Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja Birute Kaminskiene bei psichologe Gintare Mickevičiūte. Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės siekiant vykdyti bendrus mokslinius tyrimus bei projektus, siekiant užtikrinti šeimos gerovę, auginant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Diskusijos metu priėjome prie vieningos nuomonės, kad reikalinga ieškoti naujų kompleksinės pagalbos šeimai priemonių, formų ir būdų.

Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Stasikėlienė domėjosi docentės parengtu „Pozityviosios tėvystės” paskaitų ciklu tėvams bei galimybe stiprinti pedagogų kompetencijas. Dirbant su šių dienų vaikais, pedagogams reikalinga nuolatinė saviugda, kuri leistų sudaryti tinkamas vaikų savirealizacijos sąlygas. Bendrosios pedagogų kompetencijos – būtinas vaikų savirealizacijos menine raiška variklis, būtina vaikų kūrybiškumo ugdymosi sąlyga, kuri skatina vaikų norą siekti savo kūrybinių tikslų.

Dėl tolimesnių bendradarbiavimo galimybių plėtojimo visame Plungės rajone doc. dr. Sigita Burvytė aptarė ir su Plungės rajono savivaldybės meru Audriumi Klišoniu.

 

 

2 komentarai apie “Pozityviosios tėvystės raiška Plungėje

  1. Labai šaunu, kad kreipiamas dėmesys šia tema, atsigręžiama į šeimą ir pagalbą jai. Reikia daugiau mano manymu diskutuoti, ypač su jaunimu, nes taip formuojamos teigiamos vertybės, kurios skatina pozityvią tėvystę.

  2. Labai džiaugiuosi, kad ne tik Vilniuje yra šviečiama apie pozityviąją tėvystę. Tikiu, kad tėvais būti tikrai nelengva, todėl visų gudrybių reikia išmokti. Manau, kad kuo daugiau tokių mokymų tuo geriau. Tikiuosi, kad bus atvykta ne į vieną mažesnį miestelį. O čia tai super mintis, kur siekiant užtikrinti šeimos gerovę, auginant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus mokymai. Pati dirbu su ,,kitokiais“ vaikais, tai tikrai reikia daugiau šviesti tėvus, kaip auginti tokius vaikus.

Komentavimo galimybė išjungta.