2015-01-22

Lietuvos Edukologijos universiteto
SEF Socialinio ugdymo katedros
Socialinės pedagogikos III kurso studentė
Silvija Čemerkaitė

Apie autorę
Giliau nagrinėti šią temą nusprendžiau, dėl to, jog šiuolaikinėje visuomenėje vis dažniau pastebiu, kaip tėvai negali, ar tiesiog nežino kaip suvaldyti savo konfliktuojančius vaikus. Mano nuomone tėveliai turi žinoti pagrindines taisykles ar patarimus, kurie jiems pagelbės keblioje situacijoje.

Vaikai konfliktuoja. Kaip padėti jiems išmokti spręsti konfliktus bendradarbiaujant?

,,Yra tik vienas pagalbos vaikams būdas, tai – rodyti tinkamą asmeninio elgesio pavyzdį sprendžiant konfliktines situacijas…“

Dažnas tėvelis, kuris augina mažamečius vaikus, kiekvieną dieną susiduria su vaikų tarpusavio konfliktas. Ypač, konfliktai kyla tarp 5-6 metų amžiaus vaikų. Konfliktas – tai skirtingų nuomonių, pažiūrų, tikslų susidūrimas. Jie kyla dėl to, jog kiekvienas iš mūsų esame skirtingi, individualūs, su savo poreikiais ir norais, lūkesčiais bei tam tikrais elgesio įpročiais. Ši tema aktuali kiekvienam tėvui, kuris augina mažamečius vaikus. Konfliktai yra natūralus ir kasdieniškas reiškinys. Vaikai bendraudami, konfliktuodami ir spręsdami konfliktines situacijas kaupia patirtį ir mokosi bendrauti. Ši patirtis vaikams labai reikalinga, kad mokėtų bendrauti su bendraamžiais (Finch, Vaikai ir konfliktai klasėje, 2008). Šios patirties dėka jie pažįsta pasaulį, supranta kas yra gerai, o kas ne. Dažnai tai gali sukelti nemažai skausmo, baimės, įvairių klausimų. Vaikų konfliktai yra natūralus reiškinys, juk vaikai negimsta mokėdami konfliktų sprendimo tinkamo elgesio. Mes – suaugę turime jiems padėti išmokti bendradarbiauti su kitais žmonėmis, ir nežalojant savęs bei kitų, tinkamais būdais patenkinant savo poreikius.

Geriausias vaikų konfliktinių situacijų sprendimo mokymo būdas– asmeninis pavyzdys. Jeigu mes patys sugebame socialiais būdais, nežeminant kitų ir savęs išspręsti konfliktines situacijas – vaikai tai matydami, perima šį elgesį iš mūsų. Šiame straipsnyje, kuris skirtas tėvams ir kitiems ugdytojams, rasite keletą įžvalgų, kurias galėsite pritaikyti ugdydami vaikų gebėjimą spręsti konfliktines situacijas.

Vaikų konfliktinėse situacijose, suaugusiųjų vaidmuo yra – padėti vaikams mokytis apsiraminti ir tinkamais būdais susitarti. Tačiau tai ne visiems vaikams pavyksta iš karto. Kartais mums suaugusiems tiesiog pritrūksta žinių, gebėjimų, įgūdžių, kantrybės ar nuoseklumo mokant savo vaikus gyvenimo.

Literatūroje pateikiami du pagrindiniai konfliktų sprendimų principai:

 • pirmasis – atskyrimo principas. Jis pagrįstas tuo, jog konfliktuojančius vaikus derėtų išskirti ir nuvesti į skirtingas zonas. Tai reiškia, kad kai jūs pastebėsite, jog konfliktas tarp vaikų yra pačiame įkarštyje jums tiesiog reikia juos atskirti. Kad jie neturėtų galimybės kontaktuoti ir toliau tęsti konflikto.
 • antrasis principas – pusiausvyros. Šis principas yra priešingybė pirmajam. Konflikto metu neišskirti vaiko, kuris yra kaltas, o kuris ne. Reikia konfliktuojantiems vaikams paaiškinti, kad abu yra lygūs ir abu yra tiek pat kalti dėl konflikto. Šis principas daugiausia yra taikomas, tuomet kai konfliktuoja vaikai, augantys vienoje šeimoje. Kurį principą taikyti yra geriau, turi nuspręsti patys tėvai, kuris yra priimtinesnis ir lengviau pritaikomas jūsų vaikams.

Psichologė Eglė Kuraitė-Žičkė (2014-03-18) išskiria penkis pagrindinius konflikto sprendimo žingsnius:

 • emocijų suvaldymas;
 • problemos įvardijimas;
 • skirtingų požiūrių ir nuomonių išsakymas ir supratimas;
 • bendras konflikto sprendimo, tenkinančio abi puses, ieškojimas;
 • susitarimas dėl veiksmų plano.

Norint padėti vaikams išmokti tinkamai išspręsti konfliktines situacijas, šių žingsnių derėtų laikytis ir nepraleisti nei vieno. Psichologė Eglė Kuraitė-Žičkė(2014-03-18) teigia, kad padedant vaikams mokytis spręsti konfliktus, pradžioje reikia padėti jiems išmokti suvaldyti savo emocijas, kadangi emocijos ir yra konflikto pagrindas. Jas suvaldžius būtina surasti problemą. Dėl ko kilo konfliktas? Kokia yra pagrindinė problema? Ją suradus privalu išklausyti abiejų konfliktuojančių pusių. Tik viską sužinojus ir išklausius galima adekvačiai viską apgalvoti ir suvokti. Tuomet reikia ieškoti bendradarbiavimo būdų, kurie tenkintų abi puses. Dažnai tai būna pats ilgiausias žingsnis. Kadangi yra ganėtinai sunku surasti sprendimą, kuris tenkintų abi konfliktuojančias puses. Paskutinis žingsnis – susitarimas dėl veiksmų plano. Reikia išsiaiškinti ką daryti, jog ateityje konfliktai nekiltų arba jų būtų kuo mažiau.

Keli patarimai, kuriuos verta žinoti…

 • Vos pastebėjus vaikų tarpusavio konfliktą nereikia iškarto jo malšinti. Visuomet reikia suteikti vaikams galimybę, patiems išspręsti konfliktą. Tačiau, jeigu matote, kad vaikams reikia pagalbos – nedelskite. Padėkite! Priešingu atveju, jeigu konflikto nemalšinsite, viskas gali peraugti į muštynes ar psichologinį smurtą.
 • Stebėti vaikus konflikto metu: jų bendravimą, kaip jie sprendžia iškilusią problemą ar nuomonių nesutarimą. Išsiaiškinti kokiais būdais jie tai daro. Būtina pagirti vaikus, jei jie konfliktą išsprendė tinkamai, be muštynių ir barnių. Bei sudrausminti, jei viskas vyko ne taip sklandžiai.
 • Turite žinoti, jog Jūs patys modeliuojate savo vaikų auklėjimą. Juk vaikas yra kaip lengva medžio šakelė – į kurią pusę vėjas pučia, ten ir linksta. Svarbu nepamiršti, kad vaikai yra tėvų atspindys veidrodyje. Vaikai auga kopijuodami Jus, Jūsų elgesį, kalbą, gestus ir t.t. Konfliktus sprendžia irgi taip, kaip Jūs. Vaikai mokosi spręsti konfliktines situacijas – stebėdami ir kopijuodami Jūsų elgesį konfliktinėse situacijose. Kokį pavyzdį jiems rodote, tokį jie jį ir mato bei savo elgesiu kopijuoja. Išgyvendami ir spręsdami konfliktus vaikai mokosi socialinių ryšių, taisyklių, bendravimo ypatumų.

Taigi, egzistuoja tik vienas atsakymas į klausimą: kaip padėti vaikams išmokti spręsti konfliktus bendradarbiaujant?

Yra tik vienas atsakymas – pirmiausiai tėvams rodyti tinkamą, asmeninio elgesio konfliktinėse situacijose, pavyzdį…

Sėmės ugdant save ir vaikus.

Literatūros sąrašas:

 1. Eglė Kuraitė – Žičkė, ,,Vaikų konfliktai darželyje – kaip juos spręsti? http://www.ikimokyklinis.lt/straipsnis/16884
 2. Finch C. Children and Conflict in the Classroom, 2008, http://www.communityplaythings.com/resources/articles/2008/children-and-… (Žiūrėta 2015-01-10)

5 komentarai apie “Vaikai konfliktuoja. Kaip padėti jiems išmokti spręsti konfliktus bendradarbiaujant?

 1. Labai naudingi minėti patarimai. Kaip visada atrodo lengva juos pradėti naudoti, bet realiai sunku save nugalėti ir mažiau kištis į įvairias konfliktones situacijas, tuo labiau kai naudingesnis jų sprendimo būdas reikalauja didesnio mūsų dėmesio.

 2. Labai, džiugu matyti savo straipsnį. Dėkoju, kad galiu dalintis savo patirtimi, nuomone, bei įgytomis žiniomis

 3. Patarimai tikrai yra labai naudingi, norint išspręsti kilusi konfliktą. Manau, konfliktų šeimoje, kurioje auga vaikai išvengti yra neįmanoma, todėl tokie patarimai yra labai aktualūs ir jais vertėtų naudotis. Aišku, realioje konfliktinėje situacijoje mes dažnai vadovaujamės emocijomis ir dažnai pamirštame, kad yra tokie sprendimo būdai.

 4. Auksinis patarimas: tėvai turi rodyti tinkamą savo elgesio konfliktinėse situacijose pavyzdį. Nuo to ir turi prasidėti vaiko ugdymas. Jei nori vaiko ko išmokyti, pirmiau pasižiūrėk į save, kaip pats elgiesi tokioje situacijoje, nes vaikas savo elgesį, problemų sprendimo būdus kopijuoja nuo tėvų. Jis stebi, mokosi iš tėvų pavyzdžio ir taip modeliuoja savo elgesį. Nėra nieko blogiau, kai tėvų patarimai prieštarauja jų pačių elgesiui atitinkamose situacijose.

 5. Puikūs patarimai dėl konfliktų valdymo. Manau, kad išties svarbu vaikus nuo mažens supažindint su tinkamu konfliktų sprendimu, kadangi tai tikrai svarbus žmogaus gebėjimas. Svarbi paminėta mintis, jog tėvams nereikia konfliktų skubėti nugesinti, vaikai taip pat turi mokytis suprasti vienas kitą ir mokytis savaip išspręsti konfliktą. Tėvai galėtų jau vėliau įsitraukti ir padėti paaiškinti įvykusią situaciją.

Komentavimo galimybė išjungta.